Член Народної Ради запропонував на обговорення проект Положення про цей орган

Поділитися

Поки у Тернополі опозиціонери ділять портфелі, на Закарпатті, як у цивілізованому світі, оприлюднили для громадськості проект положення про Народну Раду. Пропонуємо й Вам ознайомитися з цим документом. Сподіваємось, партійці Тернополя також будуть рахуватися з громадою міста, а то ризикують кожного разу збирати лише сотню краян на вічі.

Голова Закарпатського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, член Закарпатської обласної Народної Ради Володимир Піпаш запропонував для обговорення громадськості проект положення про Народну Раду.

Документ має бути розглянуто на сьогоднішньому засіданні Закарпатської обласної Народної Ради.

Ухвалено на засіданні

Закарпатської обласної народної ради

31 січня 2014 р.

Затверджено на Закарпатському обласному

Віче 2 лютого 2014 р.

Погоджено на сесії

Закарпатської обласної ради_______ 2014 р.

Тимчасове Положення

Закарпатської обласної народної ради

 

І. Підстави утворення, загальні засади та мета діяльності

1.     Закарпатська обласна народна рада (далі – ЗОНР) є колегіальним представницьким органом, утвореним в умовах узурпації влади в Україні режимом Януковича, загрози встановлення диктатури, масових репресій, на основі права народу України на самовизначення, безпосереднє здійснення влади у відповідності до ст. 5 і розділу ІХ Конституції України, ухвалами обласних народних віч Закарпаття від 27 та 28 січня 2014 р. та рішенням позачергової сесії Закарпатської обласної ради VІ скликання від 28 січня 2014 р.

2.     Засновниками ЗОНР є Закарпатське обласне віче та Закарпатська обласна рада (фракції, які визнають себе опозиційними до режиму Януковича).

3.      У своїй діяльності ЗОНР керується Конституцією та законодавством України, правом українського народу на безпосереднє здійснення влади, рішенням Закарпатського майдану та рішенням Народної ради України – колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу України у відповідності із правом наданим йому Всенародними зборами громадян, які відбулися у м. Києві на майдані Незалежності 19 січня 2014 р.

4.      ЗОНР визнає себе визнає обласним представницьким органом Народної ради України.

5.      Метою діяльності ЗУНР є збереження в Україні Конституційного ладу, недопущення встановлення диктатури, захист прав і свобод громадян, забезпечення реалізації їх безпосереднього конституційного права бути джерелом влади в Україні, усунення від влади режиму Януковича мирним шляхом.

ІІ. Строки діяльності

1.        ЗОНР діє до повалення режиму Януковича та перевиборів Президента, Верховної Ради України, місцевих рад, проведення люстрації органів державної влади від корупціонерів, злочинних елементів тощо та проведення структурних реформ.

ІІІ Склад ЗОНР та структура

1.         Чисельність ЗОНР – 30 членів. Вона складається із двох рівних частин: а)представників обраних Закарпатським Майданом із активістів політичних партій, громадських організацій, громадських активістів тощо; б)депутатів Закарпатської обласної ради, делегованих тими фракціями ради, які поділяють прагнення Закарпатського Майдану на усунення від влади режиму Януковича. Чисельний та персональний склад ЗОНР може буде змінений (зі збереженням квот обох частин) за спільним рішенням засновників.

2.         Всі члени ЗОНР мають одинакові права, рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу ради відкритим голосуванням.

3.         Найвищим органом ЗОНР є засідання, які проводяться гласно.

4.         ЗОНР приймає на засіданнях Ухвали, Деларації, рішення тощо.

5.         ЗОНР обирає зі свого складу голову та двох заступників, утворює комісії, виконавчий комітет, котрий діє у відповідності із положенням, затвердженого радою, інші необхідні органи.

ІV. Засоби діяльності

1.     Опираючися на права делегованими Закарпатським Майданом, прагнення мешканців Закарпаття жити у вільній, демократичній, позбавленій корупції, цивілізованій, європейській Українській Державі, для виконання своєї програмної мети ЗУНР впливає на органи державної влади у Закарпатті всіма гарантованими Конституцією України можливими засобами, закликає до необхідних мирних дій громадян області, партії, громадські організації, товариства, у т. ч. – національно-культурні, трудові колективи, установи тощо.

 

Голова

Секретар

За час масових протестів в Україні постраждало 136 журналістів

Чому суд скасував рішення Тернопільської міської ради?