Сьогодні сайт Тернопільської обласної ради оприлюднив звіт Олексія Кайди

Поділитися

Звіт голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди за 9 місяців 2012 року

За  поточний рік відбулося три сесії обласної ради – 42 (одне пленарне засідання), 43 (шість пленарних засідань),  44 (одне пленарне засідання), під час яких було прийнято 151 рішення, у тому числі 19 звернень, з-поміж яких 7 – політичного змісту.

Бюджет 

                   Як і в попередні роки, Тернопільською обласною радою в своїй повсякденній роботі було поставлено завдання зробити максимум  для того, щоб особливо продуктивною і результативною була робота депутатського корпусу, постійних комісій обласної ради в питаннях формування та виконання місцевих бюджетів області, виходячи з того, що однією із найболючіших проблем функціонування регіональної влади було і залишається її фінансове забезпечення, що є особливо характерним для нашої області.

Це викликано тим, що область була і при чинній сьогодні законодавчій базі залишається регіоном, де питома вага власних доходів в загальному обсязі доходів місцевих бюджетів області складає 32%, а решта дохідної частини бюджетів формується за рахунок міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання, субвенцій тощо).

Враховуючи важливість забезпечення вирішення даного питання, ця робота розпочата з виконання розпорядження голови обласної ради від 26 грудня 2011 року №281 «Про організацію процесу розгляду в Тернопільській обласній раді проекту обласного бюджету на 2012 рік».

Згідно з даним розпорядженням проведено спільні засідання постійних комісій Тернопільської обласної ради гуманітарного та економічного напрямку за участю профільних управлінь Тернопільської обласної державної адміністрації, громадських організацій, з тим щоб надати процесу розгляду в Тернопільській обласній раді проекту обласного бюджету на 2012 рік відкритості та прозорості, залучення до його формування депутатського корпусу та громадськості.

Робота, яка проводилась з питань бюджету, яскраво відображена в рішеннях обласної ради «Про обласний бюджет на 2012 рік» (від 5 січня 2012 року №1310) та в чотирьох прийнятих на сесіях обласної ради у 2012 році рішень про зміни до нього, на основі матеріалів попередньо розглянутих і напрацьованих пропозицій з даних питань на семи засіданнях постійної комісії обласної ради з питань бюджету.

Виходячи з того, що питання належного фінансового забезпечення функціонування існуючої мережі бюджетних установ, реалізації відповідних бюджетних програм є для області дуже проблематичним, обласна рада щорічно напередодні формування Державного бюджету України, а, отже, і міжбюджетних відносин, порушує питання перед Кабінетом Міністрів України, Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету щодо збалансування розрахункових показників обсягів доходів  і  видатків  місцевих  бюджетів області, які  встановлюються ними.

Проте, ці питання вирішуються, як правило, лише частково і не отримують реального втілення в життя.

Не був винятком у цьому відношенні і 2012 рік, у якому при формуванні місцевих бюджетів області визначені на підставі формульного розрахунку Кабінетом Міністрів України розрахункові обсяги видатків місцевих бюджетів області, а отже, міжбюджетні трансферти (дотація вирівнювання) на 2012 рік, не забезпечували реальної потреби  коштів фінансового забезпечення функціонування установ освіти, охорони здоров’я, органів місцевого самоврядування, закладів культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, соціального захисту, реалізації ряду програм на 407,3 млн.грн., що складає 12,4 відсотка до всього обсягу видатків (3 млрд.  294,1 млн.грн.), які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Не дивлячись на вищевикладені обставини гострої нестачі фінансових ресурсів, обласній раді вдалось протягом звітного періоду спрямувати кошти на ряд найбільш необхідних, соціально-значимих видатків, зокрема:

–  на співфінансування видатків з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» – 1 мільйон.грн.;

–  на продовження робіт по реконструкції будівлі Стіжоцької сільської ради Шумського району, в якій розміщені соціально-культурні та адміністративні установи, що постраждала від пожежі у 2010 році, – 100 тис.грн.;

–  на співфінансування мікропроекту «Розчистка відкритої внутрігосподарської осушувальної мережі в заплаві річки Золота Липа» – 50 тис.грн.;

–  на співфінансування заходів по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2012 році програм переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування по проекту «Туристично-рекреаційна зона відпочинку «Медоєво» – 20 тис.грн., тощо.

З метою подолання напруги, що виникла в другому півріччі 2012 року з фінансуванням видатків обласного бюджету з реалізації ряду обласних програм, а також окремих невідкладних заходів, пов’язаних з поточною діяльністю бюджетних установ, видатки на які не могли бути передбачені при затвердженні обласного бюджету, Тернопільська обласна рада рекомендувала Тернопільській обласній державній адміністрації підтримати напрацьовані пропозиції постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань бюджету щодо внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік з урахуванням вимог статей 77 та 78 Бюджетного кодексу України та внести на розгляд Тернопільської обласної ради відповідний проект рішення обласної ради.

