Новоженець написав проект програми державотворення

Поділитися

Сторіччя проголошення Самостійності Української Народної Республіки, яке вшановуємо 22 січня, спонукало громадського діяча і політика Ростислава Новоженця критично і водночас ґрунтовно оцінити сучасний стан незалежності держави. Тому, саме в цей день він оприлюднив попередньо підготовані ним тези до Програми “Від декларативної незалежності – до незалежної держави”. Насправді, каже Р.Новоженець, це навіть не тези, а лише орієнтири. Бо, взагалі, таку Програму мала б писати влада, це дуже серйозна робота. Але, оскільки, владу маємо неукраїнську, то слід за роботу братись самим. А хтось повинен бути першим. Так вийшло, що у мене назбиралось 25 орієнтирів з найважливіших напрямків державотворення. Їх я виношу на суд громадськості. Сподіваюсь на широке обговорення.

Від декларативної незалежності – до незалежної держави

25 орієнтирів

до майбутньої Програми


24 серпня 1991 року було проголошено Незалежність України. Отже, тим самим визнано, що до цього моменту Україна була залежною. Залежною від СРСР, звідки вийшла, а значить від Росії, яка домінувала в Радянському Союзі і стала правонаступницею СРСР. Тому шлях до здобуття реальної Незалежності немислимий  без остаточного звільнення України від Росії, російських впливів і всього російського (теза “Геть від Москви!”). Російсько-українська війна, розв’язана Москвою у 2014 році, тому лише додаткове  підтвердження.

Проте, навіть через 26 років з дня проголошення Незалежності українська нація не скористалась у повній мірі своїм правом на самовизначення (їй попросту не дали цього зробити), тому Незалежність досі залишається паперовою, оскільки українці так і не стали повноправними господарями на своїй землі.

Водночас, для здобуття справжньої Незалежності і подальшої розбудови Української держави є необхідними бодай три речі, без яких уся державотворча діяльність зводиться нанівець, а саме:

  • політичний орган, що репрезентуватиме інтереси української нації;
  • кадровий резерв майбутніх урядовців, підібраний з етнічних українців, патріотично налаштованих, порядних, справедливих, відповідно вишколених управлінців (теза “три П”);
  • національна програми державотворення, де буде розписано головні заходи з розбудови української держави та зазначено терміни, відповідальних осіб і механізми реалізації.

 

      Пропонуємо українським патріотичним середовищам і окремим патріотам обговорити елементи Програми українського державотворення, на підставі визначення основних орієнтирів та пріоритетів. За основу цих орієнтирів беремо Українську національну ідею, яку розуміємо як: “В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля” (за Т.Шевченком), “Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці(за П.Чубинським, з Гімну України) і “Україна для українців”(за Я.Стецьком) (що означає – раз і назавжди покінчити з пануванням неукраїнської  меншості на українській землі над українською більшістю)

 

P.S. Не вигадуємо тут нічого нового, а лише використовуємо досвід попередників і Європи, до якої так прагнемо, зі створення і розвитку незалежних національних держав, які всі без винятку будувались на основі титульних націй або етносів. Націю розуміємо, як спільноту осіб, об’єднаних однією мовою, спільним походженням, звичаями, традиціями, характером (ментальністю).

 

№ п/п Проблема Дійсність Орієнтир
1 Незалежність Декларативна, режим внутрішньої російської окупації,

напівколонія РФ,

7% території окуповано РФ

Українська самостійна соборна держава (УССД), національна за змістом
2 Унітарність Федерація Без автономій і особливих статусів територій. Перетворення АРК у Кримську область
3 Соборність (єдність всіх етнічних земель) 40% українських етнічних земель поза межами України Забезпечення національно-культурних прав українців за кордонами. Повернення етнічних територій, окупованих РФ у 2014 і 1919-1920 рр.
4 Правонаступництво УРСР УНР
5 Громадянство Частина громадян не ідентифікує себе з Україною Перереєстрація громадян. Надання оновленого громадянства після іспитів зі знання української мови, історії та лояльності до держави
6 Ідеологія Суміш московського імпер-шовінізму з українським націонал- угодовством та меншовартістю Український націоналізм, підтримка об’єднання правих і націоналістичних партій для створення сучасної ідеології
7 Республіка Президентсько-автократична Президентсько-парламентська
8 Демократія Панування неукраїнської меншості Українська націократія
9 Справедливість Національна і соціальна несправедливость Пріоритет для українців. Введення податку на розкіш. Обмеження надприбутків.

