Антимонопольний комітет на Тернопільщині розповів як оштрафував мера на 100 тисяч

Поділитися

Голова Тернопільського обласного територіального відділення АМКУ Іван  Курницький зазначив, що но-вий Український Уряд, який очолює Арсеній Яценюк, 27 лютого 2014 р. прийняв та оприлюднив програму своєї діяльності, де, зокрема, серед найбільш пріоритетних цілей і завдань визначено: «Демонополізація економіки. Усунення обмежень для конкуренції і штучних преференцій окремим суб’єктам господарської діяльності. Роз-ширення свободи підприємницької діяльності, істотне скорочення функцій адміністративного регулювання економіки». Відповідно, в цьому напрямку сконцентрує свою діяльність і Відділення.

2. За І квартал 2014 року до Тернопільського обласного територіального відділення від суб’єктів госпо-дарювання, правоохоронних органів,органів влади, а також мешканців Тернопілля надійшло 22-і заяви,скарги та подання про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Проведено 2 планові перевірки, чим суттєво послаблено надмірний контроль на підприємства області.

За результатами розгляду заяв, скарг, проведених перевірок та за власною ініціативою, припинено 13 по-рушень, із них 12 – за результатами розгляду справ та 1-е – за результатами виконання наданих рекомендацій.

За І квартал 2014 року за порушення конкуренційного законодавства на відповідачів накладено штрафів на суму 133,00 тис. грн. Порушниками сплачено до державного бюджету 182,67 тис. грн.(із врахуванням штрафів за попередні періоди). Економічний ефект від припинення вказаних порушень законодавства про захист економічної конкуренції склав понад 702,67 тис. грн.

Протягом звітного періоду опрацьовано та погоджено 16 проектів нормативних актів обласної та район-них державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках. До 12 з них надано зауваження та про-позиції.

Для своєчасного висвітлення діяльності роботи по захисту та розвитку конкуренції в області, налагоджено постійну, конструктивну співпрацю з засобами масової інформації області. За три місяці поточного року Відділен-ням здійснено 46 заходів інформування громадськості у вигляді інтерв’ю, виступів, повідомлень, круглих столів тощо.

3. Типові порушення конкуренційного законодавства.

Антиконкурентні узгоджені дії:

– КП електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» та ВАТ «Тернопільобленер-го» узгодили тендерні пропозиції під час проведення Управлінням житлово-комунального господарства, благоуст-рою та екології Тернопільської міської ради торгів по закупівлі послуг з монтажу, технічного обслуговування і ре-монту електроустаткування, що призвело до спотворення результатів торгів. Зокрема, однакові особливості в оформленні документів процедури закупівлі свідчать про наявність узгоджених дій між учасниками при підготовці ними документів для участі у торгах. Окрім цього, під час аналізу та співставлення даних, що містяться в таблицях учасників, встановлено, що вартість окремих матеріалів ВАТ«Тернопільобленерго» є однаково скорегованою в сто-рону збільшення від вартості матеріалів КП електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» рівно на 0,05 грн., що власне і вплинуло на кінцеву різницю цінових пропозицій обох учасників. Узгоджені дії учасників торгів при підготовці ними документів на ці торги виключили самостійність у їхніх діях та, відповідно, змагальність між ними, тобто конкуренцію, що суперечить самій суті конкурсних торгів. За вчинене порушення конкуренційно-го законодавства на Відповідачів накладено штрафні санкції (загалом на 40 тис. грн.).

– ТОВ «Тернопіль Комунал Сервіс» та КП «Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільни-ця», під час їх участі у торгах порушили законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкуре-нтних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, що проводились Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради у січні 2013 року на закупівлю послуг санітарного оброблення.

Територіальне відділення оштрафувало ТОВ «Тернопіль Комунал Сервіс» та КП «Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» загалом на 100 тис. грн.

«Тернопіль комуналсервіс», з метою перемоги запропонував по незначній частині робіт, суттєво занижені та економічно необґрунтовані ціни в умовах реальної відсутності у нього необхідної матеріально-технічної бази, а КП «ТМШЕД» приховав економічну здатність надавати ці послуги за цінами, нижчими ніж у поданих ним цінових пропозиціях.

Після перемоги ТОВ «Тернопіль комуналсервіс» у торгах КП «ТМШЕД» згідно укладеного між ними договору виконувало значну частину робіт, які були предметом торгів, за значно нижчими цінами, аніж ціни, які ним подані в цінових пропозиціях замовнику торгів. Узгодивши свої дії під час підготовки та участі у конкурсі вка-зані підприємства замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї поведінки, що суперечить самій суті конкурсних торгів. Вищий господарський суд України, постановою від 25.02.2014 року у справі №921/798/13-г/11 підтвердив правову позицію Тернопільського обласного територіального відділення АМКУ.

Зловживання монопольним становищем:

– ВАТ «Тернопільобленерго» безпідставно включало до технічних умов електропостачання електроус-тановок споживачів окремі, неправомірні вимоги щодо встановлення та заміни (реконструкції) обладнання власних електричних мереж при приєднанні нових чи додаткових потужностей електроустановок споживачів. За зловжи-вання монопольним становищем на товариство накладено штрафні санкції (50 тис. грн.)

