Чи виживе „Ветсанзавод”?

Поділитися

Тернопільський державний завод по виробництву м’ясо–кісткового борошна „Ветсанзавод” створено у серпні 1977 року з метою поліпшення екології і ветеринарно-санітарного стану тваринницьких ферм і населених пунктів, запобігання інфекційним захворюванням серед людей і тварин шляхом збору, утилізації і переробки туш загиблих тварин, кісток, інших відходів м’ясопереробних підприємств, а також вилучення з обігу неякісної або незабезпеченої продукції на м’ясо-кісткове борошно та інші кормові добавки тваринного походження.
Аудиторською групою контрольно-ревізійного управління в області проведено державний фінансовий аудит діяльності вказаного підприємства за 2008 – 2010 роки з метою оцінки ефективності і законності використання державного майна та інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, оцінки функціонування системи внутрішнього контролю.
Проведеним дослідженням встановлено, що основні фінансові показники діяльності Ветсанзаводу в досліджуваному періоді були нестабільні. Так, щороку за результатами діяльності валові збитки становили більш ніж півмільйона гривень. Причиною цього стала як відсутність постійних постачальників сировини для переробки, так і нестабільний попит на продукцію Ветсанзаводу.
Загалом за результатами аудиту виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій на суму 5,4 млн грн., в т. ч. упущені вигоди – 2,3 млн грн., непродуктивні витрати – 3,1 млн гривень.
Зокрема, невідповідність діючих цін та собівартості виробництва м’ясо –кісткового борошна, реалізація його за цінами нижче фактичної собівартості призвели до недоотримання заводом доходів за 2008-2010 роки на суму 2,3 млн гривень.
Однією з причин збитковості підприємства є застаріла технологія: на даний час технологічне обладнання зношене на 70 відсотків, морально застаріле та енергомістке, а придбані у 2008-2010 роках основні засоби не введені в експлуатацію. Крім цього, застаріла технологія зумовлює особливо шкідливі умови праці.
Перешкоджало розвитку Ветсанзаводу також неповне фінансування державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно – санітарних заводів на 2005-2010 роки: із передбачених 4,5 млн. гривень фактично надійшло 3,2 млн. грн., або 70 відсотків. Крім того, кошти надходили неритмічно: в 2008 році 2,2 млн. грн., в 2009 році фінансування не було, а в 2010 році 953 тис. гривень надійшли в грудні місяці, що зумовило труднощі в їх освоєнні.
Аналізом використання коштів Програми встановлено, що, крім недостатнього фінансування, причиною неефективного освоєння бюджетних коштів стало те, що значну суму коштів в 2008 році було розпорошено по різних напрямках, а з придбаного обладнання в експлуатацію введено лише 4,6 відсотка.
Наслідком невиконання передбачених Програмою заходів з реконструкції виробництва є наявність незавершеного будівництва вартістю 3 млн. гривень, яке при умові відсутності постійних джерел реалізації готової продукції, низьких цін на неї та відсутності обігових коштів немає перспективи введення в експлуатацію в найближчий період.
Крім того, під час дослідження було виявлено непродуктивні витрати на сплату внесків за участь в асоціації ветеринарно-санітарних заводів України, що не передбачені фінансовими планами, в сумі 30 тис. гривень, виплату заробітної плати за суміщення посад всупереч вимогам нормативних документів на суму 37,2 тис. гривень та інші непродуктивні витрати коштів на суму 17,4 тис. гривень.
Аудиторською групою підготовлено 11 пропозицій, реалізація яких є необхідною умовою для якісних змін в управлінні Ветсанзаводом. Однак без державної підтримки та ритмічного фінансування завершення реконструкції та модернізації заводу буде неможливим, повідомила “Про все” прес-служба КРУ в Тернопільській області

Відео з політичного “розстрілу” у Тернополі. Може, краще, щоб цих недолугих політиків дійсно відправили у “вічну відставку”?

Творча зустріч із Наталею Лазукою