Прокурор Тернопільської області “дав перцю” своїм підлеглим

Поділитися


Сьогодні відбулась колегія обласної прокуратури. Під час засідання виступив прокурор області, який доволі критично оцінив роботу окремих підрозділів та окремих районних підрозділів.


ТЕЗИ до виступу прокурора
Тернопільської області на засіданні
колегії за підсумками роботи у 1 півріччі 2011 року
30.06.2011
Шановні члени колегії, прокурори, присутні та запрошені!

Закінчується перше півріччя – той проміжок часу, коли ми вже можемо підвести певні підсумки нашої спільної роботи, обговорити наявні тенденції, визначити перспективні завдання на майбутнє.
Цей період був надзвичайно напруженим.
Відбулися кардинальні зміни у підходах до організації роботи органів прокуратури, які започатковані Генеральною прокуратурою з огляду на ті головні пріоритети, які розставлені сьогодні керівництвом держави.
Зазначені вимоги зумовили необхідність внесення значної кількості коректив у роботу органів прокуратури, проведення керівництвом ГПУ відповідних організаційних, структурних і кадрових змін.
Створено ряд нових підрозділів. Значно посилено виконавську дисципліну, вимогливість та принциповість в оцінці результатів прокурорсько-слідчої діяльності.
Змінено підходи до організації роботи колегії, планування та аналітичної діяльності.
Скасовано обов’язкове письмове складання планів прокуратурами районного рівня, які фактично є основною ланкою усієї прокурорської системи.
З метою підвищення рівня та ефективності аналітичної роботи, її здійснення обмежено на рівні центрального апарату та апаратів обласних прокуратур.
З початку цього року Генеральним прокурором видано низку галузевих наказів, які абсолютно по-новому регулюють питання правозахисної діяльності, у тому числі щодо захисту прав дітей, розгляду звернень, нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань, у міжнародно-правовій сфері, а також щодо запобігання та протидії корупції.

Запроваджено новий порядок надання прокурорами районного рівня прокурорсько-слідчої звітності до обласного апарату. У найближчій перспективі в дію буде введено систему електронного обліку первинних документів.
***
За участі Генеральної прокуратури триває розробка нового кримінально-процесуального кодексу, проект якого на наступні 5 років надає прокуратурі повноваження щодо здійснення досудового слідства, визначає підслідність прокуратурі кримінальних справ та цілу низку процесуальних повноважень.
З урахуванням сучасних умов, розпочато процес гуманізації кримінальної відповідальності. Насамперед це стосується декриміналізації окремих злочинів, особливо у сфері господарської діяльності.
Цілий ряд злочинів невеликої тяжкості буде виведено із Кримінального кодексу, а відповідальність за них передбачатиметься кодексом про Кримінальні проступки, підготовка якого наразі триває.
З урахуванням основних категорій злочинів, які розслідуються сьогодні прокурорами, ми повинні бути морально готовими відмовитися від їх кримінального переслідування.
***
Із завтрашнього дня (з 1 липня) набуває чинності Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Вимушена коротка перерва у цій роботі завершилася. Прокуратура і надалі залишається суб’єктом складання протоколів про корупційні правопорушення та розслідування корупційних злочинів.
Більше того, на прокурорів покладається обов’язок координації усіх правоохоронних органів з питань протидії корупції та забезпечення максимально ефективного нагляду за додержанням і виконанням законів у цій сфері.
Уже до 10 липня усім прокурорам необхідно скоординувати роботу правоохоронних органів щодо протидії корупції на місцях.

