Управління конкурентоспроможністю компанії

Поділитися

У Кременецькому райцентрі зайнятості для керівників підприємств та приватних підприємців відбулись тренінги-семінари на теми: «Управління конкурентоспроможністю компанії» за участю юридичних осіб та «Спілкування з конфліктними клієнтами» – для приватних підприємців. Тренінги провів представник консалтингової компанії «Територія бізнесу» Віталій Марченко.

Під час першого семінару представник компанії ознайомив присутніх із поняттям «конкурентоспроможність компанії», принципами, методами та технологією формування конкурентних переваг і забезпечення на їх основі життєздатності підприємства як суб’єкта економічної діяльності.

– Управління конкурентоспроможністю на рівні підприємства – це сукупність заходів із систематичного вдосконалення виробу, пошуку нових каналів його збуту та поліпшення післяпродажного сервісу, – зазначив тренер «Території бізнесу». – Керівник підприємства повинен знати основні конкурентні переваги та способи їх досягнення залежно від ситуації, що складається, різновиди конкурентних стратегій, основні типи ринків та відповідні їм ефективні стратегії конкуренції; послідовність етапів створення на підприємстві системи менеджменту якості і забезпечення її ефективного функціонування.

Учасники тренінгу вчилися здійснювати аналіз положення підприємства у конкурентному середовищі; проводити діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії; здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими володіє підприємство, та визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності; здійснювати розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на підвищення якості продукції і продуктивності виробництва.

Віталій Марченко наголосив на тому, що управління конкурентоспроможністю підприємства має бути направленим на нейтралізацію (подолання) або обмеження кількості негативних (деструктивних) чинників впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства шляхом формування захисту проти них, використання позитивних зовнішніх чинників впливу для нарощування та реалізації конкурентних переваг підприємства, забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень – їх синхронізації з динамікою дії негативних і позитивних чинників конкуренції на певному ринку.

Представники підприємств подякували пану Віталію за змістовний та доступний тренінг.

Під час другого семінару тренер «Території бізнесу» розповів приватним підприємцям про причини конфліктних ситуацій, прийоми їх попередження та роботи з конфліктними клієнтами. Учасники заходу взяли активну участь у вправах та рольових іграх, під час яких моделювались різні конфліктні ситуації та способи їх вирішення, відпрацьовувались навички ефективного обслуговування конфліктного клієнта, техніка психоемоційної та фізіологічної саморегуляції під час стресової ситуації на робочому місці.

– В умовах конкурентного ринку, коли кожний клієнт стає ключовою фігурою бізнесу, уміння продавця товару чи послуги обслужити клієнта так, щоб той залишився задоволеним, стає однією з важливих умов виживання фірми на сучасному ринку, – зауважив пан Віталій. – Оволодівши методами роботи з конфліктним покупцем, продавець не лише може зберегти душевну рівновагу, а й перетворити незадоволеного відвідувача на прихильника закладу. А це сприяє збільшенню прибутків фірми.

– Я більше дізнався про конфлікти, зрозумів природу їх виникнення та способи вирішення, – поділився враженнями один з учасників семінару. – Отримані знання спробую застосувати у роботі та навчити їх своїх найманих працівників, які працюють з клієнтами.

 

Тіньова занятість населення: її прояви та запобігання

Як стати успішним?