Як у Чортківській районній лікарні “хімічать” на довідках

Поділитися

Територіальним відділенням Антимонопольного комітету в ході дослідження ринку надання платних послуг медичними закладами Тернопільської області, надавались запити установам охорони здоров’я, зокрема, і Чортківській центральній комунальній районній лікарні (надалі -Лікарня), щодо її діяльності на вказаному ринку вчастині дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції у 2012 році та І пів-річчі 2013 року.

Лікарня є єдиним закладом, який проводить платні медичні огляди та надає необхідні замов-нику довідки (сертифікати), зокрема «Медичні довідки щодо придатності до керування транспорт-ним засобом», «Сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду», «Довід-ки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду», «Довідки для отри-мання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи» тощо, у Чортківському районі. Лікарнею самостійно проведено розрахунок вартості кожної послуги.

При наданні послуги медичного огляду для отримання «Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом» Лікарня включала і необхідність психіатричного огляду з видачею платної «Довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огля-ду», що не є обґрунтованим. Відповідно до Положення про медичний огляд, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 р. №65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2013 за № 308/22840, кандидатам у водії та водіям для проходження медогляду потрібні тільки дані щодо їх перебуван-ня на психіатричному обліку за місцем проживання, а не обов’язковий профілактичний психіатри-чний огляд.

Крім того, до розрахунку вартості послуги на проведення медичного огляду для отримання дозволу на право носіння зброї, Лікарнею необґрунтовано включено заробітну плату лікаря-хірурга, що не передбачено нормативними документами та призводить до завищення вартості вказаної послуги. Такі дії Лікарні є порушенням законодавства про захист економічної конкурен-ції. Лікарнею порушення припинені та приведено діяльність у відповідність до вимог законодавст-ва. На порушника накладено штраф, який сплачено до державного бюджету. Економічний ефект від припинення даного порушення склав 30 445 грн.

Загалом, відділенням розглянуто 7 аналогічних справ по лікарняних закладах області , в ре-зультаті яких, на порушників накладено штрафних санкцій у загальному розмірі 23 тис.грн. Економічний ефект від припинених порушень склав 203,073 тис.грн.

На Тернопільщині ритуруальні служби наживаються навіть на похоронах

Заступник голови Збаразької райради вийшов з Партії Регіонів