Наявність сертифікату міжнародного зразка вигідна всім учасникам ринку: працівники мають можливість підтвердити свій досвід, роботодавці – оцінити кваліфікацію пошукачів. Крім того, сертифікація спеціалістів підвищує стандарти роботи до загальноприйнятих у світі. Це, відповідно, підвищує вартість українських фахівців на міжнародному ринку праці та інтегрує міжнародні стандарти в бізнес української логістики.
Дослідницький центр ZAMMLER підготував матеріал про актуальний стан та перспективи сертифікації у логістиці.

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛОГІСТІВ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
В сфері логістики професійні сертифікати присвоюють у відповідності до стандартів, визначених міжнародними організаціями, такими як Американське товариство з управління виробництвом і запасами (APICS), Європейська логістична асоціація (ELA) та Міжнародне товариство логістики (SOLE). Ці організації проводять різноманітні семінари і курси з підвищення кваліфікації фахівців з логістики у всьому світі. І кожна із них має розгалужену систему сертифікації спеціалістів різних рівнів, стандарти якої розроблені у партнерстві із бізнесом. Такі сертифікати служать основою для атестації спеціалістів.
Сертифікати SOLE (The International Society of Logistics – Міжнародного товариства логістики)
Товариство SOLE розвиває і підтримує навчання в сфері логістики для торгівельних, промислових, оборонних, міжнародних, а також наукових і приватних установ.
На початку своєї професійної кар’єри фахівець з логістики отримує сертифікат Demonstrated Logistician, згодом – Demonstrated Senior Logistician, і наприкінці – Demonstrated Master Logistician. Всі ці звання присвоюються за результатами оцінки досвіду та професійного розвитку.
Наступним етапом сертифікаційного процесу є визнання в сфері управління логістичними ланцюгами, тобто видача диплому Certified Master Logistician – сертифікованого експерта з логістики.
Найвищим визнанням професійної майстерності є присвоєння диплому Certified Professional Logistician – професійного логіста, компетентного у всіх видах діяльності, які виконує фахівець з логістики при обслуговуванні клієнтів.
Сертифікати ELA (European Logistics Association – Європейської логістичної асоціації)
Програма підвищення кваліфікації з подальшою європейської сертифікацією розроблена Європейським сертифікаційним комітетом з логістики (ECBL), який функціонує в структурі Європейської логістичної асоціації (ELA).
З точки зору вимог і здійснення сертифікаційних процедур система ELA є досить гнучкою і дозволяє розробляти національні сертифікаційні системи.
Сучасна (оновлена) система стандартів та вимог до компетенції менеджерів з логістики (логістів), яку впроваджену в січні 2005 року, робить процедуру атестації Європейським сертифікаційним комітетом (ECBL) більш об’єктивною, правомірною і надійною.
У системі нових кваліфікаційних вимог до логістів значно розширена галузь застосування знань та навичок з управління ланцюгами постачання (Supply Chain Management – SCM). Це спричинене бурхливим розвитком концепцій і технологій SCM у бізнесі.
Оновлення стандартів у системі сертифікації логістів продиктоване наступними цілями:
– взаємне бажання країн мати один спільний рівень стандартів для логістів з метою досягнення взаємної вигоди, мобільність логістичних навичок та компетенцій в Європі та по усьому світу;
– взаємне визнання стандартів усередині Європи; визначення загальних вимог до логістиків у кожній країні.
Відповідно до європейської сертифікації з логістики, усі три рівні логістів мають відповідно такі назви / абревіатури: Strategie Level / ElogST (логіст стратегічного рівня), Senior Level / ElogSE (старший логіст); Supervision / Operslional Level / Elog SO (контролюючий / операційний логіст).
ECBL
Прийнята ECBL система компетенцій відображає вимоги роботодавців країн ЄС. Стандарти компетенцій розроблено у співпраці з підприємствами. Атестація фахівців відбувається незалежно від будь-яких освітніх програм.
Офіційний текст стандартів написаний англійською і у різних країнах перекладений на рідні для здобувачів мови. Національні сертифікаційні комітети уповноважені доповнювати стандарти, але в жодному випадку не скорочувати їх.
Як показує п’ятнадцятирічний досвід сертифікації логістів європейських країн, де проводиться ECBL, переважна більшість західних сертифікованих логістичних менеджерів мають рівень EJ Log (з 1 січня 2005 року перейменований Європейським сертифікаційним комітетом з логістики в Elog SO) – залежно від галузей економіки – від 60% до 90%. Менеджери, сертифіковані на рівень Ej – це здебільшого персонал лінійного управління підрозділів служб логістики компаній, які спеціалізуються на функціях контролю і управління закупівлями, транспортуванням, складуванням, вантажопереробкою, управління запасами, управління замовленнями і споживчим сервісом, митним оформленням вантажів, інформаційної підтримки логістики і т.п. Цей рівень сертифікації часто проходять статистики та аналітики з логістики середньої та нижчої ланок управління компаніями, інженери-логісти та деякі інші категорії персоналу служб логістики.
Найпопулярнішими в країнах СНД є сертифікати ELA. В Росії можливість отримати сертифікат у сфері логістики надає Європейська логістична Асоціація. Там сертифікацією займається Вища Школа Економіки – єдина на території федерації установа, яка прийнята до членів ELA.
В Україні функціонує Українська Логістична Асоціація, яка також входить до ELA. Але сертифікати поки видають лише комерційні організації.
В Європі на сьогодні є кілька стандартів підготовки спеціалістів з управління логістикою. В той час як в Україні спеціалістів готують факультети маркетингу чи економіки, найчастіше в рамках загальної підготовки.
Тому сертифікація спеціалістів з управління логістикою, яка дасть можливість українським спеціалістам отримувати гарантовані необхідні професійні кваліфікації, є важливою для галузі.