Тернопільською обласною державною адміністрацією означені рекомендації були підтримані і в своїх листах, надісланих в Тернопільську обласну раду від 10 та 24 вересня, від 12, 22 та 23 жовтня 2012 року, щодо внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік запропонувала виділити кошти на фінансування видатків, викладених в пропозиціях обласної ради, зокрема:

– виділення дотації управлінню з експлуатації майнового комплексу на утримання приміщень загального користування – 350 тис.грн.;

–  видатки на утримання Тернопільської обласної комунальної експериментальної школи мистецтв на вересень-грудень 2012 року – 670 тис.грн.;

–  видатки на виплату доплат до пенсії ветеранам ОУН-УПА – 474 тис.грн.;

– виділення дотації обласному комунальному підприємству «Фірма «Кінодністер» – 217  тис.грн.;

–  на програму організації рятування людей на водних об’єктах у Тернопільській області на 2010-2014 роки (на друге півріччя) – 340 тис.грн.;

–  на видатки редакційної групи видання «Тернопільщина. Історія міст і сіл» – 120 тис.грн.

Рішенням Тернопільської обласної ради від 23 жовтня 2012 року №1434 означені додаткові обсяги коштів, які спрямовуються на фінансування найневідкладніших заходів, пов’язаних з функціонуванням вищеназваних установ, затверджені.

Тим же рішенням Тернопільської обласної ради спрямована додаткова дотація:

–  на оплату праці працівників бюджетних установ для районних бюджетів в сумі 15 мільйонів 573,4 тис.грн.;

–  на оплату праці працівників бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету міста Тернополя,  – 4 мільйони 390,1 тис.грн.;

–  на оплату праці працівників бюджетних установ, що фінансуються з обласного бюджету,  – 5 мільйонів 096,2 тис.грн.

–  на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення (районам і м. Тернополю) – 11 мільйонів 968,8 тис.грн.

Враховуючи ситуацію, яка склалася в цьому році із забезпеченням в повному обсязі потреби в коштах на виплату заробітної плати, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці в бюджетній сфері та розрахунків за енергоносії, Тернопільською обласною радою було прийнято і направлено ряд звернень до центральних органів державної влади з вимогою вжиття з їх боку невідкладних заходів щодо вирішення означеного питання.

У результаті, з державного бюджету в 2012 році була виділена додаткова дотація місцевим бюджетам області  на оплату праці  працівників бюджетних установ   в  обсязі   63,1 млн.грн.

Проте, одержана сума додаткової дотації разом із вжитими заходами на місцях по збалансуванню місцевих бюджетів (спрямування на цю мету вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання дохідної частини бюджету, перерозподілу непершочергових видатків), не дають місцевим органам влади області забезпечити виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ  та розрахунків за енергоносії в повному обсязі до кінця року. Додаткова потреба в коштах для цього на даний час складає 146,1 млн. грн.

Обласна рада звернулась до центральних органів державної влади про виділення додаткової дотації вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів Тернопільської області з метою забезпечення фінансування видатків у 2012 році тільки на вищевказані потреби. Це – рішення Тернопільської обласної ради від 23 жовтня 2012 року №1430 «Про звернення  депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо фінансового забезпечення потреби в коштах на виплату заробітної плати працівникам соціально-економічної  сфери,  що утримується за рахунок місцевих бюджетів області,  та розрахунків за енергоносії», звернення  Тернопільської обласної асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини» від 19 листопада 2012 року, відкритий лист голови Тернопільської обласної ради з даного питання.

Обласна рада сподівається, що область все таки отримає необхідні суми додаткової дотації вирівнювання до кінця 2012 року, одночасно надіється і на вдосконалення розбудови міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими  бюджетами  та недопущення аналогічної ситуації при формуванні і доведенні розрахункових показників обсягів місцевих бюджетів області  на  2013 рік.

 

Обласні програми

 

З початку 2012 року обласною радою затверджено  9  обласних програм:

 – програма розвитку біатлону в Тернопільській області на 2012-2014 роки;

– програма поліпшення кінообслуговування населення  Тернопільської області на 2012-2016 роки;

– обласна програма підвищення якості обслуговування платників податків та рівня знань податкового законодавства на 2012-2015 роки;

– комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2012-2015 роки;

– програма розвитку виробництва картоплі та овочів в області на 2012-2020 роки;

– обласна програма подолання дитячої безпритульності  і бездоглядності на 2012-2015 роки;

– обласна програма створення містобудівного кадастру  та його ведення на 2012-2016  роки;

– обласна програма забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки.

