Про захист від недобросовісної конкуренції

Поділитися

Ефективно конкуруючий ринок є регулятором суспільного виробництва.

У ст.42 Конституції України закріплено:  «Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом…Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція».

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин.

Поширення суб’єктами господарювання  інформації(реклами), що вводить в оману, знаходиться у полі зору та підвищеної уваги Антимонопольного комітету України, зокрема, і його Тернопільського обласного територіального відділення.

Згідно  статі 15даного закону  поширенням інформації, що вводить в оману є:

–   повідомлення суб’єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб’єкта господарювання.

Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які:

–   містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб придбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якість, комплектність, придатність до застосування, стандарти, характеристики, особливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також про істотні умови договору тощо.

Відповідно, поширення суб’єктами господарювання  інформації (реклами), що вводить в оману – це недобросовісна конкуренція у вигляді досягнення неправомірних переваг в конкуренції.

            Законодавством передбачено. що за вчинення суб’єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Тернопільським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України протягом 2012 року припинено 15 порушень у вигляді недобросовісної конкуренції, що   у 2,5 рази більше ніж у 2011 році.За вказані порушення накладено штрафи на загальну суму 252,2 тис.грн.

З метою запобігання поширення суб’єктами господарювання  інформації (реклами), що вводить в оману, а також зниження ризиків штрафних санкцій при розробці рекламної продукції (змісту реклами) Тернопільське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України наполегливо рекомендує суб’єктам господарювання критично та відповідально ставитись при використанні в рекламі явних перебільшень та невідповідностей, не підтверджених документально характеристик товару чи послуги, умов їх реалізації, для прикладу:

«найкращий», «натуральний», «унікальний», «єдиний», «найдешевший», «вперше», «відсутність побічних дій» тощо.

Окремими прикладами поширення суб’єктами господарювання  інформації (реклами), що вводить в оману можуть бути, зокрема:

1)   неправдива інформація щодо споживчих якостей продуктів, не зазначено важливу для споживача інформацію щодо виду товару (реалізовується «Продукт сметанний» під виглядом натурального молочного продукту –«Сметана»; на пакуванні рослинно-вершкових сумішей неправомірно використовується назва «Масло», внаслідок чого споживачі можуть сприйняти маргарин за масло; «Продукт плавлений сирний» реалізовується під назвою «Сир плавлений», «Продукт кефірний» – з назвою «Кефір», «Продукт згущений з цукром» під назвою «Молоко згущене»  тощо).

2) неправдива інформація щодо країни-виробника.

3) невідповідність ваги продукту інформації на пакувальних пакетах тощо.

Також не рекомендовано використовувати однозначні твердження стосовно гарантованої ефективності, або обіцянок гарантованого результату, зокрема, в рекламі медичних препаратів,біодобавок.

Перелік зазначених ознак не є вичерпним, тому необхідно звертати увагу на всі обставини, що не мають розумного пояснення.

Вказані приклади також показують, що задля зростання привабливості пропонованої продукції підприємства іноді перебільшують характеристики продукції, її властивості чи значимість, не володіючи документальним підтвердженням(експертиз, результатів досліджень тощо) правдивості таких тверджень в рекламі товару.

З урахуванням наведених загальних характеристик порушень, громадянам та суб’єктам господарювання, права яких порушені внаслідок дій чи бездіяльності, визначених цим Законом, як порушення  законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» рекомендуємо звернутися до Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  із заявами та наявними у особи, що звертається документами та іншими матеріалами,що підтверджують викладені у заяві матеріали.

Вказані заяви будуть розглянуті згідно вимог чинного конкуренційного законодавства та у встановлені законом терміни.

 

Тернопільське обласне територіальне відділення

Антимонопольного комітету України,

вул. Лисенка, 20а, м. Тернопіль, 46002,

тел/факс (0352) 22-06-86, тел. 23-62-35,

E-mail te.amc@ukrpost.ua

У Копичинцях народилось 400 немовлят. У Гусятині – 90. Але Хоптян і Богатирьова переносять пологовий у райцентр

30 січня – зустріч з поеткою Тамарою Ткачук-Гнатович