Коли починати сплачувати земельний податок?

Поділитися

3 якої дати юридичній особі необхідно сплачувати земельний податок у разі придбання земельної ділянки приватної власності за цивільно-правовою угодою?

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст.125 Земельного кодексу України).

Відповідно до ст.126 Земельного кодексу право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж та цільового призначення, посвідчується, зокрема, цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою.

При набутті права власності на земельну ділянку на підставі цивільно-правової угоди, державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, в кожному такому випадку відчуження земельної ділянки.

На державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку про перехід права власності на земельну ділянку із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності (п.286.5 ст.286 Податкового кодексу України).

Отже, у разі придбання земельної ділянки приватної власності за цивільно-правовою угодою юридична особа сплачує земельний податок з першого числа місяця, в якому виникло право власності на цю земельну ділянку.

 

Сектор місцевих, ресурсних,

рентних та неподаткових платежів

Управління оподаткування юридичних осіб

ДПС у Тернопілській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андріївські вечорниці – медові паляниці

Запровадження мінімальних цін – дієвий інструмент легалізації ринку алкогольних напоїв