За дачно-городну землю тепер потрiбно платити у понад 50 разiв бiльший податок!

Поділитися

Сонечко пригрiло, народ подався на дачi. А там на воротах оголошення — зрiс податок на землю. I не на гривню-двi, а ого-го! Дехто каже, що в 200 разiв. Люди телефонують в редакцiю, обурюються. Просять роз’яснити, скiльки вони повиннi платити насправдi.

За роз’ясненнями ми  звернулися в Центр державного земельного кадастру України. Ось що сказав заступник генерального директора Iгор Долинський.

— Отже, скiльки повиннi платити люди за користування землею?

— Податки встановлюємо не ми, але iнформацiєю, звичайно, володiємо. Цiна залежить вiд низки чинникiв — у межах населеного пункту дiлянка, чи поза межами, визначена нормативна грошова оцiнка цiєї землi, чи нi, навiть який за розмiрами сам населений пункт, тобто скiльки населення в ньому проживає.

Якщо нормативна оцiнка є, то платиться 1% вiд неї. Якщо ж нема, то, за новим Податковим кодексом, встановлюється фiксована плата за землю. Так, для населеного пункту, де проживає до 3 тисячi мешканцiв, вона становить 0,24 грн. за квадратний метр. Вiд 3 до 10 тисяч — 0,48 грн., вiд 10 до 20 тисяч — 0,77 грн., вiд 20 до 50 тисяч — 1,2 грн., вiд 50 до 100 тисяч — 1,44 грн., вiд 100 до 250 тисяч — 1,68 грн., вiд 250 до 500 тисяч — 1,92, вiд 500 до мiльйона — 2,40, для мiст-мiльйонникiв — 3,36 грн. Загалом середнє зростання плати — в 3,2 раза. До того ж, для мiст вiд 20 до 50 тисяч мешканцiв аж до мiльйона встановлюються вiдповiднi коефiцiєнти.

— Якщо город чи дача мають, наприклад, шiсть соток, то скiльки податку треба заплатити в рiк?

— Це я назвав цiни для суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi. А для дачникiв, городникiв, так званих фiзичних осiб плата розраховується
дещо по-iншому. А саме, вiд цiни, визначеної для СПД, беруть лише певнi вiдсотки. Якщо дача в межах населеного пункту, то вiд того, що повинен був би заплатити суб’єкт пiдприємницької дiяльностi, береться 3%. Якщо дiлянка за межами населеного пункту, то 5%.

Давайте порахуємо. Скажiмо, дача в межах мiста, яке має вiд 500 тисяч населення до одного мiльйона. Для нього “квадрат” коштує, як ми вже казали, 2,4 грн. Множимо це на 600 “квадратiв” (6 соток) i на 3%. Буде 43 гривнi. Застосовуємо вiдповiдний коефiцiєнт, який для даного мiста становить 2,5. Виходить, що в цьому мiстi за 6 соток дачнику треба заплатити податку 107,5 грн.

— До речi, а скiльки власник такої дачi платив податку ранiше, наприклад, торiк?

— Це були лiченi гривнi, здається, двi.

— Виходить, що податок на землю зрiс цьогорiч у понад 50 разiв? Не в 200
разiв, як скаржаться деякi власники, але теж чимало. Чи хтось iз
фiзичних осiб звiльняється вiд сплати цього податку?

— Так, i перелiк доволi великий. Це iнвалiди першої та другої груп, пенсiонери, ветерани вiйни, чорнобильцi, сiм’ї, якi виховують троє й бiльше дiтей та ряд iнших.

— Як справляється цей податок? Має прийти якась квитанцiя чи самому треба йти в податкову?

— Тут є змiни. Ранiше цей податок сплачувався двiчi на рiк рiвними частинами — до 15 серпня й 15 листопада. Тепер до 1 липня податкова iнспекцiя повинна прислати платнику податкове повiдомлення. А вiн зобов’язаний оплатити його протягом 60 днiв пiсля того, як отримав платiжку.

— Якщо людина не зробить цього вчасно, передбачена якась кара?

— Так, за несвоєчасну сплату податку на суму боргу нараховується пеня у розмiрi 0,04 % боргу за день протермiнування та штраф — вiд 10 до 50 % суми заборгованостi.

Експрес

Громадянин! 9 травня виходь на вулицю і визволяй рідне місто від асвабадітєлєй

У парку Шевченка відкрили новий безпрограшний актракціон