До відома керівників підприємств, установ, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів

Поділитися

DAFУ відповідності до вимог Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, що затверджені наказом МВС України від 26.07.2004 № 822, для організації роботи з видачі чи продовження свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів необхідно звернутися в територіальні сервісні центри МВС в Тернопільській області.
Для цього необхідно подати такий перелік документів:
– заявку з зазначенням переліку транспортних засобів (марка, номерний знак транспортного засобу, № ООН, у разі необхідності транспортна назва та (або) група пакування, клас(и) або найменування групи вантажів, для перевезення яких буде використовуватися транспортний засіб);
– копію ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;
– копію свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів;
– на кожний транспортний засіб додатково:
– копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
– копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;
– копію поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
– квитанцію про сплату за бланк свідоцтва та послугу з оформлення свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів.
Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів до ТСЦ особисто або через уповноваженого представника.
Для огляду транспортних засобів й видачі Свідоцтв призначається працівник ТСЦ до функцій якого фходить проведення додаткових занять, у т.ч. із залученням викладачів Регіональних сервісних центрів з підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів, з вивчення Законів України «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про автомобільний транспорт», «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)», наказу МВС від 26.07.2004 № 822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів».
Під час перевірки закріплений працівник ТСЦ проводить огляд кожної одиниці транспортних засобів згідно заявки, де звертає увагу на відповідність конструкції транспортних засобів та спеціального обладнання шляхом їх візуального огляду та за допомогою наявного вимірювального обладнання без розбирання та втручання в роботу вузлів та агрегатів, за результатами якого складається відповідний Акт про відповідність комплектності транспортного засобу, який і є підставою для видачі Свідоцтва.
Нове Свідоцтво видається за результатами позитивної перевірки та надання повного пакету документів, а також повернутого Свідоцтва у якого закінчився термін дії. У разі неможливості його повернути, у заяві зазначається причина відсутності Свідоцтва.
Для продовження строку дії Свідоцтва перевізник може надати до ТСЦ документи, без оригінала Свідоцтва. У такому випадку відмітка про продовження Свідоцтва проставляється при наданні перевізником оригінала Свідоцтва, але не пізніше десяти робочих днів з моменту реєстрації його заяви за умови прийняття позитивного висновку за результатами її розгляду.
Відповідальний працівник ТСЦ засвідчує Свідоцтво особистим підписом та печаткою ТСЦ.

Рейтинг довіри до президента Петра Порошенка катастрофічно впав

Качественный ремонт микроволновок