Експортеру повернули товар: нюанси розрахунків

Поділитися

Валютна виручка від здійснення експортних операцій підлягає зарахуванню у повному обсязі на поточні валютні рахунки резидентів, відкриті в уповноважених банках.

Cума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов’язань за договором, серед іншого, відбувається відповідним чином оформлене повернення товару або його частини експортеру – на суму вартості такого товару або відбувається повернення сплачених імпортером коштів повністю або частково – на суму таких коштів.

Банк знімає з контролю експортну операцію, якщо взаємні зобов’язання за експортним договором частково або повністю не виконані та відбувається часткове або повне повернення резиденту продукції, що була поставлена ним нерезиденту за договором, на підставі інформації про зазначену операцію у реєстрі митних декларацій. За відсутності інформації про зазначену операцію в реєстрі митних декларацій додатковою підставою для зняття експортної операції резидента з контролю може бути письмове повідомлення митного органу, засвідчене підписом його керівника чи заступника, а також засвідчена в установленому законодавством України порядку копія митної декларації, що отримані на письмовий запит резидента.

У разі повернення резиденту коштів, що були перераховані на адресу нерезидента за імпортним договором у зв’язку з тим, що взаємні зобов’язання за цим договором частково або повністю не виконані, резидент самостійно передає банку, який за дорученням резидента здійснив платіж на користь нерезидента, копії документів, які однозначно підтверджують повернення коштів (за умови, що кошти повернуто на рахунок резидента в іншому банку). Відповідальність за порушення цієї умови покладається на резидента.

Отже, незалежно від строків здійснення всіх прав та обов’язків за зовнішньоекономічним контрактом, зарахування валютної виручки на валютні рахунки в уповноважених банках у разі здійснення експортних операцій, а також поставка товарів (робіт, послуг) при здійсненні імпортних операцій мають відбуватися у законодавчо визначені строки розрахунків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

При цьому експортна, імпортна операції можуть бути зняті з контролю уповноваженим банком або іншою уповноваженою фінансовою установою за наявності належним чином оформлених документів про припинення зобов’язань за цими операціями.

 

Володимир Криницький,

завідувач сектору ДПС у Тернопільській області

Тернопільщина: завершено первинну нормативну грошову оцінку земель населених пунктів

Що думають тернополяни про падіння гривні?