Створення умов для повернення українців, які емігрували або виїхали за кордон

10 Свобода слова Залежність від власників ЗМІ, фінансових впливів та адмінресурсу Перереєстрація ЗМІ на лояльність до українців і національної держави. Передача 25% акцій  ЗМІ громадськості
11 Державна політика Зросійщення, денаціоналізація Українізація.
12 Державна мова Українсько-російська двомовність. Домінування російської у Центрі, на Сході та Півдні. Скасування так званого закону КК. Єдина державна українська мова на всій території без будь-яких виключень чи обмежень у всіх сферах публічного життя
13 Окупація Крим і частина Донбасу На звільнених територіях призначати на всі кер. посади етнічних українців. Провести обмін російського населення звільнених територій на українців з РФ. Розірвати дипломатичні та економічні стосунки з РФ. Націоналізувати підприємства з російським капіталом. РФ іменувати Московією, росіян – москалями
14 Ринок землі Перманентне продовження мораторію на продаж землі Заборонити продаж земель с/г призначення до встановлення повної Незалежності
15 Кадрова політика Домінування у владі багатіїв  неукраїнців, ворожої агентури, пристосуванців, угодовців, кумівство На вищі керівні посади призначати лише етнічних українців. Табу на призначення у владу росіян. Заборона на участь у владі колишньої компартійної і комсомольської номенклатури, кадебістів, їхніх дітей, онуків та найближчих родичів, «сексотів».
16 Іноземні військові бази Формально лише ЧФРФ в АРК, фактично – російські війська в Криму і на Донбасі Скасувати Харківські угоди 2010 року. Вигнати окупанта, вкл. повну блокаду окупов. земель
17 Оцінка радянського минулого Тоталітаризм Визнати радянський період окупаційним, а більшовицьку владу, силові структури Радянську (Червону) армію, всіх росіян, що були з ними пов’язані, окупантами. Вимагати від РФ компенсацій за злочини СРСР. Визнати злочинними КПРС (КПУ), КДБ. Опублікувати списки сексотів.
18 Олігархат (доларові мільярдери із власними ЗМІ та впливом на владу та політичні партії) Безпідставне і стрімке збагачення на бюджетних коштах і схемах аферистів- не українців та їх прислужників Притягнути Л.Кучму до відповідальності за створення олігархату. Націоналізувати незаконно набуті олігархами фінанси і власність. Запровадити національний, соціально зорієнтований капіталізм.
19 Власність стратегічних об’єктів Штучно доведені до банкрутства чи скуплені за заниженими цінами особами наближеними до влади Повернути у державну власність усі стратегічні та монопольні об’єкти
20 Права національних меншин Домінують над корінною нацією Сприяти забезпеченню національно-культурних потреб національних меншин  за  їхні власні або кошти держав, утворених їхніми націями (етносами)
21 Економіка Сировинно-переробний характер промисловості Пріоритет інноваційному розвитку промисловості, особливо машинобудування, електроніки, і забезпечення розвитку сільського господарства
22 Оцінка режиму Януковича Антиукраїнський Притягнути до кримінальної відповідальності вищих керівників держави того періоду, а також Партії регіонів, КПУ та УПЦ (МП).

 

23 Українофобія Україноненависництво (від побутового до державного рівня) Кримінальна відповідальність. Заборонити діяльність антиукраїнських, антидержавних організацій та церков (ПР-Опоблок, КПУ, УПЦ (МП) тощо)
24 Виборчий закон Цілковита залежність від фінансового стану тих, кого обирають Забезпечити змагальність програм через рівний доступ до ЗМІ та реклами  за кошт держави
25 Національність Відсутність в офіційних документах Поновити графу національність в офіційних документах, зняти гриф конфіденційності

 Автор проекту   Ростислав Новоженець, громадсько-політичний діяч

Вже більше половини населення українських сіл користується інтернетом

У Тернополі пройшов “День ізраїльської медицини”