111

За 9 мiсяцiв 2013 року ПриватБанк перерахував до бюджету понад 1 млрд. 746 млн. грн., що можна порiвняти з рiчними бюджетами таких українських мiст, як Луганськ i Тернопiль, разом узятих. Як повiдомила прес-служба банку, цього року бюджетнi платежi ПриватБанку зросли на 30% i практично зрiвнялися з обсягами податкових вiдрахувань за пiдсумками 2012 року, якi становлять 1 млрд. 840 млн. грн.

За пiдсумками трьох кварталiв 2013 року, перерахований банком податок на прибуток становить бiльш як 241 млн. грн., податок iз доходiв спiвробiтникiв банку — 244 млн. грн., а платежi до соцiальних фондiв перевищили 638 млн. грн. ПриватБанк — найбiльший український банк i лiдер роздрiбного банкiвського ринку. Сьогоднi вiн обслуговує понад 13 мiльйонiв фiзичних осiб, 305 тисяч корпоративних клiєнтiв. Щодня через ПриватБанк свої операцiї проводить понад 1,7 мiльйона клiєнтiв. За даними на 1 жовтня 2013 року, активи банку становлять 202 500 000 000 грн, з початку року обсяги кредитування економiки збiльшилися на 11,8 млрд. (до 106 411 000 000 грн.), кредити фiзичним особам зросли на 3,7 млрд. (до 22,71 млрд. грн.). Кошти приватних вкладникiв, розмiщенi в ПриватБанку, становлять 83727000000 грн. Усього ж на рахунках у банку розмiщено понад 101 млрд. грн. коштiв фiзичних осiб. Власний капiтал ПриватБанку, за даними на 1 жовтня 2013 року, становить 20108000000 грн., у тому числi статутний капiтал — 16352000000 грн. У регiональнiй мережi банку працює 3379 фiлiй i вiддiлень, бiльш нiж 8200 банкоматiв, 9840 термiналiв самообслуговування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.