„Маестро світла” з майбутнього

Поділитися

12 грудня виповнюється п’ять років з часу  відходу у вічність видатного організатора української світлотехнічної промисловості, талановитого  господарника, науковця і винахідника, першого президента Тернопільської світлотехнічної корпорації „Ватра” Романа Яремчука (1935 – 2007 р.р.).

Роман Юліанович ЯРЕМЧУК – академік Академії економічних наук України (1993 р.), почесний професор Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя (1998 р.), почесний громадянин міста Тернополя (2001 р.), дійсний член Американської академії лідерів бізнесу і торгівлі (1995 р.), заслужений машинобудівник України (1996 р.). Його трудові досягнення свого часу були відзначені п’ятьма орденами, а ім’я занесено до „Золотої книги української еліти”. Він був справжнім „маестро світла” з майбутнього.

Народився 3 лютого 1935 року поблизу Тернополя. Після закінчення у 1952 році середньої школи вступив до Львівського політехнічного інституту, в якому отримав вищу освіту за спеціальністю інженера-механіка. У 1984-му Р. Яремчук закінчив Інститут управління Академії народного господарства при Раді Міністрів СРСР (м. Москва).

У 1957 році Роман Юліанович почав трудову діяльність на Тернопільському заводі „Електроарматура”, на базі якого згодом виросла нинішня потужна світлотехнічна корпорація „Ватра”. Власне на цьому підприємстві пройшло усе його трудове життя, де в різні роки він обіймав посади майстра, начальника механічного цеху, головного технолога. У цей період на підприємстві починаються роботи з удосконалення управління виробництвом, розвитку технології виготовлення світильників, організовано гаряче емалювання їх корпусів та відбивачів, що дозволило освоїти масові серії нових приладів для промислового освітлення, а також цехи складання і гальванопокриття. Саме тоді відчутно зміцніли конструкторські і технологічні служби, встановлено тісні зв’язки з Всесоюзним науково-дослідним інститутом, іншими профільними закладами держави, що у свою чергу пришвидшило науково-технічний розвиток світлотехнічного виробництва у Тернополі.

А завдяки співробітництву з „ВПТІелектро” (Санкт-Петербург, Росія), Київським інститутом електрозварювання імені Патона, Вільнюським інститутом хімії та хімічної технології (Литва) на „Ватрі” під керівництвом Романа Юліановича з’явились прогресивні процеси обробки литих силумінових деталей на агрегатних верстатах, автоматизованого зварювання сталевих деталей під шаром флюсу, блискуче нікелювання на гальваноавтоматах.

 У 1966 році Р.Ю. Яремчук, для якого був притаманним творчий стиль керівництва і прагнення максимально розбудувати виробництво та соціальну інфраструктуру, став головним інженером підприємства. Через десять років він за сумісництвом очолив ще й щойно організований Всесоюзний проектно-конструкторський і технологічний інститут світлотехнічної промисловості („ВПКТІСвітло”). З грудня 1977-го він – генеральний директор тернопільської „Ватри”, а з червня 1996 року до останніх днів життя – її перший і незмінний президент.

Завдяки його непересічному організаторському таланту, широкій науковій та життєвій ерудиції, глибоким фаховим знанням, постійній зорієнтованості на науково-технічний розвиток, невеличке підприємство чисельністю трохи більше 100 працівників вже у 70-і  роки двадцятого століття перетворилося в одну з найбільших світлотехнічних фірм тодішнього радянського Союзу з найвищим у галузі рівнем механізації та автоматизації виробництва, високотехнологічних процесів і якості продукції.

Феномен „Ватри”, унікальна система управління соціально-економічними процесами, створена Р. Яремчуком, стали предметом вивчення і наслідування багатьма підприємствами різних галузей промисловості.

    Попри важкі кризові явища 90-х років, які потрясли великі підприємства, ВАТ „Ватра”, а в подальшому однойменна корпорація на чолі зі своїм незмінним лідером успішно адаптувалося до ринкових умов, зберігаючи потужний інтелектуальний, науково-технічний та виробничий потенціал, імідж фірми, яку поважають у державі та світі.

    У творчому доробку Романа Юліановича – понад 50 друкованих праць, у тому числі 8 монографій з теорії освітлення та з проблем управління економікою. Він –  автор 25 винаходів, які знайшли практичне застосування на світлотехнічних підприємствах не тільки „Ватри”, але й усього СНД. Як заступник голови регіонального відділення УСПП та член експертної комісії УСПП, ініціював ряд законодавчих нововведень на користь вітчизняного виробника. До його авторитетної думки прислухалися і в урядових колах нашої держави, адже він свого часу був технічним експертом Кабінету Міністрів України з питань світлотехніки і почесним головою Національного світлотехнічного комітету, упродовж кількох років – президентом всесоюзної асоціації „Електросвітлотехніка” і членом редакційної ради міждержавного галузевого журналу „Светотехника”.

Упродовж п’яти скликань був депутатом Тернопільської обласної ради. Багато років очолював Раду директорів Тернополя. У 1998 році за значні досягнення в галузі економічної думки нагороджений золотою медаллю імені М. Туган-Барановського.

    Роману Юліановичу завжди були притаманні такі риси характеру, як висока відповідальність за доручену справу, інтелігентність, скромність і працелюбність. Зі своїми колегами, підлеглими він щиро ділився багатющим досвідом роботи та користувався високим авторитетом серед учених і спеціалістів світлотехнічної галузі.

Нині ім’я багатолітнього керівника „Ватри” увіковічено у меморіальній дошці на фасаді головного корпусу підприємства. На честь першого президента світлотехнічної корпорації засновано премію Р. Яремчука, яку щорічно вручають кращим спеціалістам за особливий вклад у розвиток виробництва, оновлення продукції чи енергозбереження. У Тернопільському національному технічному університеті встановлено його іменні стипендії, а за поданням керівництва „Ватри” Тернопільська міська рада іменем Романа Яремчука планує назвати одну з нових вулиць обласного центру.

На знімку: титульна сторінка останнього видання президента Тернопільської світлотехнічної корпорації „Ватра” Романа Яремчука під назвою „Уроки менеджменту”.

Перед кінцем світу Тернопіль пережив сніговий апокаліпсис (фото, відеорепортаж)

Слідом за Києвом засуджених батька та сина Павличенків підтримали у Тернополі