111

Теронополянин Михайло Світлик звернувся до редакції інтернет-газети “ПРО ВСЕ”. Василь Хитрук – автор книжки ,,Золота Булава”, (писалася 29 років), вислав нам проект Нової Соборної України. Виставіть на сайті для ознайомлення і обговорення.

«І всім нам вкупі на землі

Єдиномисліє подай,

і братолюбіє пошли…»

Тарас Шевченко. Молитва

«Оновлюються часи, рух небес і життя.

Давній час утікає, оновлений час настає…»

Європейський Пророк Григорій Сковорода (Україна, 18 ст.)

 

На Св.: Святослав Хоробрий – Цар Суверенної держави Скіфії Київської з оселедцем Коси на маківці голови

СУВЕРЕННА УКРАЇНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОСТІ

ДЕРЖАВНЕ ПРАВЛІННЯ

ПРОЕКТ

«Вже їде світ весь будити Зоря! Вставайте! Бо знову з’явився нам Дух життя, щоб усіх оживляти!» Леся Українка. Веди.

 

ВСТУП

Найвищим імперативом української нації є Суверенна Соборна Українська Держава зі столицею в Києві, в древнім українськім Римі-Рамаварті (6-3 тис. до н.е.), де стоять Золоті Ворота двох світів: Сходу і Заходу й де, кажучи словами Василя Пачовського, виростає «зі старіючої культури Європи та з глибин азійської Індії нова вища культура яка буде мати космічне значіння, бо елементи тих двох світів зберіг український народ з життя тисячоліть в своїм світогляді і зберігає їх до нинішнього дня» (Василь Пачовський. «Світова місія України».- Репринтне видання, -Львів, 2013 р.- С. 13. /Реферат, виголошений в «Молодій Громаді» в Перемишлі, дня 22 січня, 1933 р.).

ДЕРЖАВНЕ ПРАВЛІННЯ

1.Форма державного правління – Громада, Віче-Майдан, під егідою Мудреців, Старійшин, Дум-Уків, які на 3 роки вибирають Главу держави (царя /короля/гетьмана).

2. Глава держави щороку у Січні місяці перед Богом і Богинею Берегинею Українців та усім народом публічно на Майдані Свободи звітує про те, що він та його Уряд зробив для прогресу країни у світі та духовної досконалості молоді та всіх людей всередині країни а також матеріального процвітання всього народу!

3. В основу держаного правління покладена єдність Етики і Політики.

4. Держава забороняє будь-яку форму рабства в Україні.

5. Держслужбовцями місцевих громад і вищих рангів стають тільки добродії, люди високої моралі, професіоналізму та любові до людей, кращих із кращих, вибраних серед народу.

6. Усі держслужбовці проходять щорічний тест на доброту і чесність.

7. Корупція оголошується найбільшим злом і забороняється в країні.

8. Забороняються також усі погані налоги, що можуть шкодити здоров’ю, гідності й достоїнству людини – громадянина України.

9. Відбір у старости села чи мери міста може бути тільки з числа тих, хто в них народився, рід яких всі знають і поважають.

10. Суверенна Соборна Держава Україна нараховує 24 тисячі літ своєї практично безперервної історії.

СУДИ

1. Суди відбуваються на основі кращих зразків громадянського права (Лави), що побутувало в Україні протягом усієї її історії ще від часів царя Лава – фундатора україно-словянської цивілізації з центром у Рама-Варті або Інді-Києві – засновника Європейської цивілізації.

2. Суди і Юридичні інститути працюють на основі «Українського Права».

ОСВІТА

1. Освіта, зокрема в галузі юриспруденції відмовляється від так званого Римського Права, яке по суті є Візантійським Правом «рабовласницької демократії» Греції-Візантії кінця І тис. до н.е і І тис. н.е.

2. ОСВІТА ґрунтується на базі традиційних автентичних Джерел української освіти і просвіти.

3. Освіта базується на Вищому Знанні, Древніх Ведах та Нових Універсальних Законах Космосу й на традиційній українській Козацькій Педагогіці.

4. Освіта в Україні є безкоштовна, за рахунок держави.

НАУКА

1. Україна є Золотою Віссю між Заходом і Сходом. Тому нова українська наука засновується на глибинній науково-історичній онтологічній традиції, що об’єднує усі галузі наукового знання за всю історію існування української цивілізації від ери Атлантів-Гігантів-Антів аж до сьогоднішнього дня.

2. Нова наука України звільняється від усіх лженаукових догм і схем, що тормозять її сучасний цивілізований розвій.

3. Модерна наука України рівнозначно керується обома методологічними принципами науки Заходу і Сходу (індукції та дедукції).

4. Сучасна українська наука відмовляється від матеріалістичного методу пізнання реальності, натомість обирає новий онтологічний духо-матеріальний метод пізнання.

