Чим може і не може допомогти посольство.

Поділитися

ЗАХИСТ ПРАВ I МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА КОРДОНОМ

Забезпечення захисту прав та інтересів громадян України за кордоном є пріоритетним напрямом у роботі Департаменту консульської служби МЗС України, який на постійній основі проводить моніторинг стану дотримання та захисту прав громадян України за кордоном.

З цією метою Департаментом консульської служби спільно з закордонними дипломатичними установами України використовується весь інструментарій міжнародного права, повний спектр дипломатичних засобів, всі можливі важелі впливу на позитивне вирішення питань, пов’язаних із захистом прав на інтересів наших співвітчизників за кордоном.

 

Разом з тим, практика роботи закордонних дипломатичних установ України засвідчила обмежені можливості консульського реагування у багатьох справах, які мають характер цивільно-правових спорів. Це пов’язано з тим, що консульські установи не можуть виступати стороною у суді з метою захисту прав та інтересів наших громадян за кордоном, бути посередниками чи представниками у справах такої категорії.

 

Аналіз роботи Департаменту консульської служби свідчить про застосування в цілому системних та комплексних підходів при вирішенні питань, пов’язаних із захистом наших співвітчизників, які з тих чи інших причин попали у скрутне становище, перебуваючи за кордоном, відстоюванням майнових інтересів юридичних осіб України тощо.

 

Аналіз стану захисту прав та інтересів наших громадян та шляхи вдосконалення цього важливого напрямку консульської роботи є предметом обговорення під час двосторонніх консультацій з консульсько-правових питань, які проводяться на регулярній основі, а також кущових нарад керівників консульських установ України за кордоном.

 

Захист прав i майнових інтересів українських фізичних та юридичних осіб за кордоном

Допомога консульських установ України за кордоном

Порядок звернення громадян України до консульських установ України за кордоном по допомогу

Рекомендації Департаменту консульської служби

Адвокатські об’єднання

 

ДОПОМОГА КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ

 

Чим вам можуть допомогти консульські установи України за кордоном

 

Одним з основних завдань консульських установ України є захист прав та інтересів України, її громадян та юридичних осіб, а також відновлення порушених прав, повідомляє http://www.mfa.gov.ua/

 

Держава постійно піклується за кожного громадянина України i через свої консульські установи вживає заходів для того, щоб громадяни України користувалися в повному обсязі всіма правами, наданими їм законодавством країни, де вони перебувають тимчасово або постійно.

 

Згідно з Консульським статутом України консул вживає заходів, щоб громадяни України дійсно користувалися тими правами, які належать їм за законами держави перебування i міжнародними договорами.

 

Необхідно пам’ятати, що під час перебування за кордоном кожний громадянин України зобов’язаний неухильно дотримуватися законодавства країни перебування.

 

Консул може поінформувати про особливості законодавства країни перебування, надати консультативну допомогу з питань зносин з офіційними установами консульського округу.

 

Консул може надати громадянину України, у разі захворювання, адреси та номери телефонів місцевих лікарень та, за бажанням громадянина, повідомити про це його рідних.

 

Якщо з громадянином України трапився прикрий випадок, йому необхідно терміново поінформувати консульську установу України в державі перебування.

 

У випадку арешту громадянина України, він має право звернутися до органів поліції з вимогою повідомити про свій арешт консула України, який вживає заходів, щоб відносно громадян України, заарештованих, ув’язнених, затриманих за підозрою у вчиненні злочину чи підданих іншим заходам судового або адміністративного впливу, взятих під варту, було дотримано у повному обсязі положення законодавства держави перебування та щоб їх утримували в умовах, які відповідають вимогам гігієни та санітарії.

 

На прохання громадянина консул може також зв’язатися з його родиною.

 

На даний час запроваджено спрощений порядок повернення в Україну громадян, які стали жертвами злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, сексуальною та іншою експлуатацією. У разі втрати паспортів консульські установи України у стислі терміни вирішують безпосередньо з відділами громадянства, паспортної та імміграційної служби МВС України питання підтвердження особи громадянина для подальшого його документування посвідченням особи на повернення в Україну.

 

Існують також домовленості з Міжнародною організацією з міграції про взаємодію у допомозі жертвам торгівлі людьми i сексуальної експлуатації та у поверненні українських громадян на Батьківщину. Телефони представництва МОМ у м.Київ: +38 044 490 56 80, +38 044 490 56 81, +38 044 490 56 82, +38 044 490 56 84.

 

У разі смерті громадянина України за кордоном Посольство повідомляє про це рідних померлого та надає їм сприяння в оформленні всіх необхідних супровідних документів та виконанні необхідних формальностей, пов’язаних з транспортуванням труни з тілом чи урни з прахом в Україну. Також дипломатична установа України за кордоном може з’ясувати можливість відшкодування вартості ритуальних послуг родичам померлого громадянина України страховою компанією, що оформлювала страховий поліс, або особою, яка надавала запрошення до країни перебування. Наявність відповідно оформленого страхового полісу значно полегшує вирішення згаданого вище комплексу питань. У разі відсутності у родичів померлого коштів для сплати вартості ритуальних послуг, слід виходити з необхідності пошуку іншого можливого джерела фінансування (шляхом звернення до обласної державної адміністрації України, благодійних організацій, фондів та ін.). Слід також зазначити, що родичі або близькі померлого мають надіслати до ДКС МЗС України нотаріально засвідчену заяву найближчої за ступенем спорідненості особи, в якій має бути висловлене її волевиявлення щодо прийнятного способу та місця поховання небіжчика.

