Про податкову соціальну пільгу у 2012 році

Поділитися

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI (далі – Кодекс) передбачає надання платникам податку на доходи фізичних осіб податкових соціальних пільг.

Пунктом 169.1 статті 169 Кодексу передбачено, що платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Податкова соціальна пільга обчислюється, виходячи із розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. Податкова соціальна пільга встановлюється на рівні 100% від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (однак, згідно з розділом XIX «Прикінцеві положення» підпункт 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу набирає чинності з 1 січня 2015 року. По 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року).

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (підпункт 169.4.1. статті 169 Кодексу), тобто у 2012 році – 1500 грн. (1073 х 1,4).

 

На 2012 рік податкову соціальну пільгу встановлено в таких розмірах:

– 50% відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, а це – 536,50 грн. (1073 грн. х 50%) – для будь-якого платника податку, якщо сума його нарахованої заробітної плати за календарний місяць не перевищує 1500 грн.;

– 100% відсотків вищезазначеної пільги, а це – 536,50 грн. – для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – у розрахунку на кожну таку дитину. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків визначається як добуток 1500 грн. та відповідної кількості дітей. Для другого з батьків для отримання пільги сума його нарахованої заробітної плати за календарний місяць не має перевищувати 1500 грн. (для застосування податкової соціальної пільги до доходу, підвищеного кратно кількості дітей, такий платник податку має зазначити про це у заяві працедавцю. При цьому у заяві повинно бути вказано, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем своєї роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.);

– 150% – 804,75 грн. (536,50х 150%) – для платника податку, який:

– є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

– утримує дитину-інваліда – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

– є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

– є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

– є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства (крім інвалідів І і ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни);

– є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

– є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (крім учасників бойових дій під час Другої світової війни або осіб, які у той час працювали в тилу);

– 200% – 1073 грн. (536,50 грн. х 200%) – для платника податку, який є:

– Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями “За відвагу”;

– учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

– колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

– особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

– особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

 

Умовою для отримання права на пільгу є подання платником податку за одним із місць роботи (якщо їх є кілька), на якому він планує отримувати пільгу, заяву про застосування податкової соціальної пільги (далі – заява). Зазначимо, що платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, отримуваного з джерел на території України, виключно в одного працедавця. Крім цього, до заяви необхідно додати документи, що підтверджують право на таку пільгу. Порядок подання документів для застосування податкової соціальної пільги затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1227, яка набрала чинності 1 січня 2011 року.

Якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох підстав, податкова соціальна пільга застосовується один раз з підстави, що передбачає її найбільший розмір (підпункт 169.3.1. статті 169 Кодексу).

 

Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в області

Реальні тиражі тернопільських газет

У Заліщиках вже звітують про досягнення “хоптянових плазмових телевізорів”