1318839223_1317106358_podatki_o_23До 1 січня 2017 року необхідно привести у відповідність до Закону України «Про громадські об’єднання» та норм Податкового кодексу України статути громадських об’єднань.
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440 затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.
Відповідно до зазначеного порядку неприбутковим організаціям для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій необхідно в термін до 01 січня 2017 року привести у відповідність до вимог Податкового Кодексу свої установчі документи та у цей самий строк подати копії таких документів контролюючому органу, територіальному органу Державної фіскальної служби.
Для включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій установчі документи громадських формувань повинні:
1. Містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
2. Передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
Неприбуткові організації, які до 01 січня 2017 року, не приведуть свої установчі документи у відповідність до зазначених вимог, та не надішлють копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 1 січня 2017 року контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Враховуючи вищевикладене, всі громадські формування повинні до 01 січня 2017 року внести і зареєструвати зміни до статутів у відповідності до чинного законодавства України.

Документи на реєстрацію подаються до:
• Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.
• Центрів надання адміністративних послуг Тернопільської області.
• Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Кременецький, Чортківський, Тернопільський).
• Бюро вторинної правової допомоги Тернопільської області.
Перелік документів, які подаються для внесення змін до відомостей про громадське формування:
• заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (форма заяви за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0014-16/paran42#n42 );
• примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім внесення змін до інформації про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою), невід’ємною частиною якого є реєстр учасників засідання уповноваженого органу (до прикладу: протокол загальних зборів, конференції, з’їзду тощо);
• примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління (до прикладу: протокол засідання правління, ради, комітету тощо);
• документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру (до прикладу: реєстр осіб, присутніх на загальних зборах, конференції, з’їзді тощо);
• відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) – у разі внесення змін до складу керівних органів;
• документ про сплату адміністративного збору, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;
• установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі (до прикладу: Статут, Положення).

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області

Напишіть відгук