235194_2Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, психологічна служба освіти м. Тернополя та тернопільський осередок Української спілки психотерапевтів 31жовтня 2016року проводять міждисциплінарну науково-практичну конференцію
«Мистецтво, що зцілює», присвячену Всесвітньому Дню психічного здоров’я тема якого у 2016році
«Достоїнство у сфері психічного здоров’я. Психологічне та психічне здоров’я: перша допомога для всіх»

Головними  напрямками роботи конференції будуть:

1.Арт-терапія як мистецтво надання психологічної допомоги.
Використання методів, технік та технологій арт-терапії у практицізбереження психічного здоров’я дітей і дорослих, подолання стресових та травматичних переживань, пошуку та зміцнення ресурсів.

2. Мистецтво як ресурс. Терапевтична роль творчості у зміцненні психічного здоров’я.
Творчість, як копінг – стратегія опанування ситуацією для зменшення шкідливого впливу стресу, ресурс у подоланні життєвих труднощів, врегулюванні взаємовідносин з навколишнім середовищем, задоволенні базової потреби людини у самоактуалізації.

3. Психотерапія, психокорекція як мистецтвореконструкції внутрішнього світу особистості та її соціальних зв’язків .
Простір різних модальностей психотерапії та психокорекції як засіб допомоги у вирішенні актуального життєвого конфлікту, кризах психічного здоров’я та дистресі, поліпшенні міжособистісного функціонування.

До участі запрошуються психологи, психотерапевти, соціальні педагоги, фахівці в галузі психічного здоров’я, студенти та викладачі ВНЗ, вчителі образотворчого та музичного мистецтва, інших фахів, педагогічні працівники ПНЗ, керівники гуртків мистецького спрямування,художники, майстри hand-maid, усі кого цікавить арт-терапія, а також саморозвиток та самовдосконалення.
Осіб, зацікавлених в участі у конференції просимодо 21жовтня 2016 року надіслати методисту психологічної служби ТКМЦ Несмашній Галині Євгенівні (моб. 067 15 14 3 14)на електронну адресу halina.nesmashna@gmail.com
 заявку на участь у конференції (зразок у вкладеному файлі),
 Тези доповіді/програмумайстер-класу (для укладання збірника матеріалів конференції.)з приміткою «до публікації»
Вимоги до публікації стандартні:
 інформація про автора (включно з e-mail, конт. тел.)– в правому верхньому куті;
 назва статті– посередині листа;
 короткий виклад статті(анотація) – 2-3 речення російською і англійською мовою;
 стаття – інтервал 1,5, кегель14 – TimesNewRoman; об’єм – до 5 сторінок
 Список використаної літератури з посиланнями в тексті.
Відповідальність за наукову і орфографічну редакцію статті несе автор статті!
Просимо якнайшвидше висилати теми Ваших доповідей і майстер-класів, їх кількість обмежена!!!
 Про місце та час проведення конференції буде повідомлено додатково.

Напишіть відгук