***
З урахуванням результатів експерименту у Житомирській області, змінено підходи до організації роботи зі зверненнями.
Кожна скарга та заява з питань, що не належать до компетенції прокуратури скеровується за належністю до тих чи інших органів, що дозволить максимально розвантажити прокуратури та зосередити їх зусилля на вирішення безпосередньо прокурорських завдань і функцій.
***
Усі ці організаційні та практичні заходи реалізовані насамперед з метою наближення прокурорсько-слідчої діяльності до вимог сьогодення.
Як наслідок, упродовж 1 півріччя виконано близько півтори сотні заходів, передбачених планом роботи, рішеннями колегії, постановами оперативних, координаційних та міжвідомчих нарад.
Здійснено більше 80 виїздів до підпорядкованих прокуратур, кожен третій для надання практичної допомоги прокурорам.
Проведено координаційну та 12 міжвідомчих нарад, 12 найбільш актуальних та проблемних питань дотримання законності і прокурорсько-слідчої діяльності обговорено на засіданнях колегії.
Активізовано методичну роботу апарату – розроблено та скеровано на місця 7 методичних розробок з основних питань прокурорської діяльності.
Навантаження на прокурорсько-слідчих працівників суттєво зростає. А це вимагає загострення почуття особистої відповідальності за доручену справу кожного прокурорсько-слідчого працівника – від керівництва апарату – до районної ланки.
***
Проте не можу не відзначити, що прикладені і апаратом, і більшістю прокурорів зусилля дозволили досягти певних результатів у зміцненні законності і правопорядку у регіоні.
Проведено значний обсяг роботи у сфері оплати праці. З метою поновлення порушених прав громадян на оплату праці порушено 44 кримінальні справи.
На вимогу прокурорів громадянам виплачено понад 15 млн. гривень заборгованої заробітної плати. Пред’явлено півтисячі позовів на суму півтора мільйони гривень.
До відповідальності притягнуто більше 120 посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та державного контролю.
У результаті, борг із заробітної плати вдалося до 1 червня скоротити до 9 млн. гривень, а вже на сьогоднішній день – до менше ніж 8 млн. гривень – і це найнижча заборгованість у державі.
Системними прокурорськими перевірками охоплено діяльність підрозділів Пенсійного фонду, сплачено 6,6 млн. гривень заборгованих внесків.
За прокурорського реагування 18 посадових осіб фонду понесли дисциплінарну відповідальність, а ще 3 – кримінальну.
Не можу обійти увагою результати роботи щодо захисту прав осіб з обмеженими фізичними можливостями та тих, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Завдяки втручанню органів прокуратури поновлено законні інтереси 300 дітей-інвалідів.
Прокурори опікувалися захистом законних інтересів громадян при притягненні їх до адміністративної відповідальності. Встановлено непоодинокі факти фальсифікації матеріалів адміністративних справ, насамперед органами лісового та водного господарства, захисту прав споживачів. Винні особи понесли заслужену кримінальну відповідальність.
У процесі діяльності щодо захисту фінансово-економічних інтересів держави порушено півтори сотні кримінальних справ, відшкодовано більше 9 млн. гривень.
З метою забезпечення належного наповнення бюджету активізовано правозахисну діяльність у сфері оподаткування. Особливо пильну увагу приділено ефективності державного контролю у цій сфері державної податкової служби.
Прокурорськими перевірками встановлено численні порушення законності в діяльності податкових органів, за прокурорського реагування відповідальність понесли майже 60 податківців, ще стосовно 3-х порушені кримінальні справи, 2 з них уже скеровані до суду.
Завдяки впливу прокурорів поступово скорочується податковий борг. Якщо на початок квітня він перевищував 130 млн. грн., то вже сьогодні складає близько 120 млн. гривень.
Є певні результати у сфері земельних правовідносин. За фактами незаконних оборудок із землею порушено 25 кримінальних справ, опротестовано 275 незаконних актів і рішень, до державної і комунальної власності реально повернуто 140 га землі.
Шляхом опротестування незаконних рішень та актів органів влади і місцевого самоврядування попереджено незаконне відчуження ще майже 170 га земель.
При посиленні прокурорського нагляду, правоохоронними органами не допущено незаконного затримання громадян, їх арешту, притягнення до кримінальної відповідальності.
