Ціна здоров’я

Поділитися

У Міністерстві охорони здоров’я України проаналізували заплановані видатки на 2015 рік. Під час колегії у Міністерстві охорони здоров’я фахівці розглядали нововведення і заплановані рівні фінансування, закладені у проекті Державного бюджету України на 2015 рік.

У галузі охорони здоров’я проект Державного бюджету України на 2015 рік передбачає перерозподіл функцій між державним і місцевими бюджетами, у тому числі розширення видаткових повноважень місцевих органів влади. Запроваджується нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. На фінансування з місцевих бюджетів передаються спеціальні медико-санітарні частини МОЗ України та лабораторні центри Держсанепідслужби.

З урахуванням нової моделі фінансового забезпечення у проекті Державного бюджету України на 2015 рік передбачено видатки на охорону здоров’я у зведеному бюджеті на суму 51,2 млрд грн, що на 4,4 млрд грн або на 8% менше від планових показників поточного року (2014 р. – 55,6 млрд грн).

Державний бюджет на охорону здоров’я

Проектом передбачено 6,8 млрд грн, що на 2,6 млрд грн (27,7%) менше від планових показників поточного року (2014 р. – 9,5 млрд грн), у тому числі за загальним фондом – 6,1 млрд грн (2014 рік – 8,6 млрд грн), за спеціальним фондом – 0,7 млрд грн (2014 рік – 0,8 млрд грн).

Проект бюджету МОЗ України з урахуванням функцій, що передаються на місцеві бюджети, становить 2,9 млрд грн, що на 2,6 млрд грн (на 50%) менше від планових показників поточного року (2014 р. – 5,8 млрд грн), із них на виконання державних програм та комплексних заходів – 0,8 млрд грн.

У проекті передбачено медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на функціонування закладів охорони здоров’я обсягом 44,4 млрд грн, що на 1,3 млрд грн (2,9%) більше від затверджених видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я у поточному році (2014 р. – 43,1 млрд грн) та на 29,3 млн грн (39,7%) менше від потреби, яка на 2015 рік становить 73,7 млрд гривень.

Крім того, у проекті Державного бюджету на 2015 рік для МОЗ України враховано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 2 105,4 млн грн, зокрема на: 1) придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 19 млн грн, при потребі 1 761,3 млн грн (загальна потреба включає в себе необхідність придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії на суму 216,7 млн грн та медичного обладнання для закладів охорони здоров’я на суму 1 525,6 млн грн, що потребує внесення змін до назви та порядку використання коштів зазначеної субвенції); 2) придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 138 млн грн, при потребі 1 042,3 млн грн (загальна потреба включає в себе необхідність придбання медикаментів та виробів медичного призначення на суму 111,4 млн грн, медичного обладнання на суму 121,1 млн грн, автотранспорту на суму 467,4 млн грн та паливно-мастильних матеріалів на суму 204,4 млн грн, що потребує внесення змін до назви та порядку використання коштів зазначеної субвенції); 3) часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – 138,9 млн грн при потребі 206,3 млн грн, що становить 67,3% від реальної потреби; 4) забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру – 1 809,5 млн грн, у тому числі за загальним фондом 1 642,7 млн грн та за спеціальним – 166,8 млн грн, при потребі 8 734,7 млн грн, що становить 20,7% від реальної потреби.

Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню. У 2015 році Міністерству охорони здоров’я України за всіма галузями економіки з державного бюджету за загальним фондом визначено видатки в обсягом 3 740,1 млн грн, що на 2 752,8 млн грн (73,6 %) менше від планових показників поточного року, а саме за напрямами:

охорони здоров’я – 933,7 млн грн (5 532,7 млн грн – 2014 рік),

освіта – 819,2 млн грн (863,4 млн грн – 2014 рік),

наука – 51,5 млн грн (53,4 млн грн – 2014 рік),

керівництво та управління – 23,2 млн грн (25,5 млн грн – 2014 рік).

