111

 Конкурси, як відомо, проводяться за певними правилами. Якщо йдеться про конкурс на право оренди державного майна, ці правила чітко прописані у законах, що регламентують діяльність ФДМУ, постановах Кабінету Міністрів, Господарському кодексі тощо, й регіональні відділення ФДМУ зобов’язані їх неухильно дотримуватись.

Ніхто не приховує цих правил і від потенційних учасників конкурсу. Зокрема, їх перелік публікується в газеті «Відомості приватизації» разом з інформацією про  проведення таких. Більше того – подаючи пакет документів, всі учасники надають розписки про те, що вони ознайомлені з умовами конкурсу і претензій не мають. Надавала таку розписку і пані Наталія Павлючик, яка звернулася до видання «Про все».

Метою використання нежитлових приміщень загальною площею 224,8 кв.м на першому поверсі адмінбудинку по вул. Білецькій, 1 у Тернополі було вказане розміщення їдальні.

За класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-10), цій меті відповідає клас 56.29 – постачання інших готових страв (до цього класу належить діяльність їдалень). У виписці з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 06.08.2013, поданій підприємцем Павлючик Н.І., вказано вид економічної діяльності 55.40.0. – діяльність барів, а це заклад іншого спрямування, ніж їдальня.

Відповідно до статті 287 Господарського кодексу України, мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах субєкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

Серед умов участі у конкурсі на право оренди держмайна є й така: «Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином оформлені». Потенційні учасники подають їх у запечатаному конверті з написом «На конкурс». Коли конкурсна комісія розпечатала конверт, що подала пані Наталія Павлючик, зясувалося наступне:

          назва об’єкти оренди не відповідає назві зазначеній в інформації про проведення конкурсу (відсутня позиція 17 площею 23,3 кв.м);

         в проекті договору оренди державного нерухомого майна не зазначено назву об’єкта оренди;

         копія довідки про взяття на облік платника податків не завірена належним чином;

         копія паспорта не завірена належним чином.

Можливо, для підприємця ці зауваження і виглядають «надуманими приводами», але це – вимоги законів, яких має дотримуватись державний орган.

Аналогічні недоліки мала конкурсна документація і другого претендента на участь у конкурсі.

У зв’язку з відсутністю  пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, відповідно до п. 18 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906,  13 серпня 2013 року конкурсна комісія ухвалила  рішення вважати конкурс таким, що не відбувся. Телефонограмами (а саме такий засіб зв’язку обрали самі учасники) 14 серпня 2013 року учасників конкурсу було повідомлено про рішення конкурсної комісії.

Особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню у 30-денний термін.

 

1 comment

 1. ВОЛОДЯ

  в газеті Відомості приватизації на яку силається прес-служба Регіонального від.ФДМУ не було інформації . а також у вимогах конкурсу щодо виду економічної діяльності КВЕД-10 яка має відповідати класу 56.29.Це не може бути підставою для відмови у участі у конкурсі .Переможець до укладання договору оренди за 10 хвилин міняє необхідний КВЕД

  Газета «Відомості приватизації»№ 29 (774)24 липня 2013 року

  Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові при-
  міщення (поз. 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17 та частина поз. 9
  площею 7,5 м2) першого поверху адмінбудинку загальною
  площею 224,8 м2, інвентарний номер 10310008, реєстровий
  номер 01292217.1.АААД (ДЕ ТУТ ПИШЕ ПЛОЩА 23,3 КВ.М.?)

  Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурс-
  ної комісії такі матеріали:
  1. Заяву про участь у конкурсі, пропозиції щодо виконання умов
  конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
  вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; проект
  договору оренди об’єкта, підписаний учасником конкурсу і завіре-
  ний печаткою (за наявності); інформацію про засоби зв’язку з ним
  та документи, визначені наказом Фонду державного майна України
  від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які
  подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що
  належить до державної власності», зареєстрованим в Міністерстві
  юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878 (зі змінами).
  2. Відомості про претендента відповідно до вимог п. 7 Поряд-
  ку проведення конкурсу на право оренди державного майна, за-
  твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011
  № 906, а саме:
  а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами: докумен-
  ти, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
  посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з
  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
  підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові
  результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської
  заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що
  стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

  (ДЕ ТУТ ПИШЕ ЗАВІРЕНА НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ КОПІЯ ПАСПОРТА АБО ДОВІДКА ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК.?)

  б) для учасників конкурсу, які є фізичними особами: копію до-
  кумента, що посвідчує особу, або належним чином оформлену
  довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з
  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – під-
  приємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або
  звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
  єдиного податку.
  Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та
  інші документи подаються у конверті з написом «На конкурс» з від-
  битком печатки претендента.
  Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чи-
  ном оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
  Кінцевий термін прийняття заяв та документів на конкурс –
  9 серпня 2013 року до 16.00.
  Отримати додаткову інформацію можна у РВ ФДМУ по Тернопіль-
  ській області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11,
  каб. 701, тел. (0352) 52-36-38. Заяви для участі в конкурсі прийма-
  ються за цією самою адресою (каб. 603-604)

Напишіть відгук