***
Більш детально із наявними (позитивними та негативними) тенденціями, динамікою правозахисної, наглядової та слідчої роботи кожен з вас ознайомиться при опрацюванні матеріалів сьогоднішнього засідання.
***
Однак, хочу відмітити, що разом з певними позитивними напрацюваннями ще є низка суттєвих недоліків і прорахунків.
Як з’ясувалося, не усі працівники, у тому числі і апарату, виявилися готовими працювати в сучасних умовах.
Не усі керівники структурних підрозділів та прокуратур на місцях зуміли на належному рівні організувати роботу очолюваних колективів, спрямувати їх зусилля на виконання поставлених перед нами сьогодні пріоритетних завдань.
Особливо хочу загострити увагу тих прокурорів, які нещодавно і вперше призначені на ці посади.
Не знімаю відповідальності за стан справ із заступників та керівників підрозділів апарату, який, до-речі складає третину усього кадрового складу прокуратури області. Його роль повинна стати визначальною у забезпеченні належного виконання покладених на прокуратуру функцій.
За своїм призначенням саме апарат має бути взірцем належного здійснення прокурорських повноважень, а також організаційним і методичним штабом для підпорядкованих прокурорів.
Оцінка роботи кожної районної прокуратури здійснюється також і через призму впливу галузевих відділів на підвищення її ефективності. І у першу чергу через організаційно-методичне забезпечення.
Тому уже до кінця цього кварталу організаційно-контрольний відділ в одному із підрозділів (за моєю вказівкою) перевірить стан організації роботи та ефективність впливу на діяльність прокуратур районної ланки.
***
На минулій колегії я попереджав, що кожен факт порушення виконавської дисципліни, неналежного виконання службових обов‘язків отримає мою принципову оцінку у формі наказу.
Однак, проблем із дотриманням виконавської та трудової дисципліни остаточно не вирішено. За таких умов, з початку року удвічі зросла кількість працівників прокуратури притягнутих до дисциплінарної відповідальності, ще більше 130 не отримали преміальних виплат або отримали у значно нижчому розмірі.
І, повірте, цей факт мене зовсім не тішить.
***
Основним критерієм оцінки роботи прокуратур районного рівня є стан законності у відповідних регіонах, ефективність вирішення найбільш гострих соціальних та економічних проблем, протидії злочинності.
Тому, хочу коротко зупинитись на тих ключових питаннях, вирішення яких повинно стати для нас першочерговим, і які гостро ставить перед нами керівництво Генеральної прокуратури.
***
Насамперед, про злочинність.
Криміногенна ситуація залишається досить напруженою. У половині районів реалізованими заходами координаційного та наглядового характеру темпи зростання рівня злочинності уповільнити не вдалося.
Особливо складна ситуація у Бучацькому, Борщівському, Заліщицькому, Монастириському районах та обласному центрі, де кількість зареєстрованих злочинів зросла від 15% до майже 40%.
Серйозне занепокоєння викликає зростання кількості злочинних посягань на життя і здоров’я громадян. Майже удвічі більше вчинено умисних вбивств, на чверть – тяжких тілесних ушкоджень.
Зростає число розбійних нападів і пограбувань. Найбільше їх скоюється в обласному центрі.
Не спрацьовує система профілактики правопорушень. Як результат, маємо зростання більше ніж на третину групової злочинності.
З цих же підстав, у кожному другому районі не зменшується число суспільно-небезпечних діянь, скоєних у стані сп‘яніння, на вулицях, у громадських місцях та особами, які їх раніше скоювали.
Турбує складна криміногенна ситуація у молодіжному середовищі.
Кількість злочинів, вчинених неповнолітніми зросла на 77%, у Бережанському, Борщівському, Заліщицькому, Чортківському районах – удвічі, а Монастириському – утричі.
Кожен третій підліток, який вчинив злочин – учень загальноосвітньої школи або професійно-технічного закладу.
Втричі більше дітей скоїли злочини у стані сп’яніння.
При споглядацькій позиції окремих прокурорів, заслуговує критичної оцінки стан протидії правоохоронних органів злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків, особливо їх збуту.
Безпідставно знижено наступальність протидії злочинам у сфері господарської діяльності.
В Бережанському і Підгаєцькому районах два роки поспіль не виявлено жодного факту хабарництва. Така ж ситуація у транспортному регіоні.
Прокурори, чим у Вас займаються відповідні служби?