– обласна програма виведення з кризового стану, відновлення роботи  та  розвитку  інфраструктури  аеропорту  “Тернопіль”  на  2012-2013  роки. Орієнтовний обсяг фінансування становить 8 мільйонів 580 тис. гривень, в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету – 8 мільйн.580 тис. гривень. 9 листопада 2012 року на засіданні постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, промислової політики, транспорту та зв’язку, інвестицій, підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності розглянуто питання щодо виділення у 2013 році коштів з державного бюджету для модернізації аеропорту «Тернопіль» за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Постійна комісія рекомендує Тернопільській обласній державній адміністрації опрацювати в установленому порядку з Мінекономрозвитку питання щодо виділення у 2013 році коштів з державного бюджету для модернізації аеропорту «Тернопіль» та про результати його вирішення інформувати Тернопільську обласну раду.

Крім цього   внесено зміни  до  п’яти  раніше  затверджених обласних програм,  а  саме:   програми розвитку олімпійського руху  в Тернопільській області на 2011-2014 роки,  обласної комплексної програми  енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки, обласної програми “Ветеран” на 2010-2014 роки, програми забезпечення функціонування Тернопільської обласної  комунальної експериментальної комплексної  школи  мистецтв на 2011-2015 роки, програми розвитку земельних  відносин  у  Тернопільській  області  на 2007-2015 роки.

У поточному році з обласного бюджету фінансуються заходи 28 обласних програм із 67 діючих станом на 1 жовтня 2012 року. Видатки на це за 9 місяців ц.р. склали 19,3 мільйона гривень

 

Соціальна політика

 

Усе,  що розглядала обласна рада, безпосередньо стосується усієї  громади Тернопілля та кожного тернополянина зокрема. Так, у  2012 році прийнято ряд важливих для наших краян змін і доповнень до програм „Ветеран” і «Турбота». Рішенням сесії від 14.06.2012 р. № 1393 передбачена щомісячна допомога 46 членам сімей загиблих в Афганістані в сумі 156 гривень (враховуючи послуги зв’язку). Щороку на ці потреби виділятиметься по 87 тисяч гривень протягом 2012-2014 років.

На фінансування заходів обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення „Турбота” на 2011-2015 роки у 2012 році виділено 115 тисяч гривень.

Рішенням сесії від 23.10.2012 р. № 1432 на нагородження відзнаками учасників бойових дій та інвалідів війни ОУН-УПА передбачено 61,5 тис. грн.

 

Також обласна рада підтримала звернення чорнобильських організацій усіх регіонів України до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо вимог осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та спільне звернення громадських чорнобильських організацій Тернопільської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо вимог осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. У них містяться вимоги поліпшення соціального  та  пенсійного  забезпечення громадян, які постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, як це передбачено Законом  України  „Про  статус  і соціальний захист громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи”, передбачення  у  Законі  України  „Про  державний  бюджет  України  на  2013  рік”  коштів  на  погашення  заборгованостей,  які  виникли  внаслідок  невиконання  рішень  судів  Пенсійним  Фондом  України  щодо  нарахованих  і  невиплачених  пенсій  по  інвалідності  та  з  правом  успадкування  зазначених  сум  у  випадку  смерті  отримувача.

Вже вкотре звернувся депутатський корпус до Верховної Ради України, наполягаючи на прискоренні ухвалення нової редакції закону про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні та гарантії їх соціального захисту.  Таким чином було ухвалено рішення «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної Ради України щодо необхідності внесення змін до Закону України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, прийняте на численні заяви, звернення і скарги громадян області, реабілітованих відповідно до статей 1 і 3 Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, та їх громадських організацій щодо неадекватності державної підтримки саме цієї категорії українських громадян, які є найбільш незахищеною категорією громадян у нашій державі.

Дороги комунальної власності

 

            Обласною радою увага зверталась на справедливий розподіл коштів на фінансування доріг комунальної власності у населених пунктах області. Розглядаючи пропозиції обласної державної адміністрації з даного питання, профільна постійна комісія обласної ради з питань планування територій, архітектури, будівництва, будівельної індустрії, дорожнього і житлово-комунального господарства та благоустрою територій вносила на розгляд обласної ради корективи щодо розподілу коштів, враховуючи те, що з боку облдержадміністрації підхід до розподілу коштів не завжди був в однаковій мірі об’єктивним стосовно окремих районів області. Крім того, облдержадміністрацією пропонувалось до фінансування багато нових об’єктів, попри те, що не було завершене фінансування об’єктів, роботи на яких були  розпочаті у минулі роки.