 

-ВАТ «Тернопільобленерго» неправомірно змушувало споживачів сплачувати безпідставно нараховані збитки під загрозою припинення постачання електричної енергії. Адміністративною колегією Відділення за вчинен-ня порушення конкуренційного законодавства на відповідача накладено штраф в у розмірі 15 тис. грн. Порушення припинено.

– Відділення оштрафувало на 15 тис. грн. ТОВ «Укрпродінвест» за зловживання монопольним ста-новищем: Товариство встановило необґрунтовано завищену вартість користування залізничною під’їзною колією, чим ущемило права споживачів, які користуються даною колією.

– Займаючи монопольне становище на ринку надання платних медичних оглядів та отримання необхідних замовнику довідок (сертифікатів), Підволочиська комунальна центральна районна лікарня надавала не потрібні споживачам документи за які споживачі сплачували зайві кошти. Крім того, лікарнею завищено вартість послуги проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду та медичної підготовки кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції Лікарню оштрафовано на 3 тис. грн.

В Тернопільській області виключно комунальні лікарні є закладами, які мають право проводити платні ме-дичні огляди та надавати необхідні замовникам довідки (сертифікати), такі як :

– «Медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом»;

– «Сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду»;

-«Довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду»; – «Довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи».

Так, зокрема, включення лікарнями до послуги медичного огляду для отримання «Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом» психіатричного огляду з видачею «Довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду», не є обґрунтованим та призводить до ущемлення інтересів споживачів зазначених послуг, які змушені сплачувати за їх отримання додаткові кошти в розмірі від 22 грн. до 35 грн. Крім того, окремими лікарнями до калькуляцій вартості медичних оглядів, включалась заробітна плата лікарів, включення яких до комісій не передбачено нормативними актами, що призводить до завищення вартості даних оглядів.

Тернопільське обласне територіальне відділення за 2013 рік та І квартал 2014 року за подібні порушення оштрафувало загалом 11 медичних закладів області на загальну суму 33 тис. грн. Економічний ефект від припинення вказаних порушень склав понад 213 тис.грн.

Рішення адміністративної колегії територіального відділення АМКУ щодо припинення антиконку-рентних дій з боку виконкому Тернопільської міської ради.

– Виконком міської ради неправомірно надав право окремому суб’єкту господарювання здійснювати дія-льність на ринку перевезення пасажирів автомобільним транспортом в м. Тернополі без проведення конкурсу та за завищеним тарифом. Три автобуси марки ЛАЗ – А 191, маршруту № 1а, які понад 7 місяців здійснюють перевезення пасажирів без конкурсу, курсують Тернополем за подібним маршрутом 1-го тролейбуса, мають понад 22 (фактично-46) сидячих місця і, відповідно, не мають права працювати у режимі маршрутного таксі , за проїзд незаконно утри-мували плату за тарифом 2,50 грн., як для маршрутного таксі, а не 1,50 грн. -за тарифом для звичайного режиму перевезення пасажирів м. Тернополя, встановленого самим органом місцевого самоврядування. Після прийнятого Відділенням рішення Відповідач зобов’язався привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законо-давства та провести конкурс. Тариф на перевезення на автобусному маршруті № 1а знижено на одну гривню – з 2,50 грн. до 1,50 грн. Економічний ефект від припинення вказаного порушень склав понад 231 тис.грн.

 

* Виконком міської ради рішенням №1030 від 18.02.2010 вніс зміни до Правил приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Тернополя, згідно яких неправомірно надав право КП «Тернопільводоканал» нара-ховувати «штрафні санкції » у 5-кратному розмірі фактичного споживання води за неподання або несвоєчасне подання суб’єктами господарювання інформації щодо якісного складу стічної води. Такі дії виконкому міської ради кваліфіковано як порушення законодавства про захист економічної конкуренції в частині створення міською радою умов для вчинення порушень КП «Тернопільводоканал». Відповідача зобов’язано привести свою діяльність у відпо-відність до вимог чинного законодавства.

 

4. Територіальне відділення в установленому порядку приймає та розглядає заяви, скарги і звернення як грома-дян, так і суб’єктів господарювання, установ, організацій, тощо про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У світі існує така практика: 99,9 відсотка порушень конкуренційного законодавства розслідуються саме за зверненнями (скаргами) громадян і компаній-конкурентів. На жаль, в Україні до цього ще далеко. Однак, усі виявлені факти зловживання суб’єктами господарювання монопольним становищем та факти недобросовісної конкуренції бу-дуть присікатись Відділенням у законний спосіб.

У Тернопільському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України для звернен-ня громадян відкрито постійно діючі пряма та “гаряча” телефонні лінії: 23-62-35, 52-14-37, 25-24-61, 52-29-42.

0

Тернопільська Самооборона вимагає від міської влади зберегти комунальне підприємство МШЕД

0

З італійською засмагою мер Тернополя захищав інтереси будівельника