Особливо криміналізована сфера земельних правовідносин, де за вчинення протиправних дій вимагаються немалі хабарі.
Уже на цих вихідних, за вимагання та отримання 3 тисяч гривень хабара за незаконне погодження проекту землеустрою щодо відведення у власність 1,5 га землі затримано начальника управління земельних ресурсів Монастириського району.
За загальними результатами підвищення ефективності протидії кримінально-караній корупції, не відчутні результати цієї роботи у Борщівському, Чортківському районах, де жодної такої справи до суду не направлено.
Половина із притягнутих до відповідальності за корупційні злочини – посадові особи органів місцевого самоврядування, при чому найнижчого рівня (сільських рад).
Усе це наслідок низької ефективності та формалізму координаційної роботи прокурорів на місцях.
У березні мною підписане розпорядження, яким передбачено обов’язкову участь керівників підрозділів апарату у координаційних нарадах районних прокурорів, вивчення якості відповідних постанов та надання, у разі необхідності, допомоги прокурорам у проведенні цієї роботи.
Тому вже час спитати про його виконання.
***
Спостерігається деяке пожвавлення у боротьбі з організованою злочинністю. Викрито 5 організованих груп, 6 учасників яких уже засуджено до реального позбавлення волі.
Однак, активізовано цю роботу не за рахунок спеціальних підрозділів.
Звертає увагу повна бездіяльність спецпідрозділу служби безпеки та податкової міліції, при чому кілька останніх років.
Ні засобами прокурорського реагування, ні обговоренням цих питань на рівні координаційних нарад за участі керівництва відповідних служб, зрушити цю роботу з «мертвої точки» наразі не вдалося.
Не на межі можливостей спрацьовує УБОЗ, яким знешкоджено лише 1 організоване об’єднання.
Не спрямовуються зусилля на знешкодження злочинних груп, сферою діяльності яких є привласнення або заволодіння майном шляхом використання повноважень службовими особами, з корумпованими зв‘язками, у сфері земельних відносин, пов’язаних з хабарництвом в органах державної влади та управління, легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом.
Основна причина низької ефективності роботи спецпідрозділів – у прорахунках оперативно-розшукової діяльності.
Та й про які результати можна говорити, якщо половина оперативно-розшукових справ у відділі БКОЗ закривається за реабілітуючими підставами. За яких підстав і для чого вони заводяться?
Необхідно посилити нагляд за законністю надання дозволів та проведення виняткових оперативно-технічних заходів, використанням їх результатів.
Остаточно не вирішено проблем із відшкодуванням збитків у справах стосовно організованих груп, який цього року складає лише близько 27%.
Григорій Богданович, протидії організованій злочинності, і в першу чергу, роботі спецпідрозділів – прошу приділити особливу увагу. Системними перевірками потрібно охопити дотримання законності при провадженні ОРД цими органами.
***
Завдяки прокурорському впливу є певні зрушення у роботі податкової міліції – більше виявляється злочинів у сфері оподаткування, більше справ направлено до суду. Викрито 2 «конвертаційні центри».
При відмові від практики реагування на малозначні діяння, сума встановлених збитків у справах цієї категорії зросла майже утричі і складає більше 4,5 млн. грн.
Але разом з тим, є проблеми з розкриттям таких злочинів – кожна третя справа розслідується без встановлення особи.
Низький рівень легалізації матеріалів оперативно-технічних заходів – і складає лише 26%, при загальнодержавному показнику – 40%.
Тому працювати ще є над чим. У тому числі прокурорам Кременецького, Чортківського районів та міста Тернополя, де, функціонують територіальні підрозділи податкової міліції.
Особлива увага повинна бути прикута до законності вирішення заяв і повідомлень про злочини.
***
Намітилися певні позитивні зміни у роботі Тернопільської митниці, зростає сума конфіскованих за порушення митних правил товарів, яка досягла 2,5 млн. гривень.
Водночас, заслуговує критичної оцінки робота слідчого підрозділу служби безпеки. Менше справ направлено до суду, жодної – про контрабанду. Натомість зросла кількість зупинених справ за не встановленням злочинців, 1 справу повернуто на додаткове розслідування.
Але при цьому вплив апарату мінімальний – прокуратура ініціювала відповідальність лише 1 посадової особи.