            Станом на 1 листопада 2012 року, відповідно до затвердженого обласною радою переліку, на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, видатки на які у 2012 році проводяться за рахунок надходжень до обласного бюджету від збору за першу реєстрацію транспортного засобу,  виділено 10,5 млн.грн. До кінця поточного року до обласного бюджету за цією статтею надійде ще 1,5 млн.грн.

Крім того, передбачені субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області на суму  15,3 млн.грн.

Нині головне – забезпечити повну та своєчасну оплату виконаних робіт.

 

Енергозбереження

 

Значна увага приділялась реалізації програми енергозбереження, зокрема переведенню котелень установ і організацій бюджетної сфери на альтернативні види палива. За умови, коли ціна на газ стрімко зростає, питання стає актуальним і важливим.

Певних позитивних результатів вже досягнуто.

На опалення відходами деревини в області переведено 151 котельню та 59 котелень – на опалення торфопродукцією. У першому півріччі 2012 року на альтернативні види палива перейшли 14 котелень.

Важливо, що котельні переводяться на альтернативні види опалення, як правило, зберігши технічну можливість використання газу за умови економічно прийнятної ціни на це паливо.

Надрокористування

 

            Враховуючи наявне на практиці дистанціонування надрокористувачів від потреб територіальних громад у вирішенні соціальних питань, в поточному році введено у практику укладання надрокористувачами з територіальними громадами соціальних угод на стадії прийняття обласною радою рішень стосовно погодження надання спеціальних дозволів та надання актів гірничих відводів на користування надрами. При цьому враховуються пропозиції територіальних громад щодо співпраці з надрокористувачами у вирішенні соціальних питань, у тому числі  узгоджуються схеми транспортування продукції. За цієї умови кількість надходжень до обласної ради та центральних органів України скарг на діяльність надрокористувачів безумовно зменшиться.

З врахуванням вказаного, у 2012 році прийнято 15 рішень щодо надання суб’єктам господарювання актів гірничих відводів на користування корисними копалинами місцевого значення та погоджень на отримання спеціальних дозволів на користування надрами загальнодержавного значення. Всього за період з початку каденції обласної ради прийнято відповідні рішення по 74 суб’єктах господарювання, що сприяло створенню нових робочих місць та додатковому надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів. За даними державної податкової служби у Тернопільській області, за два попередні роки надходження плати за використання надр до державного та місцевих бюджетів збільшились у півтора рази.

Звернення громадян

 

            Протягом 2012 року Тернопільською обласною радою вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів мешканців області.

Так, за 2012 рік до обласної ради звернулося 716 громадян, в тому числі на особистому прийомі керівництвом обласної ради – 184. Майже 130 громадян звернулися безпосередньо до голови обласної ради.

Громадяни, які звертаються до обласної ради, переважно незадоволені розглядом їх звернень місцевими органами влади, органами державної влади і управління, правоохоронними і судовими органами в місті Тернополі та районах області.

Найбільш болючими питаннями заявників є питання соціального захисту – 57% від загальної кількості звернень стосуються надання фінансової допомоги, перерахунків пенсій, надання пільг, визначення соціального статусу.

Актуальними лишаються питання житлової політики регіону – близько 7%, комунального господарства – 6%  та близько 5% звернень громадян містять питання щодо порушення їх прав і свобод.

Серед авторів звернень переважають найменш соціально захищені категорії населення, а саме  інваліди  та пенсіонери – 27%  від всіх звернень.

Із проханням про надання грошової допомоги з фонду Тернопільської обласної ради безпосередньо до голови обласної ради звернулося 326 громадян, які отримали допомогу на загальну суму 169.1 тис.грн. ( в т. ч. по місту Тернополю на суму 101,7 тис.грн.).

Усі звернення розглядаються відповідно до вимог чинного законодавства та опрацьовані виконавчим апаратом і профільними комісіями обласної ради. А саме:

вирішено позитивно та вжито заходів – 78% звернень.

Порівняно з аналогічним періодом 2011 року кількість звернень зросла на 21%, переважно з питань соціального захисту та надання допомоги.

Відповідно до програми фінансування фонду Тернопільської обласної ради у 2011-2013 роках для надання разової грошової допомоги депутатським корпусом обласної ради було розглянуто 895 заяв та виплачено допомоги на суму  1 мільйон 104 тис.грн.

Також протягом 2012 року до Тернопільської обласної ради надійшло 49 запитів на отримання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Усі запити розглянуті та надано відповіді з дотриманням строків, визначених чинним законодавством.

 

 

 

Сільське господарство

            Те, що Тернопільщина є аграрним краєм, визначає й особливу увагу обласної ради до розвитку та функціонування сільськогосподарської галузі.

