Застосування податкової соціальної пільги

Поділитися

         Працівник 7 липня звільнився з основного місця роби і 8 липня влаштувався на іншу роботу. Чи має право такий працівник на податкову соціальну пільгу з місяця подання заяви за новим місцем роботи, якщо в цьому місяці він був звільнений з попереднього місця роботи, де  бухгалтерія підприємства надала пільгу в місяці звільнення?

Відповідно до вимог  Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 – VІ (п. 169.1 ст. 169) платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2012 році – 536,5 грн.).

Податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку був звільнений з місця роботи.

Оскільки платник податків має право на отримання податкової соціальної пільги лише від одного працедавця і реалізував це право у звітному місяці на старому місці роботи, то така фізична особа не має права на отримання в цьому місяці податкової соціальної пільги на новому місці роботи. При цьому, при дотриманні умов отримання податкової соціальної пільги, така фізична особа має право на отримання податкової соціальної пільги на новому місці роботи з наступного місяця після прийняття на роботу

Тобто, дана пільга буде продовжувати діяти з серпня місяця, при умові  подання відповідної  заяви про застосування податкової соціальної пільги за новим місцем роботи.

За матеріалами відділу взаємодії із ЗМІ

 та громадськістю Тернопільської об’єднаної ДПІ

 

Подавати звітність за періоди, що підлягають перевірці, – не заборонено

Право студента на податкову соціальну пільгу