Прогнозований обсяг видатків загального фонду зведеного бюджету на душу населення у 2015 році становить 1188,3 грн, що на 53,3 грн більше, ніж у поточному році.

Статті витрат

На надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги на 2015 рік передбачено 68 % від потреби. Видатки обсягом 1 134,8 млн грн, у 2015 році планується спрямувати на надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення у 28 закладах Міністерства охорони здоров’я України із потужністю більше 7,1 тисяч ліжок. Розрахована МОЗ України потреба становить 1 666,3 млн гривень.

На функціонування 18 клінік вищих навчальних закладів та наукових установ МОЗ із потужністю 2,9 тис. ліжок, для надання високоспеціалізованої, відповідно до профілю, допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок наступного року спрямують 489,6 млн грн при потребі 1 816,6 млн гривень.

На санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями на 2015 рік передбачено асигнування обсягом 303,2 млн грн при потребі 369,6 млн гривень. За рахунок зазначених коштів передбачається забезпечити безоплатним санаторно-курортним лікуванням понад 42,6 тис. осіб, в тому числі майже 22 тис. хворих на туберкульоз у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях та загальнодержавних дитячих спеціалізованих санаторіях.

На надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги та стоматологічної допомоги у 20 закладах МОЗ України у проекті бюджету на 2015 рік передбачаються видатки обсягом у 121,9 млн грн при потребі 156,1 млн грн.

На функціонування державних установ Державної санітарно-епідеміологічної служби, які мають забезпечити проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення плануються видатки обсягом в 1 159,5 млн грн при потребі 999,9 млн грн. За рахунок спеціального фонду за зазначеною програмою планується виконання робіт з профілактичної дезінфекції та надання інших послуг, які здійснюються згідно з чинним законодавством на платній основі за договорами.

На функціонування 14 закладів МОЗ (центральні бази спецмедпостачання, центр медстатистики, головне бюро судмедекспертизи тощо), на виготовлення бланків листків тимчасової непрацездатності; на організацію надання службою милосердя медично-патронажної допомоги самотнім громадянам літнього віку, інвалідам та іншим соціально вразливим верствам населення (понад 438,7 тис. осіб); на встановлення 52 стипендій Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров’я та інші заходи враховано видатки в обсязі 124,5 млн грн, при потребі 189,4 млн гривень.

241,8 млн гривень передбачено на виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП “Укрмедпостач” під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів. 11,2 млн грн, що на 85,9 % більше, ніж у 2014 році, заплановано спрямувати на проведення реабілітації майже 9 тисяч дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей, хворих на дитячий церебральний параліч.

Проектом державного бюджету на 2015 рік передбачаються бюджетні асигнування на рівні 2014 року на суму 51,9 млн грн для лікування хворих, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні (близько 47 осіб залежно від вартості лікування).

Загалом з урахуванням проекту нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки на охорону здоров’я у зведеному бюджеті передбачено на суму 51,2 млрд грн, що на 4,4 млрд грн або на 8 % менше від планових показників поточного року (2014 р. – 55,6 млрд грн).

Додаткові кошти на закупівлю медикаментів

Під час спільного обговорення проекту Державного бюджету України на 2015 рік за участі МОЗ України в Мінфіні ухвалено рішення передбачити виділення додаткових коштів на централізовану закупівлю медикаментів обсягом 467,1 млн грн. Ці кошти додатково враховані в уточненому бюджетному запиті для спрямування їх за напрямами: видатки на суму 150 млн грн – для закупівлі імунобіологічних препаратів – “Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики”;

284,5 млн грн – на виконання заходів Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; “Централізовані заходи з лікування онкохворих дітей” – 15,8 млн грн;

“Централізовані заходи розвитку донорства крові та її компонентів” – 100 млн грн;

143,9 млн грн. – на виконання Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”;

7,7 млн грн – у межах Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації”; 50 млн грн – на централізовані заходи із запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Окремо також слід відзначити, що Мінфін вишукав можливість виділити кошти на реалізацію бюджетної програми “Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування”. Враховано видатки обсягом 11,2 млн грн (проти передбачених у 2014 році – 6,0 млн грн, або у 1,9 разу більше), які заплановано спрямувати на проведення реабілітації дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей з незаможних і багатодітних сімей, хворих на дитячий церебральний параліч.