У поточному році депутати прийняли звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо збільшення фінансування агропромислового комплексу області, в якому пропонується, враховуючи суттєве погіршення в поточному році фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств з Державного бюджету, у першочерговому порядку внести зміни до Державного бюджету України на 2012 рік в частині збільшення фінансування аграрного сектору економіки до рівня, не нижче 2008 року, та у повному обсязі погасити боргові зобов’язання перед сільськогосподарськими підприємствами за 2011 рік за державними програмами фінансової підтримки. Також депутати звернулися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та обласних рад щодо перегляду розміру єдиного соціального внеску.

Обласна рада прийняла програму відновлення та догляду за внутрішньогосподарською меліоративною мережею, переданою у спільну власність територіальних громад сіл, селищ та міст Тернопільської області на 2012-2015 роки. Її реалізація забезпечить ефективне використання меліорованих земель шляхом покращення стану внутрішньогосподарських осушувальних систем та отримання високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур в області, а також програму розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2012-2015 роки. Програма ставить за мету розвиток  агропромислового комплексу, що посідає провідне місце в народногосподарському комплексі області, на основі застосування нових економічних підходів та фінансової підтримки, підвищення урожайності сільськогосподарських культур, поліпшення племінних та порідних якостей поголів’я сільськогосподарських тварин, наукове розроблення та впровадження у виробництво нових сортів сільськогосподарських культур, енергозберігаючих технологій виробництва продукції, просування товарів, які виробляють підприємства області, на внутрішні і зовнішні ринки за допомогою виставкових заходів.

Прийнята програма розвитку виробництва картоплі та овочів в області у 2012-2020 роках. Вона передбачає забезпечення продовольчої безпеки області за рахунок нарощування обсягів виробництва картоплі та овочів у сільськогосподарських підприємствах, збільшення посівних площ.  нарощування обсягів їх виробництва.

Освіта, наука, молодіжна політика, спорт, туризм та курортно-рекреаційної діяльність

 

Тернопільська обласна рада надає великого значення питання розвитку освіти, науки, молодіжної політики, спорту, туризму. Активно в цьому напрямку працює постійна комісія з питань освіти, науки, молодіжної політики, спорту, туризму та курортно-рекреаційної діяльності.

Під пильною увагою обласної ради є питання забезпечення духовного розвитку школярів, засвоєння ними духовно-моральних і національних цінностей, збереження і утвердження в області християнських педагогічних традицій, виховання почуття національної гідності, формування моральних якостей громадянина України.

Так, головою обласної ради видано розпорядження  «Про проведення першого уроку, присвяченого утвердженню української мови як єдиної державної». У документі, зокрема, йдеться: «З метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, популяризації, поширенню та піднесенню її престижу серед молоді керівникам освітніх навчальних закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області розпочати навчальний процес 2012 року з проведення першого уроку, присвяченого утвердженню української мови як єдиної державної».   

                  Висловлюючи волю, настрої та патріотичні почуття громади Тернопільщини, обласна рада відстоювала і буде відстоювати українську мову як єдину державну. Дане питання завжди знаходилося в центрі уваги депутатів обласної ради. Зокрема у 2012 році, захищаючи конституційний статус української мови, ними були прийняті рішення:

– Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України,  Верховної Ради України, обласних рад України з приводу прийняття Верховною Радою України у першому читанні законопроекту «Про засади державної мовної політики» (від 14 червня 2012 року №1369).

– Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Генерального прокурора України з приводу прийняття Верховною Радою України антидержавного законопроекту «Про засади державної мовної політики» (від 5 липня 2012 року №1401).

Також рішенням від 16 серпня 2012 року №1405  «Питання функціонування Закону України «Про засади державної мовної політики» на території Тернопільської області» обласна рада визнала таким, що не має жодних правових наслідків на території Тернопільської області, прийнятий Верховною Радою України з численними порушеннями Конституції України та Закону України «Про регламент Верховної Ради України» та підписаний Президентом України Віктором Януковичем з порушенням статті 10 Конституції України Закон України  «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 2012 року (№5029-VІ). Також було прийняте  звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Конституційного Суду України щодо Закону України «Про засади державної мовної політики».

На жаль, не знайшли підтримки у провладних фракцій  проекти  рішень:

– Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента  України  Януковича  В.Ф., Прем’єр-міністра України Азарова М.Я.  щодо звільнення Міністра освіти і науки,  молоді та спорту України Дмитра Табачника (березень 2012 року)

– Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної Ради України, обласних рад України з приводу заяви Президента України Януковича В.Ф. щодо визнання російської мови другою державною мовою в Україні (березень 2012 року).  