***
За окремими винятками, не викликає особливих зауважень стан нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ.
Але навіть і допущених недоліків можна було б уникнути при більш відповідальному ставленні прокурорів до виконання своїх наглядових обов’язків.
Маємо 2 к/с, повернуті судами для додаткового розслідування – прокурорам Козівського та Підволочиського районів.
А причини дуже прості – досвідчені прокурори допустили «дитячі» процесуальні помилки.
У Підволочиському районі громадянину Російської Федерації, вірменину за національністю, не надано перекладача, а у Козівському районі – особі з явними розладами психіки не призначено судово-психіатричну експертизу і не забезпечено участь у справі адвоката.

Ще одне проблемне для нас питання – звільнення практично кожної четвертої затриманої слідчими міліції особи, найбільше у Гусятинському, Кременецькому, Теребовлянському районах.
Загостривши увагу на цих проблемах, вважаю, що галузевому відділу потрібно детально розібратися із станом справ при обранні запобіжних заходів, особливо у виді взяття під варту і, за необхідності, провести семінар для прокурорів з цих питань.
***
Що стосується слідчої роботи в органах прокуратури області, можна визнати, що відбулися певні зміни на краще.
Жодної справи не закрито, не допущено порушення конституційних прав громадян, загалом дотримуються строки слідства.
З урахуванням вимог Генеральної прокуратури, ми відмовилися від практики розслідування справ про незаконне проникнення в житло, звели до мінімуму кількість справ про службове підроблення, яким не заподіяно матеріальних збитків.
Дійсно якість слідства поступово покращується. Воно й зрозуміло, адже навантаження на слідчих в окремих прокуратурах мінімальне.
У першу чергу це стосується Козівського, Лановецького, Підгаєцького, Монастириського районів, природоохоронної прокуратури де продуктивність слідчих складає близько 1 справи на місяць. В той же час у Теребовлянському районі слідчим за 5 місяців розслідувано 16 справ.
Зрештою, розслідувані справи у більшості випадків особливої складності не представляють. А в окремих випадках розслідується відвертий дріб’язок – лише заради показника.
У Зборівському районі порушено кримінальну справу стосовно листоноші (яка не є службовою особою) за привласнення 2 тис. грн.
У Збаразькому районі у 2-х розслідуваних справах про привласнення коштів членами виборчих комісій не досягли навіть 2 тис. грн. (по 950 грн. на кожну).
Шановні, це що прокурорська робота? У Вас в районі немає інших проблемних питань? Повірте, ми їх знайдемо.
За таких умов, цілком слушні вимоги Генерального прокурора про скорочення штату слідчих в органах прокуратури. І найближчим часом ми розглянемо це питання з урахуванням результатів слідчої роботи кожної прокуратури районного рівня, у тому числі спеціалізованих.
Ще не стало нормою якісне проведення перевірок за заявами і повідомленнями про злочини, а незаконні рішення нерідко скасовуються тільки за скаргами.
В окремих прокуратурах таке листування триває роками. Але навіть після скасування рішень про відмову в порушенні к/с, повторні перевірки проводяться неякісно та неповно.
У результаті маємо такі матеріали, у яких постанови скасовувалися апаратом і двічі, і тричі, і навіть 5 разів. Особливо складна ситуація у прокуратурі міста Тернополя.
***
На засіданні колегії 21 червня, керівництвом Генеральної прокуратури загострено увагу на питаннях роботи прокурорів у кримінальному судочинстві.
Навіть при досить високому рівні особистої участі керівників прокуратур у розгляді справ судом, зарано знімати це питання з порядку денного. Кожна третя справа, розглянута судом за участю прокурорів – за спрощеною процедурою, а в Теребовлянському та Чортківському районах – половина.
П’ять останніх років не підтримували державне обвинувачення заступники прокурора міста Тернополя.
Але як з’ясувалося, навіть участь прокурора у розгляді справи не гарантує від помилок.
У Козівському районі прокурор, який наглядав за слідством, а потім підтримував обвинувачення залишив поза увагою масу процесуальних порушень. І тільки завдяки тому, що засуджений відкликав свою апеляцію, справу не повернуто на додаткове розслідування.
А що стосується касаційної практики, то навіть при деякому виправленні ситуації, до загальнодержавного рівня нам ще далеко (70% – у державі 82%).
Переважна більшість касацій вноситься на рішення, які апеляційною інстанцією не переглядалися. Із 18 оскаржених до вищої інстанції рішень – тільки 3 були предметом апеляційного розгляду.
****
Останнім часом загострилася проблема дотримання режиму тримання засуджених в установах виконання покарань, вірніше в одній з них – Копичинській ВК-112.
З початку цього року маємо уже 2 випадки залишення засудженими меж дільниці соціальної реабілітації.
Тому цим питанням – посилену увагу. Потрібно негайно організувати перевірки з цих питань, а результати обговоримо на міжвідомчій нараді за участі керівництва Управління департаменту.
***
Основним пріоритетом правозахисної діяльності безперечно залишається захист конституційних прав громадян, і у першу чергу – на своєчасне отримання винагороди за працю, у сфері соціального та пенсійного страхування, охорони здоров‘я та праці, захисту законних інтересів неповнолітніх.
Але давайте подивимося як спрацювали деякі прокурори на цих базових напрямах.
Якщо у переважній більшості районів намітилася тенденція до зменшення заборгованості з оплати праці, у Заліщицькому, Збаразькому, Монастириському та Чортківському районах вона зросла.
В той же час викликає серйозні зауваження ефективність реагування прокурорів на порушення закону контролюючими органами у цій сфері. Тільки кожним третім прокурором ініційовано відповідальність таких посадових осіб.
Подібна ситуація зі сплатою внесків до Пенсійного фонду. З початку року заборгованість до ПФУ скоротилася на 4 млн. гривень, але залишається значною та перевищує 42,5 млн. гривень, найбільше у Бучацькому, Збаразькому, Монастириському, Теребовлянському, Тернопільському районах та місті Тернополі.
В той же час, при боргах від 1 до 2,5 млн. гривень, прокурорами Бережанського, Борщівського, Кременецького, Теребовлянського районів відшкодовано незначні суми – від 10 до 60 тис. гривень.
Не вдалося суттєво вплинути на стан сплати платежів до фондів соціального страхування та Фонду соціального захисту інвалідів, заборгованість з яких загалом складає понад 11 млн. гривень.
Низька ефективність правозахисної діяльності у сфері зайнятості населення. Із 31 посадової особи притягнутої до відповідальності за прокурорського реагування, лише 2 – органу державного контролю (прокуратури Зборівського району та міста Тернополя). За наявності 2,7 млн. гривень боргу, відшкодовано менше 140 тис. грн.
Постійної уваги вимагає дотримання прав громадян на охорону здоров‘я. Кожному з нас відомо, що порушення у цій сфері носять системний характер. Тим не менше прокурорське реагування кримінально-правовими засобами відсутнє.
Не надається принципова оцінка фактам надання медичної допомоги лише після внесення «добровільних пожертв», чи «добровільного» страхування, неналежного ведення медичної документації. Не проводяться комплексні перевірки законності придбання та списання лікарських засобів, медичного обладнання, порядку встановлення платних медичних послуг.