ELA В УКРАЇНІ – ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВА
«На сьогодні ринок праці насичений спеціалістами з логістики, проте їх кваліфікація та професіоналізм, як правило, незрозумілі для потенційного роботодавця, який потім змушений проводити додаткові тестування під час прийому на роботу та брати спеціаліста на випробувальний термін, – зазначає Валентин Маєвський, Віце-президент Української Логістичної Асоціації (УЛА). – Саме тому ми працюємо над створенням незалежного представництва, яке буде акредитоване Європейською логістичною асоціацією для проведення сертифікації логістів та видачі сертифікату, аналогічного європейському.
За словами експерта, для отримання сертифікату першого рівня буде достатньо успішно скласти тестування, яке буде проходити рідною мовою (для уникнення мовного бар’єру і максимального охоплення аудиторії). Для проходження сертифікації вищого рівня вже потрібно буде реалізувати проект. Отримане підтвердження кваліфікації буде визнаватися не лише вітчизняними та транснаціональними компаніями в Україні, але й компаніями в країнах ЄС.
Поки що ж в Україні спеціаліст із логістики може отримати тільки сертифікат FIATA.

FIATA – ПРОГРАМА КУРСУ ТА ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ
FIATA (фр. Federation Internationale des Associations de Transitaires et Аssimiles) – міжнародна недержавна організація, що об’єднує національні експедиторські асоціації більше ніж 150 країн світу. Це професійна Асоціація перевізників, яка розробила власні стандарти і способи їх оцінки.
На основі розроблених FIATA стандартів асоціації формують власні навчальні програми. За результатами навчання та екзамену видається сертифікат, який підтверджує знання спеціаліста в області міжнародної експедиції вантажів відповідно до вимог мінімальних стандартів FIATA.
В Україні курс «Професійної підготовки міжнародних експедиторів вантажів (Диплом FIATA)» викладають в ПАТ «Пласке» та організації 5 PL на замовлення і по загальній програмі Асоційованих членів FIATA в Україні.
Програма курсу включає вивчення особливостей перевезень різних вантажів всіма видами транспорту, проведення митних процедур та оформлення вантажів, організацію роботи складу, страхування, окрема увага приділена небезпечним вантажам, ІТ-технологіям в експедиції вантажів.
«В професійному плані курс є корисним, – ділиться враженнями Олександр Бошков, Заступник керівника відділу FLC компанії ZAMMLER, який пройшов програму курсу навесні 2016. – Інформації отримали багато, тому важко її охопити всю. Навчанню ми присвячували пів робочого дня впродовж півтора місяця. З одного боку, зрозумілим є намір організаторів стиснути курс до коротшого терміну, адже компаніям непросто відпускати працівників з оперативних відділів на такий довгий період. З іншого – відчувається потреба в більш детальному розгляді всіх тем з поглибленим вивченням».

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛОГІСТІВ В УКРАЇНІ – ГОЛОВНІ ПЕРЕШКОДИ
Для впровадження сертифікації як в логістиці, так і в інших сферах, є ряд перепон. Перш за все, це вартість сертифікації (від 16 тис. грн.) і неготовність роботодавців оплачувати навчання спеціалістів. Також стримуючим фактором є відсутність гострої потреби у таких спеціалістах. Запит на обов’язкову сертифікацію спеціалістів, як правило, формують міжнародні професійні асоціації, до яких вступають місцеві гравці ринку. Мотивація українських компаній інтегруватись у такі спільноти на сьогодні залишається на низькому рівні. Проте на ринку є компанії, для яких важливо постійно підвищувати рівень своїх спеціалістів.
«Наша компанія системно дбає про підвищення кваліфікації працівників. Оскільки ми працюємо на логістичному ринку України та світу, є потреба саме у навчанні за міжнародними стандартами, – розповідає Людмила Сизоненко, Керівник HR департаменту компанії ZAMMLER. – Спеціалізовані курси міжнародного зразка – необхідна умова для підтримки конкурентоздатності сервісу, який створюють працівники нашої компанії. Ми плануємо робити внутрішні тренінги для поглиблення всіх тем. Курси будуть корисні і для молодих спеціалістів. Звичайно, було б добре, якби для студентів була запропонована нижча вартість».
***
Сьогодні професійні сертифікати роботодавці вимагають не часто, адже явище сертифікації мало поширене в Україні. Разом з тим, наявність профільного сертифікату завжди слугує додатковим вагомим аргументом на користь пошукача, що є особливо важливим в умовах кризи та жорсткої конкуренції на ринку праці за деякими спеціальностями. У розрізі логістики сертифікація спеціалістів за європейським зразком в Україні дозволить не лише підвищити якість логістичних послуг у межах країни, а й бути компетентними та конкурентоспроможними логістичним операторам та окремо взятим спеціалістам на міжнародному ринку.

Напишіть відгук