            З ініціативи членів постійної комісії обласною радою прийнято рішення про відзначення 500-річчя з дня перемоги українсько-литовського війська у битві з татарами під Вишневцем .

Значну увагу обласна рада приділяє зміцненню матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема сільських шкіл: у тому числі комп’ютеризації, оснащенні навчальних кабінетів.

Обласна рада постійно займається питаннями трансформації та реалізації комунальних закладів. Так, з метою надати можливість Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному інституту ім. Тараса Шевченка функціонувати у правовому полі вищої школи України Тернопільською обласною радою було вирішено змінити статус інституту в Кременецьку обласну гуманітарно-педагогічну академію ім. Тараса Шевченка.

З метою оновлення змісту і форм інтернатної системи області, впровадження нових форм і методів удосконалення навчально-виховного і реабілітаційного процесу були прийняті рішення про розширення функцій окремих навчальних закладів. Відтак, було реорганізовано 7 інтернатних заклаів у Теребовлі, Збаражі, Гримайлові, Струсові, Тернополі тощо.

Оперативно реагуючи  на критичну ситуацію, що склалася в області у зв’язку з закриттям дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, обласна рада прийняла рішення, яким рекомендовано міським, селищним, сільським радам Тернопільської області прийняти рішення щодо недопущення реорганізації та ліквідації дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів без згоди територіальних громад.

Не дивлячись  на складну ситуацію з наявності фінансового ресурсу обласного бюджету, обласна рада постійно знаходить можливість не лише для збереження та функціонування своїх комунальних закладів, а й відшкодування коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт ряду соціально важливих об’єктів. Зокрема, Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центру – 50 тис. грн., Тернопільському вищому професійному училищу сфери послуг та туризму та Борщівській філії Товстенського професійного сільськогосподарського ліцею – 48 тис. грн., ПТУ №25 смт. Вишнівець – 70 тис. грн. і  Тернопільській обласній комунальній спеціальній загальноосвітній школі-інтернату для дітей зі зниженим слухом – 60 тис. грн.

Опікується обласна рада і розвитком спорту в області. Так було прийнято Програму розвитку біатлону в Тернопільській області на 2012-2014 роки, також було прийняте рішення про внесення змін та доповнень до програми розвитку олімпійського руху в Тернопільській області на 2011-2014 роки.

Депутати Тернопільської обласної ради і особистим прикладом заохочують розвиток та популяризацію спорту в нашому краї. Яскравим доказом цього стала перемога команди працівників органів місцевого самоврядування з Тернопільщини у другій Всеукраїнській спартакіаді серед депутатів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, сільських та селищних рад у травні цього року.

З метою підвищення особистої ролі працівників органів місцевого самоврядування у виконанні завдань розвитку фізичної культури і спорту в Тернопільській області, а також встановлення і розвитку партнерських стосунків між районними радами, зміцнення здоров’я працівників органів місцевого самоврядування шляхом залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, організації змістовного та активного відпочинку, пропаганди здорового способу життя з ініціативи Тернопільської обласної ради у вересні 2012 року проведена восьма спартакіада працівників органів місцевого самоврядування.

Тернопільська обласна рада прийняла рішення «Про клопотання щодо відзначення щорічною Премією Верховної Ради України педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів»  та направила до Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти кандидатуру кращого вчителя області (рішення від 27 березня 2012 року №1341).

Охорона здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства

            Незаперечною істиною є те, що людина, її життя та здоров’я є найвищими соціальними цінностями держави. Тому  обласна  рада приділяє велику увагу питанням забезпечення поліпшення охорони здоров’я населення області.

Обласна рада в рамках співфінансування  комунальному закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний  перинатальний центр «Мати і дитина» виділила 1млн.грн., що дало змогу залучити надходження державних коштів у сумі 37,5 млн.грн. Також, у поточному  році на реконструкцію цього медичного закладу обласна рада надала понад 200 тис.грн. Тернопільську область включено до національного проекту «Нове життя», у рамках якого передбачено 75% фінансування з державного бюджету та з рахунків спеціальних фондів, а 25% –  з місцевих бюджетів.

З метою покращення рівня  надання медичної допомоги населенню області обласна рада  співпрацює з громадськими та благодійними  організаціями. Завдяки сприянню обласної ради спеціалісти Міжнародного благодійного фонду «Дар життя» оглянули тисячі пацієнтів, більшість з яких діти із соціально незахищених сімей, та надали їм необхідну безоплатну медичну допомогу.

Завдяки сприяння  обласної ради у комунальному закладі Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» встановлено новий 64-ох зрізовий  комп’ютерний томограф – єдиний за своїми потужностями у Західній Україні. Умовою встановлення техніки у комунальному закладі стало виконання соціального пакету: безкоштовне обслуговування діток до 1 року та 5 дорослих осіб в місяць, а також обстеження інвалідів та ветеранів ОУН-УПА зі значними знижками.

