Для реалізації безхазяйного майна – суб’єкту господарювання необхідно бути включеним до єдиного реєстру

Поділитися

groshi-300x225Обов’язковість включення підприємств та організацій до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, (далі – Єдиний реєстр), встановлено Порядком обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року №1340 та Порядком взаємодії між підрозділами органу доходів і зборів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 №570.
До Єдиного реєстру включаються суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що є юридичними особами та платниками податку на додану вартість і здійснюють реалізацію майна шляхом проведення біржових торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу.
Для формування Єдиного реєстру на наступний рік комісія не пізніше 1 грудня календарного року розміщує у друкованих засобах масової інформації та на офіційній сторінці територіальних органів ДФС в мережі Інтернет оголошення із зазначенням переліку документів, необхідних для участі в конкурсі, місця та дати проведення засідання комісії з формування Єдиного реєстру.
Включення суб’єктів господарювання до Єдиного реєстру може проводитись упродовж року за їх заявами.
Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають до Головних управлінь ДФС у областях та м. Києві такі документи:
– заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;
– копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання (якщо суб’єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі і протягом останнього року зміни до установчого документа не вносились, завірена копія установчого документа не надається);
– копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);
– довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;
– копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);
– баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Відділ комунікацій
Головного управління ДФС у Тернопільській області

“Обличчя і голос компанії” – адміністративний персонал

Коли платники першої та другої групи єдиного податку зобов’язані змінити систему оподаткування