У Тернополі відбулась всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку банківських систем в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи»

Поділитися

Протягом 31 травня 2011 року кафедрою банківської справи була організована та проведена Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція « Сучасні тенденції розвитку банківських систем в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи» .
Конференція проводилась за 3 напрямками, зокрема:
1. Монетарна політика центральних банків та її вплив на макроекономічну стабільність в період кризових явищ.
2. Ефективність функціонування банківської системи та концептуальні засади забезпечення її фінансової стійкості.
3.Проблеми кредитно-інвестиційної діяльності фінансово-банківських установ в умовах економічної нестабільності.
У конференції взяли участь: представники Тернопільського національного економічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кримського інституту економіки і господарського права, Української академії банківської справи Національного банку України, Дніпропетровського державного аграрного університету, Донецького державного університету управління, Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Мукачівського державного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Київського національного торговельно-економічний університету.
Учасники конференції обговорили ряд важливих питань функціонування банківських систем, а саме: проблеми грошово-кредитного-регулювання, управління ліквідністю банківської системи, рефінансування комерційних банків, банківського нагляду та контролю, управління простроченою заборгованістю позичальників, управління кредитними ризиками, розвитку кредитування в Україні, залучення депозитних коштів комерційними банками, підвищення довіри до банківських установ, кредитно-інвестиційної діяльності фінансово-банківських установ в умовах економічної нестабільності тощо.
За результатами досліджень авторами було розроблено пропозиції і висновки, що можуть бути використані у діяльності Національного банку України, Кабінету Міністрів України, комерційними банками та в навчальному процесі вітчизняних навчальних закладів.
За результатами конференції вийшов з друку збірник тез доповідей, повідомляє відділ інформації та зв’язків з громадськістю університету

Студенти Тернопільського технічного університету навчатимуся в Парижі

ТНЕУ знову найкращий! Але в чому…