Завдяки прийнятим рішенням вдалося вберегти від закриття  пологове відділення Почаївської районної комунальної лікарні.

Постійна комісія   Тернопільської обласної ради  з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства  тісно  співпрацює  з міжвідомчою комісією з структуризації медичної галузі в Тернопільській області. У результаті спільної роботи комісій розроблено проект концепції реформування охорони здоров’я Тернопільської області, який буде винесено на розгляд депутатів обласної ради після широкого громадського обговорення.

З метою контролю здійснення делегованих повноважень Тернопільській обласній державній адміністрації в галузі охорони здоров’я  обласною радою розглянуто  «Звіт Тернопільської обласної державної адміністрації про здійснення делегованих Тернопільською обласною радою повноважень щодо забезпечення відповідно до законодавства України розвитку охорони здоров’я області»  та прийнято рішення з даного питання, яким доручено Тернопільській обласній державній адміністрації:

– забезпечити проведення ряду заходів, зокрема: розроблення конкретних планів щодо зміцнення матеріально-технічної бази фельдшерсько-акушерських пунктів, амбулаторій загальної практики сімейної медицини, центральних районних лікарень та забезпечити їх виконання;

– впровадити сучасні протоколи та стандарти обстеження  і лікування хворих у лікувально-профілактичних закладах області.

 

Духовність, культура, свобода слова та інформації

 

Обласна рада  визначила основні завдання та напрямки  діяльності у сфері духовності, культури, свободи слова та інформації. На контролі профільної постійної комісії знаходяться основні обласні програми, які мають важливе значення для подальшого розвитку соціально-культурної сфери області. Упродовж 2012 року депутатами проведено детальне вивчення питань діяльності обласних закладів культури, вносилися пропозиції щодо оптимізації їх мережі.

2012 – це рік 70-літнього ювілею Української Повстанської Армії. З метою належного пошанування ветеранів національно-визвольного руху, увічнення їх подвигу сесією обласної ради  були прийняті рішення про відзначення у Тернопільській області 70-ої річниці утворення Української  Повстанської Армії, затверджено положення про почесну відзнаку Тернопільської обласної ради “70-річчя створення Української Повстанської Армії”, встановлено в Тернопільській області щорічне свято День Українського Війська та внесено відповідні зміни і доповнення до обласної програми вшанування українців, постраждалих у XX столітті внаслідок окупаційних режимів, на 2011-2012 роки.

Завдяки активній позиції депутатського корпусу та турботі про майбутнє одного із набільших християнських храмів України стало прийняття рішення Тернопільської обласної ради «Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо внесення Свято-Успенської Почаївської лаври до списку пам’яток всесвітньої спадщини Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)».

Відповіддю на звернення став лист Міністерства культури України, у якому повідомляється, що в разі надходження до Міністерства номінаційного досьє на пам’ятку національного значення ансамблю Свято-Успенської Почаївської лаври, його буде передано до Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО для подальшого опрацювання.

Також за сприяння обласної ради в області широко відзначено 120-річчя від дня народження патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого. Обласною радою були прийняті рішення про проголошення 2012 року  на Тернопільщині Роками Соломії Крушельницької, Леся Курбаса і Богдана Лепкого. В краї пройшли заходи щодо вшанування видатних земляків.

Долучилася обласна рада і до відзначення пам’яті уродженця Тернопілля Ігоря Герети. Було прийнято рішення про  відзначення у 2013 році 75-річчя від дня його народження. А ще його ім’я (згідно із рішенням Тернопільської обласної ради) носитиме навчальний заклад – Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв. Задля збереження цього навчального закладу було прийнято рішення «Про внесення змін до програми забезпечення функціонування Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв на 2011-2015 роки», яке  вирішує проблему фінансування школи.

На підтримку видання творів місцевих авторів обласна рада виділила 73,65 тис. гривень.

Цьогоріч за ініціативи та сприяння обласної ради був відкритий “Музейний комплекс “Лемківське село”.

Також у поточному році в області проведено низку заходів на виконання прийнятого обласною радою рішення «Про відзначення у 2012 році в Тернопільській області 65-их роковин трагічних подій операції “Вісла”.

Тернопілля – це розмаїття фестивалів. Незабаром відбудеться відкриття вже десятого за рахунком Всеукраїнського фестивалю «Тернопільські театральні вечори». Започаткована Лесем Курбасом і відроджена Михайлом Форгелем ця театральна традиція вписала чимало яскравих сторінок у вітчизняні культуру і мистецтво. Завдяки зусиллям обласної ради  з обласного бюджету на проведення фестивалю цього року виділено 20 тис. гривень – ця мистецька імпреза буде продовжена.