 

Консульська установа також уповноважена виконувати реєстрацію актів цивільного стану, оформлювати паспорти для виїзду за кордон (громадянам, які постійно проживають за кордоном або подали до консульської установи документи на оформлення залишення на постійне проживання за кордоном, а також перебувають за кордоном у зв’язку з на навчанням, лікуванням чи працевлаштуванням за контрактом) та посвідчення на повернення в Україну, легалізовувати документи, оформлювати візи іноземцям для в’їзду в Україну тощо.

 

УВАГА! Консульські установи та посадові особи не можуть виконувати обов’язки адвокатів, юридичних консультантів, туристичних агентів, перекладачів тощо, не надають матеріальну допомогу, не видають гроші в борг, не сплачують готельні та інші рахунки, i, у разі порушення законів країни перебування, консул не може звільнити Вас від відповідальності. Слід пам’ятати, що консул не вповноважений надавати послуги щодо Вашого працевлаштування, отримання дозволу на проживання чи іноземного громадянства.

 

За законодавством України інформація, яку Ви надаєте Посольству, є конфіденційною. Посольство може її оприлюднити тільки за Вашої згоди i тільки особам, яким Ви дали на це повноваження.

 

 

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ ПО ДОПОМОГУ

 

Кожний громадянин України, який перебуває за кордоном, може звернутися до консульської установи України по допомогу. Це можна зробити таким чином:

зателефонувати до консула особисто або до будь-якого співробітника консульської установи України, чи передати інформацію через третю особу, гуманітарну організацію;

особисто прийти на консульський прийом;

звернутися факсом чи поштою. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, контактний телефон (факс), громадянство та викладено, по можливості – детально, суть проблеми. Зазначене звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати;

направити своє звернення електронним зв’язком на адресу консульства;

звернутись до будь-якої офіційної установи або ж до неурядової правозахисної організації з проханням передати відповідну інформацію консулу України.

 

Рекомендації Департаменту консульської служби

1.Під час підготовки до виїзду за кордон радимо вивчити наявні відомості щодо країни, в яку плануєте їхати, умови перебування в ній, її законодавство.

 

2. При виїзді за кордон бажано мати при собі також фотокопії сторінок внутрішнього паспорту, що у разі Вашого звернення до консула з приводу втрати закордонного паспорта значно прискорить оформлення необхідних документів для повернення в Україну.

 

3. Після прибуття до місця Вашого тимчасового (від 3 місяців) чи постійного проживання за кордоном зареєструйтесь в консульському відділі Посольства або в консульстві України в країні перебування. Для громадяни України, які прибувають до іншої держави на постійне проживання або планують провести за межами України більше трьох місяців, постановка на консульський облік (реєстрація) є бажаною. Це допоможе консулу:

зв’язатися з Вами у випадку, якщо Вас терміново будуть розшукувати члени Вашої сім’ї в Україні, передати Вам будь-яке повідомлення тощо;

надати Вам допомогу у разі виникнення надзвичайних подій в країні перебування (землетрус, пожежа тощо);

значно спростити процедуру оформлення Вам, у разі необхідності, документів на повернення в Україну.

 

4. Неухильно дотримуватися строків перебування за кордоном: виїхати з країни до закінчення терміну дії візи, а у разі неможливості, завчасно звернутися до компетентних органів країни перебування щодо продовження термінів її дії.

 

У разі затримання чи обмеження Вашої свободи у будь-якій формі вимагайте невідкладної зустрічі з консулом України.

 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ! Злочин проти Вас легше попереджати, ніж виправляти.

 

Якщо Вам пропонують “привабливу” роботу за кордоном (танцюристкою, офіціанткою в барі чи ресторані, гувернанткою тощо), Ви можете стати об’єктом уваги злочинців, які займаються торгівлею людьми. Відсутність знань про країну, умови перебування та працевлаштування в ній не повинна спонукати Вас довіряти свою долю сумнівним посередницьким структурам, які заробляють на “перепродажу” робочої сили закордонним замовникам.

 

Пам’ятайте: консульські установи України за кордоном завжди допоможуть Вам вибрати належні правові шляхи вирішення проблем, що виникли під час перебування за кордоном.

 

АДВОКАТСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ

 

Захист прав i майнових інтересів українських та іноземних фізичних i юридичних осіб за кордоном здійснюють такі адвокатські об’єднання в Україні:

 

“Укрiнюрколегiя”

м. Київ вул. Золотоворiтська 2а

Тел.: +38 044 234 52 08, 288 03 90

Факс: +38 044 279 28 35

E-mail: admin@ukrinur.com.ua

Веб-адреса: http://www.ukrinur.kiev.ua

 

“Спеціалізоване об’єднання адвокатів з іноземних справ “Українська правнича колегія”

Адреса для листів: 01001, Київ-1, а/с 273-В

Тел.: +38 044 502 13 14 (багатоканальний)

Факс: +38 044 502 13 15

E-mail: upk@ukrnet.net

Веб-адреса: http://www.ula.com.ua

Прийом відвідувачів за адресою:

м. Київ, пров. Лабораторний 1, оф. 160

щоденно, крім суботи та неділі з 10.00 до 17.00

обідня перерва з 13.00 до 14.00

 

Адвокатське бюро “Правовий Радник”

м. Львів, пл. Яворського 1

Тел.: +38 0322 35 42 65, 35 46 32

Факс: +38 0322 35 66 51

м. Київ, вул. Попудренка 26/9, 51

Тел.: +38 044 552 61 35

E-mail: radnyk@lviv.gu.net

Веб-адреса: http://www.lviv.ua/radnyk/

Головним тренером тернопільської “Ниви” може стати Ігор Яворський

Виставку живопису Західної України відкрито в Тернополі