Тернопільським аграріям на замітку

Поділитися

ЗМІСТ проекту Закону України  №8163 «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (щодо експорту зерна за зовнішньоекономічними договорами (контрактами))»

 На сьогоднішньому етапі розвитку аграрного ринку значна частка доходів від реалізації продукції, вирощеної вітчизняними сільськогосподарськими виробниками, присвоюється посередниками та компаніями-експортерами (трейдерами), більшість з яких мають іноземний капітал.

Як правило, сільськогосподарські товаровиробники безпосереднього виходу на зовнішні ринки не мають, оскільки канали збуту монополізовані посередниками різних форм власності.

До 2011 року в Україні не було дієздатного державного агента з експорту сільськогосподарської продукції, який би захищав інтереси держави та її сільгоспвиробників при проведенні експортних операцій. Тільки наприкінці минулого року було створено державне підприємство “Державна продовольчо-зернова корпорація України”, яке має можливості виконувати ці функції.

Законопроект передбачає створення надійного асистенту та партнера вітчізняного сільгоспвиробніка  – державного оператору із забезпечення експорту зерна. Це державне підприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фонді якого 25 відсотків та більше, яке визначене на конкурсних засадах Кабінетом Міністрів України, на здійснення експорту зерна та продуктів його переробки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)».

Разом з тим, для запровадження на внутрішньому ринку здорового конкурентного середовища, пропонується визначати державного оператора експорту зерна на конкурсних засадах та дозволити здійснювати експортні операції іншим учасникам зернового ринку, але за умови їх фінансової участі у формуванні майбутнього врожаю.

Так, законопроектом передбачається, що експорт зерна за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) здійснюється сільськогосподарськими товаровиробниками зерна, у обсягах власного виробництва, іншими суб’єктами господарювання, які діють на ринку зерна, в обсягах передбачених договорами (контрактами) з сільськогосподарськими товаровиробниками на вирощування зернових культур, що здійснили авансові платежі в обсязі не меншому ніж 50 відсотків ціни відповідної продукції, що склалася на біржовому ринку України, на термін не менший вегетаційного періоду вирощування відповідної сільськогосподарської культури, та Державним оператором із забезпечення експорту зерна.

Прийняття проекту забезпечить побудову цивілізованого аграрного ринку та реалізацію гарантованого права виробника сільськогосподарської продукції на безпосереднє отримання доходів від своєї діяльності, що у свою чергу дозволить останньому спрямувати їх на модернізацію сільгоспвиробництва та розвиток інфраструктури села.

Газета міської ради чомусь не вийшла…

Києву «для щастя» потрібні 10 мільярдів