***
Головним пріоритетом прокурорської діяльності є захист інтересів держави від неправомірних посягань у бюджетній сфері.
Однак, не в усіх прокуратурах роботу переорієнтовано на перевірки діяльності контролюючих органів.
З метою нарощування кількісних показників прокурори захопилися хибною практикою порушення кримінальних справ за фактами привласнення членами виборчих комісій незначних сум коштів (від 700 до кількох тисяч гривень).
Натомість залишаються поза увагою питання законності використання коштів за бюджетними програмами у сфері соціально-культурного та економічного розвитку, інвестицій за рахунок бюджетних коштів, причини утворення бюджетної дебіторської і кредиторської заборгованості.
Безпосередньо у бюджетній системі органам прокуратури області вдалося відшкодувати менше 700 тис. грн.
Жодного кримінально-караного діяння не виявлено апаратом прокуратури області.
З понад 250 притягнутих до відповідальності посадових осіб, контролери складають тільки 7%.
Не відбулося позитивних зрушень в організації роботи у сфері використання державної і комунальної власності, практично згорнуто реагування на порушення закону кримінально-правовими засобами – лише прокурором Тернопільського району порушено 1 кримінальну справу.
Із 64 посадових осіб, притягнутих до відповідальності – жодної в контролюючих органах.
Складна ситуація склалася у сфері енергозбереження. Залишаються значними борги за спожиті енергоносії, насамперед за постачання теплової енергетики та газу.
Заборгованість споживачів області за теплопостачання склала понад 32 млн. грн., найбільше у місті Тернополі (25,8 млн. грн.).
За спожиту електроенергію споживачі заборгували 15,5 млн. грн., за спожитий природний газ – більше 110 млн. грн.
Найнижчим є рівень розрахунків у місті Тернополі (28 млн. грн.), Бережанському, Борщівському, Гусятинському, Заліщицькому, Кременецькому та Чортківському районах (понад 1,5 млн. грн.).
За таких умов, прокурори лише в поодиноких випадках реагували на неправомірні дії службових осіб органів місцевої влади та енергорозподільних підприємств.
Кримінально-правові засоби впливу у цій сфері (за винятком прокурорів Теребовлянського району та міста Тернополя) не застосовувалися.
Більшої уваги вимагають питання додержання законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг, що зачіпають інтереси кожного громадянина.

