Як зареєструвати громадську організацію чи громадську спілку

Поділитися

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», який введений в дію з 1 січня 2016 року, та ст. 9 Закону України «Про громадські об`єднання» утворення громадської організації чи громадської спілки необхідно розпочинати з наступних дій:
– проведення установчих зборів;
– прийняття рішення про утворення громадського об’єднання;
– оформлення документів, необхідних для реєстрації громадського об’єднання, відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
– протягом 60 днів з дня утворення громадського об’єднання подання документів для реєстрації громадського об’єднання (у паперовій або електронній формі через портал електронних сервісів);
– протягом трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про реєстрацію громадського об’єднання або про відмову у реєстрації громадського об’єднання, про зупинення державної реєстрації.
Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації включає:
– заповнення форми заяви про державну реєстрацію – у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);
– прийом документів за описом у разі подання документів у паперовій формі;
– виготовлення копій документів в електронній формі – у разі подання документів у паперовій формі;
– внесення копій документів в електронній формі до єдиного державного реєстру;
– перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
– перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;
– прийняття рішення про проведення реєстраційної дії;
– проведення реєстраційної дії за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
– формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.
Підставами для зупинення розгляду документів є:
– подання документів або відомостей, визначених законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;
– невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 даного Закону;
– невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
– невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в єдиному державному реєстрі;
– невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону;
– подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.
Зупинення розгляду документів здійснюється протягом 3 робочих днів, з дня надходження документів, поданих для державної реєстрації.
Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх подання. Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення та рішення суб`єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів розміщуються на порталі електронних сервісів у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його електронної пошти.
У разі подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів, протягом встановленого строку розгляд документів поновлюється. У разі поновлення розгляду документів обчислення строку розгляду документів, поданих для державної реєстрації,, і проведення реєстраційних дій починається з дня подання документів, необхідних для усунення підстав для зупинення розгляду документів.
Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.
Підстави відмови у державній реєстрації:
– документи подано особою, яка не має на це повноважень;
– у ЄДР містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
– не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;
– документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
– документи суперечать статуту громадського формування;
– порушено встановлений порядок створення юридичної особи;
– невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;
– щодо засновника громадської спілки, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства.
Відмова у державній реєстрації здійснюється протягом 3 робочих днів, з дня надходження документів, поданих для державної реєстрації.
Повідомлення про відмову із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб`єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщується на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації .
У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення.
Заявник може повторно подати документи для державної реєстрації. Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації.

Головне територіальне
управління юстиції у Тернопільській області

Справу про розкрадання коштів тернопільського Майдану відновлять

Масло в Збаражі коштує 265 гривень за кілограм