Непідкупна українська інтелiгенцiя написала підлабузницького листа Януковичу

Поділитися

Низка вiдомих дiячiв освiти i культури написала Президентовi ще одного вiдкритого листа — тепер зi словами пiдтримки.

Не встиг Янукович i почервонiти пiсля шквалу гострої критики, яку у вiдкритому зверненнi адресували йому 28 вiдомих українських дiячiв, як дiстав не менш щиру похвалу — вiд групи iнших видатних українцiв.

“У протистояннi мiж громадянами i корупцiйною системою, яка ось уже
двадцять рокiв душить громадянське суспiльство, Ви, пане Президенте,
твердо стоїте на боцi народу”, – йдеться у листi Януковичу.

“Реформи почалися. Ми дочекалися, – зазначають автори. – Йдiть вiдважно обраною Вами дорогою – реформуйте Україну, не допустiть згортання реформ, ламайте корупцiю i ведiть державу до демократичного урядування. З вами – народ!”

Пiд цим зверненням стоїть 12 прiзвищ людей, яких називають у нашiй
державi “цвiтом нацiї”. Серед них — президент НАНУ Борис Патон,
лiтератори Володимир Цибулько та Вiталiй Коротич, директор Iнституту
українознавства Петро Кононенко, президент Києво-Могилянської
академiї Сергiй Квiт…

Як пояснити такий крок особистостей, котрих важко звинуватити в антиукраїнських настроях чи неприхованiй любовi до влади? Про це –
у розмовi “Експресу” з одним iз пiдписантiв, головою Спiлки театральних дiячiв України Лесем Танюком та полiтв’язнем Левком Лук’яненком, котрий разом з однодумцями в листi, опублiкованому кiлька днiв тому, засудив дiї Януковича щодо Тимошенко й iнших екс-урядовцiв.

– Виявляється, серед нинiшньої iнтелiгенцiї є й такi, хто схвалює дiяльнiсть Президента?..

Л. Танюк:

– Не слiд сприймати цей лист як однозначну пiдтримку Януковичу. Це спроба навернути його на правильний шлях, мотивувати робити реальнi кроки в боротьбi з корупцiєю, а не лише телiпати язиком…

Л. Лук’яненко:

– Серед української iнтелiгенцiї завжди є прошарок гнилих людей. Не сумнiваюся, що ця “гниль” придумає собi виправдання, але це в будь-якому разi буде лукавство, не гiдне справжнього iнтелiгента! Знайшли, за що похвалити “пана”! Янукович – поборник корупцiї? То чого вiн щодня витрачає на себе 170 тисяч доларiв iз кишень платникiв податкiв? Менi прикро, що частина наших видатних дiячiв, розумних, освiчених людей вдають, що цього не знають. Це просто рабськi душi, якi тiльки й шукають нагоди, аби лизнути зад!

– Як виглядає виправдання дiй Януковича на тлi попередньої критики?

Л. Танюк:

– Ми хотiли привернути увагу Президента до зовсiм iншого питання. Йдеться не про порушення прав людини, за що його критикували, а передусiм про корупцiю у гуманiтарнiй сферi. Лист пiдписали здебiльшого науковцi та дiячi культурної галузi, якi нинi стурбованi утисками в Академiї наук, намаганнями Табачника зняти Сергiя Квiта з посади президента “Могилянки”, занепадом книговидання та бездiяльнiстю Мiнкульту. Пiсля цього звернення ми надiшлемо Президентовi список конкретних справ, якi вiн може i повинен вирiшити. А якщо не буде реакцiї, тодi вже критикуватимемо.

Л. Лук’яненко:

– I Квiт, i Кононенко, й iншi автори “оди” Януковичу – патрiотичнi люди, я це знаю. Але якщо вони таким чином хочуть зберегти свої установи, то якою цiною? Капiтуляцiєю, зрадою моральних принципiв замiсть боротьби? В українськiй iсторiї ми постiйно мали прецеденти, коли одна частка авторитетiв суспiльства потом i кров’ю виборювала у влади своє право на гiдне життя, а iнша – намагалася владi сподобатися, улестити її та, в результатi, домогтися свого. I, як свiдчить усе та ж iсторiя нашої держави,
нiчого доброго пiдлабузництво не дає…

Олександра ТАМКОВА

Експрес

Греко-католицькі францисканці братаються у Тернополі

Василь Чубак змінив адресу