120 рокiв тому почалася масова емiграцiя українцiв до Канади

Поділитися

.. У першi лiтнi днi 1891-го 32-рiчнi однолiтки Iван Пилипiв i Василь Єлиняк iз села Небилова, що поблизу Калуша (нинi — Iвано-Франкiвщина), не мали спокою. Вiд мiсцевих нiмецьких колонiстiв, чиї родичi поїхали до Канади, чоловiки дiзналися, що в тiй країнi поселенцям задарма дають по 160 акрiв землi. Це тодi, як їхнi батьки тяжкою працею цiлого життя могли розжитися лише на одну кiлькадесяту частку вiд того!

Ми  звернулися до Надзвичайного i Повноважного посла України в Канадi Iгоря Осташа розповiсти, як живуть нинi  канадськi українцi.

— Чи вiдомо, як склалася доля перших поселенцiв?

— Вони прожили нелегке життя. Недарма ж тутешнiй уряд задурно або напiвзадурно роздавав землi iммiгрантам — це були геть неосвоєнi землеробами територiї лiсiв та цiлинного степу. I перетворення їх українськими хлiборобами на добре впорядкованi родючi грунти коштувало надзусиль цiлим поколiнням. Уявiть собi першу зиму в прерiях, коли надворi понад 40 градусiв морозу, а ви з великою родиною живете в землянцi чи бурдеї.

Попри всi тi труднощi, iсторiя українцiв у Канадi стала яскравим прикладом успiшностi нашого народу. Це стосується всiх без винятку
поколiнь, починаючи вiд найперших прибулих селян. Тi ж уже знаменитi
Iван Пилипiв та Василь Єлиняк стали, як i мрiяли, поважними фермерами — перший прожив 77 рокiв, а другий аж 97 — до 1956-го.

— А скiльки громадян Канади нинi признаються у своєму українському походженнi?

— Пiд час останнього загальнодержавного перепису — 1 мiльйон 200 тисяч! Приємно, що з року в рiк число українцiв зростає. Цього року знову буде перепис, тож сподiваємося, що ця тенденцiя збережеться.

— Яка частина цих людей у побутi спiлкується українською?

— Таких є близько 30 тисяч у Торонто, 20 тисяч в Едмонтонi, близько 15 тисяч у Вiннiпезi, близько 5 тисяч у Ванкуверi, Саскатунi, Монреалi та Калгарi… Загалом приблизно чверть громадян, котрi iдентифiкують себе українцями, зберегли материнську мову.

— Чи є якiсь тенденцiї у професiях сучасних канадських українцiв?

— Такої статистики ми не маємо, але загалом у громадi досить багато
iнженерiв, лiкарiв, учителiв i викладачiв. Одне слово, досить помiтний прошарок iнтелiгенцiї. Заробляють люди в таких професiях вiд кiлькох до кiлькадесяти тисяч доларiв на мiсяць.

Зрозумiло, завжди важче влаштуватися на високооплачуванi роботи
новоприбулим, навiть якщо це люди з вищою освiтою. Переважно вони
починають iз простих робiт на будовi, автозаправках, у ресторанах. Хоча притiм частина навчається i пiдтверджує свої радянськi чи українськi дипломи. Я, наприклад, знаю медикiв, котрi в такий спосiб навiть приватнi клiнiки в рiзних мiстах вiдкрили, вони досить успiшнi. Загалом Канада є такою країною, яка дає гарнi умови “лiпити самiй себе” людинi, котра готова самовдосконалюватись. Не зайвим буде також зауважити, що в Канадi мiнiмальна зарплата нинi в принципi не може бути меншою, анiж 20 доларiв за годину.

— Скiльки українцiв приїжджає до Канади останнiми роками?

— Приблизно по 2 тисячi осiб на рiк. Бiльшiсть — на заробiтки з подальшим поверненням на Батькiвщину. Але частина лишається, для
цього є гарнi умови: якщо ви 2 роки вiдпрацювали в країнi й нiчого не натворили, то отримуєте право на постiйне проживання.

— Це якщо робота була легальною?

— Звичайно. Загалом у Канадi майже неможливо працювати нелегально, це дуже правова держава. Влада надзвичайно шанує права громадян, але й громадяни вельми поважають закон. У США нашi громадяни мають бiльшу “вольницю” з працевлаштуванням, а тут знайти нелегальну роботу неможливо. Я не знаю жодного такого випадку!

Тi 2 тисячi, якi приїжджають, — фактично запрошенi урядом, адже держава квотує iммiграцiю представникiв рiзних нацiональностей i
рiзних професiй. Запит на новоприбулих українцiв найбiльше є на будовi, у переробнiй промисловостi (особливо м’яснiй), освiтi, на транспортi.

— Наскiльки впливовою є наша дiаспора у “кленовiй” країнi?

— Саме завдяки впливовостi дiаспори 1991 року Канада першою на Заходi та другою у свiтi (пiсля Польщi) визнала Незалежнiсть України. I саме активна позицiя українського нацiонального лобi спонукає канадський уряд й далi придiляти чимало уваги життю нашої держави. Зокрема днями уряд ухвалив видiлити Українi 21 мiльйон євро на “чорнобильськi проекти”.

Маємо цiлу плеяду українцiв, котрi досягли успiхiв у полiтицi на
нацiональному або регiональному рiвнях. Найбiльше, звичайно, вiдомий Рамон Гнатишин — вiн був генерал-губернатором Канади, тобто вiд iменi
Британської корони де-факто виконував обов’язки глави держави. Рой Романов — прем’єр-мiнiстр провiнцiї Саскачеван, котрого вважають батьком канадської конституцiї. Губернаторами ж, мерами та мiсцевими
депутатами були i є дуже багато українцiв.

Нинi Едвард Стельмах — прем’єр-мiнiстр провiнцiї Альберта. Усi ми знаємо й американського астронавта Роберту Боднар… Список канадських українцiв, якими може пишатися нацiя, насправдi дуже великий.

Експрес

Як їздять приміські електрички в Тернополі?

Тернопільські програмісти можуть круто “піднятися”