Міські, селищні та сільські ради вирішують земельні спори в межах населених пунктів

Поділитися


Відповідно до пункту 3 статті 158 Земельного кодексу України   органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у  власності  і  користуванні громадян,  та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Законодавцем передбачено, що  земельні спори розглядаються органами місцевого самоврядування на підставі  заяви  однієї  із  сторін у тижневий строк з дня подання  заяви.

          Відтак, особі інтереси якої порушені або потребують додаткового врегулювання,  необхідно звернутися із заявою до міської (селищної, сільської) ради щодо розгляду земельного спору.

Спір  розглядається  за  участю  зацікавлених сторін,  які повинні бути завчасно повідомлені про  час  і  місце розгляду  спору.  У  разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд  спору  переноситься.  Повторне  відкладання   розгляду  спору може мати місце лише з поважних причин.  Відсутність однієї  із  сторін  без  поважних  причин  при повторному  розгляді  земельного  спору  не зупиняє його розгляд і прийняття рішення, у якому зокрема  визначається порядок його виконання.

Рішення органу місцевого самоврядування не є остаточним, законодавцем допускається його оскарження у судовому порядку.

Таким чином, якщо розгляд земельного спору відповідним органом місцевого самоврядування не приніс позитивного результату, то особа має право звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права на землю.

 

 

 

 

 

 

Старий державний акт на земельну ділянку. Чи зберігає він чинність на сьогоднішній день?

Прокуратурою Тернопільської області вжито заходи щодо відшкодування в інтересах держави майже 200 тис. грн.