Розгляд звернень учасників освітнього процесу

Поділитися

Територія закладу та/або приміщення – занедбані та  небезпечні для учасників освітнього процесу?

Значна частина приміщень закладу функціонують в умовах незадовільного повітряно-теплового режиму та освітлення?

Керівництвом закладу не вживаються заходи для покращення стану матеріально-технічного забезпечення навчальних приміщень?

Керівництво закладу не вживає дієвих заходів реагування для покращення умов харчування учнів?

У закладі освіти не проводиться робота з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу та педагогічних працівників до професійної діяльності?

У закладі освіти не проводяться заходи із запобігання проявам дискримінації?

Здобувачі освіти практично не отримують інформацію, у тому числі й від педагогічних працівників, про критерії, правила і процедури оцінювання їхніх результатів навчання?

Вважаєте, що Ваша думка не має значення (вислуховується, враховується) в освітньому процесі?

Заклад освіти не реагує на звернення учасників освітнього процесу?

Педагогічні працівники закладу освіту не володіють культурою академічної доброчесності?

Керівництво закладу освіти тим чи іншим чином перешкоджає постійному підвищенню кваліфікації, позачерговій атестації, добровільній сертифікації педагогічних працівників?

Ваші права як учасника освітнього процесу в закладі освіти порушуються?

Ваші дії:

Напишіть звернення до управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян», у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

Звернення пишеться в довільній формі, де викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також копії інших документів, необхідних для розгляду по суті звернення.

Відповідно до пункту 10 розділу II Положення про управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області, затвердженого наказом Державної служби якості освіти України від 03.07.2019 № 01-11/26, управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції управління Служби.

Терміни розгляду:

  • 15 днів – звернення, які не потребують додаткового вивчення;
  • 30 днів – звернення, які потребують додаткового вивчення;
  • 45 днів – якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання не можливо, керівник відповідного органу або його заступник встановлюють необхідний термін для розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення.

Частина п’ята статті 69 Закону України «Про освіту» підставою для проведення позапланової перевірки закладу освіти є:

  • ·       звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, до якого додаються документи чи їх копії, що підтверджують такі порушення (за наявності);
  • ·       необхідність перевірки виконання розпорядження про усунення порушень вимог законодавства, виданого за результатами проведення центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або його територіальним органом попереднього заходу державного нагляду (контролю);
  • ·        звернення освітнього омбудсмена.

Хочете отримувати новини в месенджер? Підписуйтеся на наш ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ чи долучайтесь до нашої групи у Вайбері Ми є також в Instagram , у facebook та  whatsapp

Партії “Слуга народу” призупинили держфінансування

Чергова маячня від аваківців: у Львові затримали жінку за продаж власних інтимних фото у соцмережі