Загалом з урахуванням проекту нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у проекті Державного бюджету України на 2015 рік видатки на охорону здоров’я у зведеному бюджеті передбачено на суму 51,2 млрд грн, що на 4,4 млрд грн або на 8 % менше від планових показників поточного року (2014 р. – 55,6 млрд грн), зокрема.

Оплата праці

Протягом останніх років за ініціативою МОЗ України вирішено низку проблемних питань, які накопичувалися десятиліттями і стосуються оплати праці працівників галузі. Зокрема медпрацівники первинної ланки у пілотних регіонах другий рік поспіль отримують надбавки за обсяг та якість виконаної роботи, а з жовтня 2014 року право на встановлення таких надбавок отримали медпрацівники первинної ланки на всій території України. А це підвищення заробітної платні на 40–50 %. Крім того, був підвищений рівень заробітної плати медичним працівникам спеціалізованих протитуберкульозних закладів охорони здоров’я та системи екстреної меддопомоги, медичні та фармацевтичні працівники державних та комунальних закладів отримують допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки.

Завдяки цьому дещо зменшилося відставання рівня середньої заробітної плати у галузі від працівників інших бюджетних галузей. Якщо протягом 2009–2013 років рівень середньої заробітної плати у медичній сфері був нижчий від освітянського на 20–25%, то у 2014 році вперше цей розрив скоротився до 11–15 %.

Однак зберігається постійне відставання рівня середньої заробітної плати галузі від працівників промисловості, на рівні 70–60 %.

У проекті Державного бюджету на 2015 рік при збільшенні розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня до 1 257 грн, з 1 грудня до 1 284 грн (у 2014 році – 1 218 грн) зростання розміру ставки працівника першого тарифного розряду не передбачено. Замороження ставки працівника першого тарифного розряду порушує співвідношення між посадовими окладами медиків з різною кваліфікацією.

У галузі охорони здоров’я, як і інших бюджетних галузях, “замороження” ставки працівника першого тарифного розряду при постійному підвищенні розміру мінімальної заробітної плати залишається найболючішим питанням. Це призводить до порушення співвідношень між посадовими окладами медиків (професіоналів і спеціалістів) та працівників некваліфікованої праці. Серед іншого – це порушує вимоги статті 6 Закону України “Про оплату праці” та статті 96 Кодексу законів про працю України щодо відповідності розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки мінімальній заробітній платі.

За таких умов, наприклад, сімейний лікар та лікар-хірург з вищою категорією та стажем роботи понад 20 років щомісячно втрачають 886 грн посадового окладу та понад 10,6 тис. грн річного заробітку, а лікар без стажу та кваліфікації, фельдшер та медична сестра з вищою категорією – 666 грн на місяць та 8 тис. грн на рік, медична сестра без категорії та стажу – відповідно 536 грн та 6,4 тис. гривень.

Якщо з 1 жовтня 2014 року посадовий оклад лікаря, що тільки починає свою трудову діяльність, перевищує оклад санітарки, двірника, прибиральника на 318 грн, то лікаря-хірурга вищої кваліфікації – на 829 грн, а сестри медичної без категорії – лише на 20 гривень. МОЗ України спільно з ЦК Профспілки працівників закладів охорони здоров’я України вкотре звернулося до Уряду та Мінфіну з пропозиціями щодо поступового зменшення розриву між розміром ставки працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки та розміром мінімальної заробітної плати.

Прес-служба ДОЗ ТОДА
за інформацією Медичного світу

Визначили лауреатів Всеукраїнської премії братів Богдана та Левка Лепких за 2014 рік

У 2014 році місцеві громади Тернопільщини отримали понад 1,2 мільярди гривень