111

Сьогодні на Тернопільщині відзначають Всесвітній День Води. Як справи у нашій області з найціннішим природнім ресурсом?

Космонавти, дивлячись на Землю з висоти космічної орбіти, розрізняють переважно два кольори: білий колір хмар і крижаних полярних шапок і блакитний колір Світового океану, що вкриває 71% поверхні нашої планети. Вода – найпоширеніша на Землі речовина.

Гідросфера, або водяна оболонка Землі, — це її моря й океани, крижані шапки приполярних районів, річки, озера й підземні води. Земна поверхня на 71% вкрита водою й запаси води на Землі величезні – 1,46 109 км3. Але це переважно морська вода, непридатна для використання. Прісна вода становить усього 2% її загальної кількості, причому 85% зосереджено в льодовиках. Для використання людству залишається 1%.

Розподіл водних ресурсів по земній поверхні нерівномірний, а в багатьох регіонах антропогенне навантаження та нераціональне використання призводить до забруднення водних басейнів. Нестача чистої питної води набуває актуальних рис. Дефіцит придатної для пиття прісної води відчувають 3 млрд. осіб.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у 2010 році на Всесвітньому економічному форумі заявив: поки що прісної води на планеті достатньо для всіх, але ситуація може змінитися, якщо не відмовитися від її нераціонального використання, забруднення та несправедливого розподілу.

У Екологічній Конституції Землі передбачити створення рівних прав та обов’язків для населення всіх держав у галузі охорони довкілля, гарантування екологічної безпеки й раціонального використання та відтворення природних ресурсів. (Академік НАН України Ю.Ю. Туниця).

26 грудня 2012 року Генеральна асамблея ООН проголосила 2013-й рік «Міжнародним роком співпраці у сфері водних ресурсів». Мета – спрямувати міжнародні зусилля та дії на забезпечення доступу до питної води 770 млн. людей та надати 2,5 мільйонам належні санітарні умови.

Річки треба вважати найважливішою державною цінністю. Тільки так можна вберегти Радість, яку нам дають води, що течуть, і можливість у будь-яку хвилину втамувати спрагу. Адже немає на Землі напою кращого, ніж склянка холодної чистої води. (В.М. Пєсков)

Основне джерело водопостачання для людини – річковий стік. В України він становить у середньому 83,5 млрд. м3, а в посушливі роки 48,8 млрд. м3. При цьому 70 % стоку припадає на Північно-Західний район, де мешкає 40 % населення. А на Донецько-Придніпровський і Південний райони, при 60 % населення й зосередженні водоємких виробництв, припадає 30 % стоку. В багатьох районах півдня України відчувається дефіцит води, для пом’якшення якого доводиться перекидати її каналами, будувати водосховища тощо.

Річковий стік області за останніми спостереженнями зменшився до 8,77 км3, при цьому 6,48 км3 отримуємо з інших регіонів за рахунок припливу.

У 2012 році повністю задоволені потреби області в воді. Використано 119 млн. м3. Свіжої спожито 74 млн. м3, а 45 млн. м3 зекономлено за рахунок систем зворотного водопостачання.

Викликають занепокоєння проблеми комунальної сфери. Зношені мережі водопостачання, відсутні або неефективні очисні споруди. При транспортуванні до споживачів втрачено 6 млн. м3 підземної води, у річки скинуто 2,7 млн. м3 забруднених стоків. Затягується вирішення питання Малашівського сміттєзвалища, а поряд водозабір Тернополя й Івачівське водосховище.

Координація дій і взаємодопомога – це шлях для до вирішення наболілих питань у сфері водних ресурсів.

Необхідність впровадження принципу басейнового управління водними ресурсами визначені Водним Кодексом України і Програмою розвитку водного господарства. Цей принцип визначає передумови та напрями створення в Україні сучасного механізму використання, охорони і відтворення вод, який відповідатиме найбільш ефективній міжнародній практиці і надасть змогу запобігти виснаженню водних ресурсів та досягти і підтримувати відповідну якість води. Такий принцип управління водними ресурсами впроваджується Держводагентством України шляхом створення басейнових управлінь та басейнових рад.

Дністер бере початок біля с. Вовче Львівської області, протікає територіями Ів.-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької областей України та Республіки Молдова, впадає в Чорне море біля Білгород Дністровська Одеської області. Протяжність Дністра 1352 км (територією Тернопільської обл. – 262 км. На ріці збудовані два водосховища, діють три гідроелектростанції.

За участю Тернопільського облводресурсів у 2008 році створена Басейнова рада Дністра, яка має міжнародний статус. До неї входять представники державних структур, органів самоврядування, громадських і наукових організацій ряду областей України та республіки Молдова. Основоположним принципом діяльності Басейнової Ради є узгодження інтересів та координація дій суб’єктів управління і користування водними ресурсами.

В межах Тернопільської області діє басейнова Рада річки Гнізна. Завдяки прийнятим колегіальним рішенням на природоохоронні заходи витрачено 450 тис. грн.

Тернопільське облводресурсів, березень 2013

Довідка: Всесвітній(міжнародний) день водних ресурсів запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН в 1993 році (резолюція № А/RES/47/193 Проведення Міжнародного дня водних ресурсів). Резолюцією відмічено, що враховуючи важливість водних ресурсів у розвитку економічної діяльності і соціального благополуччя, яка не отримує широкого визнання, 22 березня кожного року оголошене Міжнародним днем водних ресурсів, який буде відмічатися з 1993 року. Також, резолюцією рекомендовано державам в цей день проводити заходи, які присвячені підвищенню усвідомлення громадськістю важливості збереження і освоєння водних ресурсів. Щороку, ці заходи здійснюються шляхом проведення випуску і розповсюдження агітаційних інформацій, організації конференцій, «круглих столів», семінарів і виставок. Метою проведення заходів, присвячених цій даті, є притягнення уваги до проблем якості питної води, необхідності збереження водних ресурсів і їх раціонального використання. У 2000 році ООН прийняла Декларацію тисячоліття. Розроблена спеціальна Програма дій на ХХІ століття, метою якої є забезпечення кожного жителя нашої планети чистою питною водою.

Кожний Міжнародний день води присвячується певній темі. В попередні роки відзначення Дня води проходило під гаслами. * 1994 — «Турбота про наші водні ресурси є справою кожного» * 1995 — «Вода і жінки»

* 1996 — «Вода для спраглих міст»

* 1997 — «Чи достатньо води в світі?»

* 1998 — «Ґрунтові води — невидимий ресурс» * 1999 — «Всі ми живемо вниз за течією» * 2000 — «Водні ресурси для XXI століття» * 2001 — «Водні ресурси для здоров’я» * 2002 — «Водні ресурси для розвитку»

* 2003 — «Водні ресурси для майбутнього» * 2004 — «Водні ресурси і стихійні лиха» * 2005 — «Водні ресурси для життя» * 2006 — «Водні ресурси і культура» * 2007 — «Вирішення проблеми дефіциту води» * 2008 — «Водні ресурси і санітарія»

* 2009 — «Загальні водні ресурси — спільні можливості» * 2010 — «Чиста вода для здоров’я світу» * 2011 — «Вода для міст» * 2012 — «Вода і безпека харчування»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.