Уряд Азарова надасть стипендії молодим вченим з Тернополя

Поділитися

Оголошується конкурс на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2011–2013 роки. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року №560 «Про стипендії кабінету Міністрів України для молодих учених» і «Умов та порядку проведення конкурсів на здобуття стипендій Кабінету міністрів України для молодих учених», затверджених постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01.09.94 №2, та листа Департаменту науково-технологічного розвитку №6/1-220 від 26.01.2011 необхідно надати кандидатури на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2011-2013 роки.

Для висунення кандидатур на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2011-2013 роки необхідно підготувати наступні документи:

  1. Мотивоване подання (на бланку вищого навчального закладу, наукової установи), в якому визначаються наукові досягнення претендента. Подання підписується керівником організації та завіряється печаткою.
  2. Витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради про висунення кандидата на здобуття стипендії з відображенням результатів таємного голосування.
  3. Відомості про кандидата в стипендіати: прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік народження (граничний вік для кандидата в стипендіати – 35 років), повна назва організації де він працює (навчається), посада (для аспірантів – рік навчання), науковий ступінь та звання (рік присудження), повна службова адрес, телефони.
  4. Відомості про напрям наукових досліджень та публікації кандидата в стипендіати, зокрема: загальна кількість друкованих праць за останні п’ять років з розподілом: монографії, статті у вітчизняних та закордонних журналах, тези доповідей, патенти, тощо за підписом ученого секретаря.
  5. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 років, підписаний автором і засвідчений керівником організації, а також копії найважливіших (не більше 3-х) праць за час наукової діяльності.
  6. Рекомендації двох докторів наук.

Документи повинні бути підписані керівником і засвідчені печаткою. Подаються у двох примірниках. Кожний примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому боці папки – напис: на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, назва вищого навчального закладу (наукової установи), прізвище, імя, по-батькові кандидата в стипендіати.

Короткі звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України і документи на здобуття стипендій необхідно подати у Раду молодих учених і спеціалістів ТНТУ (каб. 35 ІІ корпус) до 21.02.2011 р., повідомляє сайт технічного університету

Тернопільським науковцяв – “халява”!

У Тернопільському педуніверситеті надають психологічну допомогу по електронній пошті