Ректор Тернопільського національного технічного університету Петро Ясній розповів про особливості вступної кампанії-2011

Поділитися

Цьогорічний вступ в університет має свої особливості, спричинені демографічним спадом, запровадженням системи електронного вступу, певними змінами в умовах прийому і відповідно і правилах прийому.

Уже другий рік підряд, враховуючи велику кількість заяв, які подають абітурієнти, університет створює на факультетах відбіркові комісії, що дозволяє створити сприятливі умови для абітурієнтів при поданні документів. Хоча в попередні роки всі функції були централізовані і покладалися винятково на приймальну комісію.

При формуванні пропозицій щодо державного замовлення на 2011 рік ректоратом університету проведено детальне обговорення і враховані пропозиції від факультетів і кожної випускової кафедри. Основний акцент при формуванні пропозицій щодо обсягів прийому абітурієнтів на ОКР бакалавр було зроблено на скорочену форму навчання. За незначними відхиленнями Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України було затверджено план прийому за державним замовленням відповідно до пропозицій університету.

Якщо кількість місць держзамовлення за всіма ОКР за денною формою навчання у цьому році зменшилася на 5,4% або на 46 місць, то за заочною формою навпаки збільшилася на 22,8% або на 21 особу проти 2010 року. Тобто лише на 25 місць (2,6%) зменшилося державне замовлення загалом за денною і заочною формами навчання, в т.ч. за ОКР бакалавр за денною формою навчання на 10,5%.

Детальний аналіз ходу подачі документів показує, що для вступу на навчання за ОКР бакалавр на денну і заочну форми станом на 18.07.2011 подано 3442 документи проти 4633 у 2010 році, що складає приблизно 73%.

На денну форму навчання за ОКР бакалавр подано 2844 заяви, порівняно із 3866 особами, що подали документи у 2010 році. Тобто кількість поданих заяв зменшилася на 27%, в той же час кількість місць державного замовлення затверджених МОНМС зменшилася лише на 10,5%.

У цьому році, завдяки ініціативі Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України запроваджено прогресивну форму подачі документів вступниками на 1-й курс навчання за ОКР бакалавр – електронний вступ. Така система вже давно існує в багатьох країнах Європи. Нещодавно я побував в декількох польських університетах з якими ми співпрацюємо в науково-освітній галузі, зокрема у Військовій технічній академії (Варшава) та Політехніці Опольській ( Ополлє), де мав змогу ознайомитися з так званою системою «рекрутації». Загальна система оцінювання, яке відбувається в школах, реєстрація документів виключно через Інтернет, відсутність будь-яких абітурієнтів в коридорах університетів у літній період, конкурс виключно на підставі документів про освіту. Як наслідок істотна економія фінансових і людських ресурсів. Упродовж останніх двох років, для забезпечення вступної кампанії університет змушений у літній період залучати до роботи у приймальній комісії більше ста науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу, в т.ч. деканів, яким необхідно переносити відпустки на осінньо-зимовий період, що не сприяє забезпеченню якості навчального процесу і ефективному управлінню на рівні факультетів. Тому, на мій погляд необхідно все зробити для цього, щоби з наступного року повністю перейти на реєстрацію всіх абітурієнтів через систему електронний вступ, який незважаючи на певні труднощі на початковому етапі, зараз функціонує нормально. Для прикладу, до нашого університету через систему електронний вступ зареєструвалося більше 240 абітурієнтів.

Ректор
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

П.В.Ясній

У Тернополі працює офіс французької компанії з програмної інженерії Open Group

Тернопільські артилеристи найкращі у військах 13 армійського корпусу