Студентський науковий гурток як осередок обдарованої молоді

Поділитися

Не в обсязі знань полягає освіта, а в розумінні і вмілому застосуванні всього того, що знаєш.

А. Дістервег

Сучасний стан та перспективи розвитку України залежать від рівня науково-професійної кваліфікації спеціалістів з вищою освітою, їх творчих можливостей, бажання практично вирішувати соціально-політичні й економічні проблеми в нашій державі. Підвищенню наукового рівня освіти у студентів, розвитку в них творчого підходу до розв’язання професійних завдань сприяє науково-дослідна робота студентів – система діяльності студентської молоді, яка включає всі елементи навчальної та наукової творчості відповідно до змісту фахової підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

У Тернопільському національному економічному університеті  студентська науково-дослідна робота має свою специфіку, вибудовується на засадах багатопрофільності, демократичності, активності, творчості, взаємозв’язку і співдружності вузівської і галузевої практичної науки, гуманізації і гуманітаризації вищої освіти.

Студентський науковий гурток “Банківський аналітик” при кафедрі банківської справи було засновано в 2001 році, одразу після створення самої кафедри банківської справи (4 липня 2001 року). Зокрема, за сприяння викладачів кафедри банківської справи студентський науковий гурток «Банківський аналітик» досяг вагомих здобутків на студентській науковій ниві та став осередком студентської науки не лише факультету банківського бізнесу, а й всього Університету. На даний час Студентський науковий гурток кафедри банківської справи «Банківський аналітик» – це потужна студентська організація, що об’єднує студентів, які виконують науково-дослідну роботу.

Основні принципи діяльності гуртка:

ü      добровільність

ü      рівноправність всіх членів;

ü      колегіальність;

ü      самоврядування для розвитку наукової творчості студентів, забезпечення органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи;

ü      накопичення і примноження наукового потенціалу університету.

Науковий гурток щомісячно організовує відкриті наукові семінари, круглі столи за участі викладачів кафедри банківської справи, банкірів та членів наукового об’єднання та вже другий рік поспіль спільно з кафедрою банківської справи ТНЕУ організовує всеукраїнську наукову конференцію. Щорічно студентський науковий гурток кафедри банківської справи бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах в Львові, Києві, Севастополі, Черкасах, Харкові, Чернівцях та інших містах України.

Важливою для Гуртка є тісна співпраця з учбовими закладами Польщі – Ягеллонським університетом, Варшавською вищою школою економіки, Лодзьким університетом. Представники цих закладів ставали учасниками науково-практичних конференцій та семінарів Тернопільського національного економічного університету.

Отже, завданням студентської науки є пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв’язків; розширення світогляду молодої людини; забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу. Ці завдання повністю реалізуються у студентському науковому гуртку кафедри банківської справи ТНЕУ «Банківський аналітик», який став невід’ємною складовою студентської наукової роботи.

Таким чином, «Банківський аналітик» – це об’єднання студентів, які займаються науковою роботою; виступають ініціаторами та співорганізаторами проведення в університеті науково-практичних конференцій всеукраїнського та міжнародного рівня; беруть участь у різноманітних наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та грантових програмах; працюють за науковими інтересами.

«Мрія Агрохолдинг» розвиває туристичну привабливість західноукраїнської землі

За продаж алкоголю неповнолітнім на Тернопільщині позбавили ліцензії