Економічна концентрація – дозвіл або штрафні санкції Антимонопольного комітету України

Поділитися

Перш за все слід з’ясувати, що таке концентрація та в яких випадках суб’єкти господарювання мають отримувати попередній дозвіл Антимонопольного комітету України   на її здійснення.

Дане питання важливе, оскільки законодавство покладає на суб’єктів господарювання обов’язок отримання такого дозволу в конкретно визначених випадках. Неправильне тлумачення таких випадків може призвести як до невиправданих витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з отриманням попереднього дозволу Комітету, коли такий дозвіл не потрібен, так і до застосування АМКУ штрафних санкцій до суб’єктів господарювання у разі здійснення концентрації без дозволу Комітету.

Відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічною концентрацією визнається:

1. Злиття суб’єктів господарювання або приєднання одного суб’єкта господарювання до іншого.

2. Набуття безпосередньо або через інших осіб контролю  одним або  кількома  суб’єктами  господарювання  над  одним або кількома суб’єктами господарювання чи частинами  суб’єктів  господарювання, зокрема, шляхом:

а) безпосереднього або опосередкованого придбання,  набуття у власність іншим способом активів  у  вигляді  цілісного  майнового комплексу  або  структурного  підрозділу  суб’єкта господарювання, одержання в управління,  оренду,  лізинг,  концесію чи  набуття  в
інший  спосіб  права  користування  активами  у  вигляді цілісного майнового   комплексу   або   структурного   підрозділу   суб’єкта господарювання,   в   тому   числі   придбання   активів  суб’єкта господарювання, що ліквідується;

б) призначення або обрання на  посаду  керівника,  заступника керівника  спостережної  ради,  правління,  іншого  наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особи,  яка вже обіймає одну   чи   кілька   з   перелічених   посад   в  інших  суб’єктах господарювання,  або створення ситуації,  при якій більше половини посад  членів  спостережної ради,  правління,  інших наглядових чи виконавчих  органів  двох  чи  більше   суб’єктів   господарювання обіймають одні й ті самі особи.

3. Створення   суб’єкта   господарювання   двома  і  більше суб’єктами  господарювання, який  протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення  не призводить до координації конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили цей суб’єкт господарювання, або  між ними та новоствореним суб’єктом господарювання;

4. Безпосереднє  або  опосередковане  придбання,  набуття  у власність  іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів   у   вищому   органі   управління  відповідного  суб’єкта господарювання.

 

Таким чином, якщо дії суб’єктів господарювання підпадають під перелічені вище, це є економічною концентрацією. Але не будь-яка концентрація потребує отримання її учасниками дозволу Комітету. Так, концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Комітету у випадках, коли:

1) сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 млн. євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим НБУ, що діяв в останній день фінансового року  і при цьому:

  • вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації з урахуванням відносин контролю перевищує суму, еквівалентну 1 млн. євро, визначену за курсом НБУ, що діяв в останній день фінансового року у кожного, та
  • вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації з урахуванням відносин контролю перевищує суму, еквівалентну 1 млн. євро, визначену за курсом НБУ, що діяв в останній день фінансового року.

2) незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації, коли частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару.

 

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, яких може стосуватись питання економічної концентрації, що вартість отримання дозволу на концентрацію визначено законодавством у розмірі – 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що станом на сьогодні становить 5100 грн.

Однак у  разі здійснення концентрації без отримання відповідного дозволу АМКУ, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна, законодавством передбачено штраф у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації (товарів, робіт, послуг) за останній звітній рік, що передував року в якому накладається штраф.

 

За необхідності отримання дозволу на концентрацію звертатись із заявою потрібно в Антимонопольний комітет України за адресою: вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035.

 

                                                                                               Головний спеціаліст І відділу досліджень та розслідувань

Тернопільського обласного тв АМКУ

Христина Мельник

“Правий Сектор” Тернопільщини оголошує акцію: “Вивішуй прапор – підтримуй військо”

Бійці батальйону “Збруч” забезпечені необхідними продуктами харчування та питною водою