Економіка України: сучасний стан та перспективи розвитку по-тернопільськи

Поділитися

Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній участі Тернопільської обласної організації об’єднання студіюючої молоді «Зарево» проводить економічну наукову інтернет-конференцію на тему:

“Економіка України: сучасний стан та перспективи розвитку”

яка відбудеться 21 лютого 2013 року (роботи учасників приймаються до 21 лютого включно).

 

Планується робота за наступними секціями:

1. Економіка та підприємництво;

2. Менеджмент. Маркетинг;

3. Облік, статистика і аудит;

4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;

5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;

6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;

7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;

8. Світова економіка та міжнародні відносини;

9. Економічна наука та освіта.

 

Ваші роботи будуть розміщені на сайті та опубліковані у збірниках конференції. Доповіді розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернет-конференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Всі конференції, які знаходяться на нашій інтернет-сторінці містять секції економічного спрямування.

Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається!

Приймаються доповіді написані українською, російською та англійською мовами.

З матеріалами конференції Ви та інші користувачі мережі Internet будь-якої країни світу зможете ознайомитися на сайті

www.economyconfer.com.ua

 

Вартість публікації у збірнику тез доповідей становить 25 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 12 гривень за пересилання збірника. Оплата за видання збірників надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок 29249770000010 в Тернопільському відділенні ПАТ “Укрсоцбанк”  МФО 300023, код ОКПО 00039019. Призначення платежу: Для поповнення СКР № 26257770059642 Каліщук Уляна Олегівна.

 

Роботу потрібно оформити наступним чином:

Секція

НАЗВА ДОПОВІДІ

Науковий ступінь, ПІБ автора

Місце роботи або навчання

Текст доповіді

Список використаної літератури:

Вимоги до оформлення тез доповідей: матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf” текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 2-6 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5.

Тези, відомості про автора (авторів) та відсканована квитанція про сплату направляються в електронному вигляді на     email: economyconfer@ukr.net

Обов’язково поштою надсилається на адресу Організаційного комітету ЕНІК:

  • Паперовий варіант тез, підписаний автором, або колективом авторів, з обов’язковим зазначенням секції у правому верхньому куті вище заголовка роботи;
  • Відомості про авторів на окремому аркуші, яким необхідно надіслати збірники (домашня адреса, код міста, телефон, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь, e-mail (за можливістю та бажанням), який буде вказаний на інтернет-сторінці для можливості поставити Вам запитання щодо наданих матеріалів);
  • Оригінал документа про оплату (обов’язково зробіть копію та залишіть її собі);
  • Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися завіреною рецензією наукового керівника.

Надсилання матеріалів твердою копією та в електронному вигляді є обов’язковим.

Зверніть увагу !!!

▪  Приймаються роботи, які містять таблиці, графіки, малюнки та формули.

▪  Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

▪  Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій ж сумі що і заповнена.

▪  Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.

▪  Матеріали, що не надіслані хоча б одним із зазначених способів, до розгляду прийматись не будуть.

▪ На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 15 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.

Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу через 1 тиждень після закінчення конференції.

Наша адреса:                                                                                                                                       

а/с 71,  м. Тернопіль, 46001

Контактний телефон: 097 75 47 363

e-mail:  economy-confer@ukr.net

Презентація результатів моніторингу закладів громадського харчування Тернополя

Відеопоема про тернопільську рибалку