РЕЛІГІЯ. ДУХОВНІСТЬ

1. Релігія як вища форма народної Свідомості базується на Нових Енергетичних Законах Космосу та природно-автентичному історичному духовно-ідеальному менталітеті українців.

2. Відроджується Древня мирна Аріантська релігія, що об’єднає Віру Предків наших протягом останніх 24 тисячі літ та Вище Знання Сучасності.

3. Мамайсько-Козацький Спас – базова дисципліна нового українського лицарства і Українського Козацтва й Характерництва.

4. Збудувати Пантеон Просвітлених Пра-Отців українців як Школу-Академію Кумирів для наслідування.

5. Україна стає першою країною в світі, що проголошує Нову Релігію під назвою ПРАВО-ЛАВІЄ – Українську Релігію Любові.

6. Універсальні Закони Космосу як Новий Єдиний Всеукраїнський народний Світогляд – база Колективної Свідомості та Релігії.

7. Любов, Гармонія-Дгарма, Мораль і Моральні Закони як основа нового Ладу в середовищі української громади та її діаспор у всьому світі.

8. Безумовна й абсолютна Єдність Автохтонної української Мови, Етики і Політики в суспільстві й українській державі та її керманичах.

9. Повернення варнових Законів Ману: 1. Мудреці, Уки-Брагмани; 2. Сівачі-Хлібодари; 3. Косатрії-Козаки; 4. Вільні Майстри, ремісники, художники, архітекти, будівельники тощо.

10 Нова Релігія Любові знімає з усіх громадян України будь-які почуття вини, що блокують внутрішню радість українців і закривають серце.

11. Українське Православіє та інші українські церкви, як греко-католицька, католицька, за бажанням переходять до нового етапу – нової Ери Святого Духу – Ери Українського Право-Лавія.

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО І ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

1. Відбірне Українське Козацтво і молоді пластуни, пройшовши спеціальний вишкіл, заступають міліцію на всіх постах усіх реґіонів України у званні «ЛИЦАР УКРАЇНИ».

2. Друга частина Українського Козацтва та нинішнього Українського війська продовжуючи традицію захисників Вітчизни від зовнішнього ворога, утворює сучасну Українську Армію з 20.000 ЛИЦАРІВ-ВІЙСЬКОВИКІВ за староукраїнською традицією захисників-кшатріїв або козаків.

КООПЕРАТИВНІ КАСИ ВЗАЄМОДОПОМОГИ.

(КООПЕРАТИВНО-БАНКІВСЬКА СИСТЕМА)

1.На місце нинішньої спекулянтської банківської системи виникають реґіональні кооперативні цехові братства і спілки за професіями зі своїми кооперативними касами взаємодопомоги.

2.Державний банк регулює виплати держави громадянам.

МАТЕРІАЛЬНІ БАГАТСТВА І ЗЕМЛЯ. «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАКОН РОЮ»

1. Вся земля належить Богу.

2. Українцям дана ця територія з її чорноземами як пуньї (Сс.), певні мерітас за якісь особливі заслуги, тому вона розподіляється за громадою-державою і тими, хто її обробляє.

3. Усі підприємства в Україні є громадсько-державною власністю.

4. Українська держава скасовує всіх посередників між селянином і державою, селянином і ринком (внутрішнім чи зовнішнім).

5. Українська Соборна держава допомагає виробнику вийти на внутрішній чи зовнішній ринок безкоштовно.

6. Усі кошти за УЗР справедливо розподіляються на всіх громадян країни, а також на дітей, матерів і школярів та студентів.

7. Старі люди одержують допомогу від держави.

8. Вводиться традиційна «Десятина» з працюючих громадян України.

СІМ’Я

1. Усі українські жінки мають однакові права і обов’язки з чоловіком.

2. Жінка і Чоловік є рівні, але не однакові за своєю суттю: Жінка є потенційна Енергія – Сила Чоловіка. А Чоловік є кінетична енергія Жінки.

3. Українська одружена Жінка звільняється від будь-якої громадсько-господарчої обов’язкової праці поза домівкою.

4. Основною роботою Жінки Суверенна українська держава вважає працю в сім’ї, допомога чоловікові, рідним та вихованню дітей – своїх та інших, як своїх, Священним обов’язком української Жінки.

5. Держава доплачує одруженому чоловікові «зарплату дружини».

Василь Хитрук, Ректор Міжнародної Арт-Академії для дітей «Нірмала Шарада» ім.. Григорія Сковороди, доцент каф. Українознавства університету «Львівський Ставропігіон», етноісторик, письменник, автор першої в Україні світоглядної книги «Золота Булава» (Духовний код Трипілля, України і Європи- Київ, 2012 р.) з легкої руки якого 1992-1993 року було введено такі архіважливі світоглядні науково-освітні дисципліни, як Українознавство і Народознавство у середні та вищі навчальні заклади України.

Слава Новій Суверенній Соборній Україні ХХІ віку!

Мail: hit108@ukr.netДобавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.