Подальший розвиток кіномистецтва на Тернопіллі, зміцнення його матеріально-технічної бази, перенесення фільмокопій на новітні цифрові носії інформації передбачає прийнята обласною радою програма поліпшення кінообслуговування населення Тернопільської області на 2012-2016 р.

 

Законність та правова політика, здійснення демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави

Обласна рада в межах своєї компетенції здійснює постійний контроль над дотриманням законності, правововою політикою, Воєнною організацією та правоохоронними органами держави. Найперше ці питання знаходяться на контролі відповідної постійної депутатської комісії.

Відтак, у 2012 році постійна комісія провела 13 засідань, на яких розглянуто 65  питань.

Оперативно реагуючи на процеси, що відбуваються у правовому полі держави, депутати прийняли звернення до Президента України щодо недопущення впровадження ювенальної юстиції західного зразка в Україні. Адже введення ювенальної юстиції (кримінальної юстиції для неповнолітніх) західного зразка спрямоване на підрив традиційних сімейних цінностей, а отже, становить загрозу національним інтересам України, суперечитиме конституційному принципу захисту сім’ї, її незалежності, вільного вибору батьками форми виховання дітей, поставить сім’ю під жорстокий контроль чиновників, призведе до руйнування благополучних сімей, необґрунтованого збільшення соціального осиротіння (дітей-сиріт при живих батьках).

Депутатський корпус Тернопільської обласної ради не залишився осторонь ситуації, що склалася в Україні у зв’язку з поширеною практикою стимулювання кількома сусідніми державами, зокрема Російською Федерацією, Угорською Республікою та Румунією, масового надання паспортів й отримання другого громадянства для громадян України. Відтак, було прийнято «Звернення депутатів Тернопільської обласної ради щодо запобігання виникненню в Україні інституту подвійного громадянства». У ньому, зокрема, викладені такі вимоги: терміново поінформувати відповідний комітет Європейської комісії про нові обставини, що виникли у зв’язку з підписанням президентами низки європейських країн законів про спрощену процедуру надання громадянства їхніх держав; невідкладно розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України проблему подвійного громадянства та наслідків, які випливають з неї; у стислий термін ініціювати внесення змін до Закону України «Про громадянство України» й інших законодавчих актів, де імперативно прописати процедуру перевірки подвійного громадянства та встановлення кримінальної відповідальності за приховування факту його набуття; ініціювати зміни до законів про заборону реєстрації кандидатами у депутати всіх рівнів осіб із подвійним громадянством та, відповідно, заборону обіймати посади в органах державної влади й органах місцевого самоврядування особам, що мають подвійне громадянство; не передбачати спеціальних асигнувань з державного бюджету тим організаціям національних меншин, які спонукають громадян України набувати подвійне громадянство.

Також одним з важливих питань, яке  розглянула постійна комісія було рішення про заборону продажу алкогольних    напоїв у роздрібній торговельній    мережі  окремих населених пунктів      Тернопільської  області під час    проведення  Всеукраїнської та молодіжної     прощі  до Марійського духовного     відпустового  центру в с. Зарваниця   Теребовлянського району.

Співпраця із Всеукраїнськими та закордонними організаціями та фондами

Тернопільська обласна рада активно впроваджує спільний Проект Європейського Союзу та Програми розвитку Організації   Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Метою даного Проекту є сприяння сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні шляхом підтримки та співфінансування громадських ініціатив. Цьогоріч було виділено 120 тис. грн. з обласного бюджету для відтворення методології проекту в Тернопільській області в трьох резервних районах: Бучацькому, Теребовлянському та Чортківському (по 4 мікропроекти в кожному).

Також обласна рада є партнером проектів-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які впроваджуються в 2012 році:

– Козівською  районною  радою – Проект: “Розвиток музейної справи в Козівському районі як невід’ємної складової сучасного туристичного продукту та ефективного чинника розвитку територіальних громад”

– Монастириською  районною радою – “Туристично-рекреаційна зона відпочинку “Медоєво”.

Окрім цього, в 2012 році в партнерстві з Тернопільською обласною радою на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування подано два проекти:

–          із Зборівською районною радою –  «Історико-культурний заповідник «Поле Зборівської битви 1649 року»;

–          із Збаразькою районною радою  – «Реформування системи охорони здоров’я Збаразького району через впровадження інноваційної моделі надання медичних послуг населенню у закладах сімейної медицини»

При глаукомі втрата зору безповоротна. Не пропустіть перших симптомів

Пряму трансляцію сесії Тернопільської обласної ради відмінили, щоб область не побачила пустопорожній звіт Олексія Кайди і зраду “Свободи”