***

Основним завданням прокурорської діяльності у сфері земельних відносин повинно стати реальне повернення земель до державної і комунальної власності, відшкодування завданих збитків.
Загалом за прокурорського втручання з початку цього року повернуто більше 140 га земель. Ще 110 га земель залишаються незаконно зайнятими.
В той же час, у Гусятинському, Зборівському, Лановецькому, Монастирському районах не попереджено незаконного відчуження та не повернуто жодного га землі.
За недостатнього впливу прокурорів, без законних підстав в області використовується понад 200 кар`єрів площею близько 700 га, 500 водних об`єктів площею більше 2000 га, що призводить до ненадходження до бюджету значних сум коштів.
Не вживаються достатні заходи щодо стягнення заборгованості зі сплати земельного податку та плати за землю, відтак така заборгованість досягла понад 4 млн. грн.
Найнижчий рівень їх погашення у місті Тернополі, Тернопільському, Гусятинському, Козівському, Бережанському, Підволочиському районах.
***
З урахуванням особливостей нашого регіону, функціонування в області значної кількості надрокористувачів, насамперед сезонних, рішенням колегії прокуратури області захист інтересів держави щодо раціонального використання і охорони надр визначено одним із головних пріоритетів прокурорської діяльності.
Але замість активізації роботи, більшість прокурорів залишила ці питання поза увагою. Тільки прокурор Теребовлянського району реагував на порушення у цій сфері кримінально-правовими засобами.
З метою забезпечення прав громадян на здорове та безпечне довкілля, невідкладної активізації вимагає правозахисна робота прокурорів щодо охорони водних ресурсів та якісного питного водопостачання.
Через неналежне виконання надрокористувачами вимог водного законодавства, в області поширені випадки пориву водогонів, невідповідності питної води вимогам держстандартів за бактеріологічними і хімічними показниками.
В області щорічно утворюється до 2,7 млн. тонн відходів і з року в рік, їх кількість збільшується.
Водночас, прокурорські перевірки засвідчили системні порушення у сфері поводження з промисловими та побутовими відходами, які становлять потенційну небезпеку для довкілля та здоров‘я населення.
Залишилась невирішеною проблема складування відходів, що утворюються в обласному центрі.
Ці питання вимагають першочергової уваги прокурорів.
Одночасно, не можу не зауважити, що наявні у цій сфері прокурорської діяльності проблеми значною мірою зумовлені неналежним рівнем організаційного та методичного впливу галузевого підрозділу апарату, який зайняв пасивну, споглядацьку позицію.
Проблемні питання правозахисної діяльності в екологічній сфері з метою її удосконалення не аналізувалися, не узагальнювалися, на розгляд колегії, міжвідомчих нарад не виносилися. Упродовж півріччя прокурорам не скеровано жодного листа інформаційного або орієнтувального характеру.
***
Звертають увагу певні позитивні результати позовної роботи, у тому числі з питань державної та комунальної власності, охорони навколишнього природного середовища, кредитно-фінансової системи, про відшкодування шкоди, заподіяної злочинами та корупційними діяннями.
Але кінцевим результатом представницької діяльності безперечно має стати реальне виконання судових рішень.
А що ж насправді?
Незадовільний стан реального виконання рішень суду за заявами прокурора Борщівського району, транспортного та природоохоронного прокурорів, за якими стягнуто від 28 до 30% коштів. У Бережанському, Гусятинському, Зборівському, Підволочиському районах судові рішення за позовами прокурорів виконані лише наполовину, а в Лановецькому районі аж ….на 5%.
Попри відповідні судові рішення у Козівському, Кременецькому, Лановецькому районах працівникам не повернуто жодної гривні заборгованої заробітної плати.
Вимагає загострення проблема неналежного стягнення коштів за судовими рішеннями у кредитно-фінансовій системі.
При задоволенні судом позовних вимог прокурорів у цій сфері на суму майже 2,5 млн. гривень, реально боржниками повернуто лише 48 тисяч гривень або 2%.

