«Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу»

Поділитися

Вийшла з друку монографія кандидатів економічних наук, доцента Адамика В.В. та старшого викладача Зварича Р.Є. « Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу» .

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади і середовище реалізації політики конвергенції доходів в Європейському Союзі. Систематизовано критерії конвергенції доходів, виокремлено суть, основні чинники та механізми реалізації політики конвергенції доходів населення в Європейському Союзі та інституційну базу їх реалізації. Здійснено вивчення соціально-економічного розвитку ЄС-15 та процесів конвергенції доходів населення у ЄС-27, виявлено основні соціально-економічні прогалини на основі яких запропоновано механізми вирішення соціально-економічних проблем у ЄС-15 та економіко-політичні важелі забезпечення оптимальних макроекономічних та соціальних показників у нових членах ЄС. Проведено оцінювання готовності країн-аплікантів до вступу в ЄС за критерієм конвергенції доходів населення, на основі чого запропоновано соціально-економічні зміни в Україні як передумова конвергенції доходів населення з країнами ЄС і євроінтеграції, повідомляє сайт Тернопільського економічного університету.
Монографія рекомендована для фахівців та експертів з європейської інтеграції, зовнішньоекономічної діяльності органів державного управління, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів.

Золото Романа Гонтюка

71 “сотка” землі в Байківцях під Тернополем коштує 230 тисяч