***
Новою для нас є робота із забезпечення доступу до публічної інформації.
Але розпочати її, як і будь-яку іншу, потрібно із організаційних питань, правильне вирішення яких є запорукою успішного виконання.
Натомість половина керівників структурних підрозділів апарату та районних прокурорів обов’язки між підлеглими працівниками з урахуванням вимог Закону так і не розподілили.
Не розумію, чого Ви чекаєте?
***
Особисто для мене цілком зрозуміло, що значна частина тих порушень і недоліків, які озвучуються нами сьогодні, зумовлені грубими прорахунками в кадровій роботі.
Кадровий склад органів прокуратури області був сталим кілька останніх років, мінімальна плинність кадрів, що повинно було б позитивно позначатись на ефективності роботи.
Упродовж півтора останніх роки ми значно омолодили керівний склад районних прокуратур у надії на позитивні зміни в їх роботі.
Вимоги до роботи з кадрами залишаються незмінними і першочергової уваги всіх керівників вимагає профілактично-виховна робота з особовим складом, про що я особисто наголошую при кожній зустрічі з Вами, під час виїздів на місця.
І що ми маємо?
Не встигла Генеральна прокуратура підвести підсумки роботи та позитивно відзначити нашу область у числі тих, де працівниками ганебних вчинків не скоєно, як «результат» не примусив себе довго чекати – за отримання (не мало, не багато) 3 тис. доларів хабара затримано слідчого прокуратури Підволочиського району за прийняття на користь обвинуваченого відповідного процесуального рішення у кримінальній справі.
А як же за досудовим слідством наглядав прокурор району, де був галузевий відділ?
Не призвела до очікуваних результатів робота кадрового підрозділу.

Шановні прокурори!

У своєму виступі я свідомо уникав наведення цифр, статистичних даних та виділив лише ті концептуальні моменти над якими нам потрібно цілеспрямовано попрацювати найближчим часом.
Кожен із вас отримав аналітичні та статистичні матеріали із детальним викладом стану наглядової роботи органів прокуратури області, досягнутих результатів та наявних ще у нашій з вами роботі прорахунків.
Кожен з вас повинен ретельно їх опрацювати, проаналізувати та бути готовим сьогодні висловити своє бачення шляхів розв’язання проблем того чи іншого регіону, діяльності кожної окремої прокуратури.

Курсанти академії Сухопутних військ Збройних Сил України гартуються тернопільською артилерією

Великі звершення починаються з маленької мрії