111

Із введенням в дію Податкового кодексу України окремі зміни торкнулися і обліку фізичних осіб – платників податків. Про основні нововведення у розмові із начальником відділу реєстрації та обліку платників податків

Державної податкової адміністрації в області Наталею Солтис.

– Наталю Володимирівно, що таке “реєстраційний номер облікової картки платника податків” та чи підлягають заміні “ідентифікаційні номери”?

– Відповідно до ст. 63 Податкового кодексу України всі фізичні особи – платники податків реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб. Зазначу, що платниками податків є не тільки фізичні особи, які займаються підприємництвом, але й фізичні особи, які отримують стипендію, заробітну плату, інші доходи, що підлягають оподаткуванню або мають об’єкти оподаткування (машину, будинок чи землю тощо). Документом, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, є картка платника податків. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Тобто це номер, який присвоюється документу, що подається фізичною особою для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності ПКУ, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Простіше кажучи, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера не підлягає обов’язковій заміні.

– Отже, реєстрацію у Державному реєстрі засвідчує картка платника податків. А який порядок отримання картки платника податків?

– Згідно із ст.70 Податкового кодексу України фізична особа, яка не включена до Державного реєстру, повинна особисто або через законного представника чи уповноважену особу заповнити в органі державної податкової служби за своїм місцем проживання Облікову картку за формою №1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації в Державному реєстрі, та пред’явити паспорт. Бланки облікових карток видаються органами державної податкової служби фізичним особам безкоштовно. На зворотному боці Облікова картка має пам’ятку для її заповнення.

До облікової картки фізичної особи – платника податків вноситься така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

місце народження (країна, область, район, населений пункт);

місце проживання, а для іноземних громадян – також громадянство;

серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.

Звертаю увагу, що інформація яка вноситься до облікової картки, повинна відповідати даним у паспорті.

Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом десяти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби Облікової картки.

Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, т.б. картки платника податків, необхідно знову звернутись до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання та пред’явити паспорт. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

– Чи можна отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, в податковому органі не за місцем проживання?

– Ні. Чинним порядком передбачено, що з метою отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, фізична особа повинна звернутися до органу державної податкової служби за місцем проживання, яке зазначено в документі, що посвідчує особу.

 

– А якщо людина, з певних обставин, не може особисто прийти в податковий орган за місцем проживання для того, щоб подати документи для реєстрації в Державному реєстрі, або отримати картку платника податків (перебуває у відрядженні, навчається в іншому місті, хворіє тощо), який порядок дій передбачений в цьому випадку?

– В такому випадку необхідні документи до податкового органу подає довірена особа, яка має довіреність, засвідчену у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи в Державному реєстрі. При цьому вона пред’являє особистий паспорт, та паспорт (або його ксерокопію з чітким зображенням) фізичної особи – платника податків, яка реєструється. Звертаю увагу, що навіть близькі родичі повинні мати довіреність.

– Який порядок отримання документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, в разі його втрати (зіпсуття)?

– В разі втрати (зіпсуття) документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, фізичній особі з метою отримання такого документа необхідно звернутися до органу державної податкової служби за місцем проживання із за заявою власника про втрату оригіналу та зазначенням обставин втрати і пред’явити паспорт.

– Протягом якого часу є дійсним реєстраційний номер облікової картки платника податків? Чи підлягає він зміні у разі зміни прізвища, місця проживання тощо?

– Реєстраційний номер облікової картки платника податків є дійсним протягом усього життя громадянина, та у разі зміни ПІБ, місця проживання чи отримання такими особами іншого громадянства не підлягає скасуванню та заміні.

– Скажіть будь-ласка, чи обов’язково неповнолітній особі отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків та яким чином, у разі необхідності, неповнолітні особи можуть отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі?

– Неповнолітній особі не обов’язково отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Адже реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі здійснюється з метою єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори. Особи віком до 16 років здебільшого не отримують доходів та не підпадають під означення платників податків. Але якщо є така необхідність, то реєстрація у Державному реєстрі малолітньої або неповнолітньої особи може бути здійснена на підставі Облікової картки за ф. № 1ДР, поданої та підписаної батьками (усиновителями, опікунами), за наявності свідоцтва про народження дитини та паспорту одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад свідоцтва на українську мову. Для заповнення облікової картки використовуються дані свідоцтва про народження. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та паспорту одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

– Який порядок отримання іноземцем картки платника податків?

– Іноземці та особи без громадянства для реєстрації в Державному реєстрі додають до Облікової картки документ, що посвідчує особу, та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову цього документа. Ці документи подаються до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Реєстрація таких осіб у Державному реєстрі здійснюється протягом десяти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби Облікової картки. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, іноземці та особи без громадянства отримують в обласній податковій за наявності паспорта та його перекладу.

– А який порядок засвідчення перекладу українською мовою документа, що посвідчує особу нерезидента, та який подається до органів ДПС з метою отримання картки платника податку?

– Переклад на українську мову документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, здійснюється та засвідчується нотаріусом або установою, яка має право надавати послуги з перекладу.

 

– Скажіть будь-ласка, чи всі фізичні особи підлягають реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та повинні отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків, чи все таки є якісь виключення?

– До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є: громадянами України; іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до законодавства зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України. Проте, облік фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки. У паспортах зазначених осіб органами державної податкової служби робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

– Розкажіть, яка процедура отримання такої відмітки у паспорті?

– Особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків повинна заповнити в органі державної податкової служби за своїм місцем проживанням Повідомлення за ф.№1П для обліку її в окремому реєстрі Державного реєстру. Для заповнення Повідомлення використовуються дані паспорта громадянина України та інших документів, які подаються у разі зміни паспортних даних. Приймання Повідомлень та перевірка їх на дотримання вимог щодо оформлення документів, які подаються для обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру, здійснюється працівниками структурних підрозділів органів державної податкової служби, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі. Взяття на облік фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру здійснюється протягом десяти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби Повідомлення. Орган державної податкової служби після отримання інформації з Державного реєстру про взяття такої особи на облік за прізвищем, ім’ям, по батькові, серією і номером паспорта вносить до паспорта громадянина України такої особи (сьома, восьма або дев’ята сторінка) відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

– Чи дійсна сьогодні відмітка про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера, яка внесена до 2011 року в паспорт громадянина України, яка через свої релігійні та інші переконання відмовлялася від прийняття ідентифікаційного номеру?

– Фізична особа, яка через свої релігійні та інші переконання відмовлялася від прийняття ідентифікаційного номеру та в паспорті громадянина України має відмітку про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера, внесену до 2011 року, з 01.01.2011 р. втрачає таке право. Таким особам необхідно подати відповідному органу державної податкової служби Повідомлення за формою №1П, яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, та пред’явити паспорт громадянина України. Орган державної податкової служби після отримання інформації з Державного реєстру про взяття такої особи на облік за прізвищем, ім’ям, по батькові, серією і номером паспорта анулює у паспорті громадянина України попередню відмітку про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера та внесе відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

– А якщо людина через певний час змінила свої переконання та хоче зареєструватись у Державному реєстрі?

– Фізична особа, до паспорта якої було внесено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта та яка через деякий час змінила свої переконання і бажає отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків, подає до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання Облікову картку, заяву в довільній формі з викладенням свого прохання анулювати попередньо внесену відмітку з метою отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків та пред’являє паспорт громадянина України.

Після реєстрації такої особи в Державному реєстрі посадова особа органу державної податкової служби анулює попередньо внесену до паспорта відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

– А чи потрібно повідомляти податковий орган, якщо з моменту реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб у громадянина змінились дані (прізвище, місця проживання або у разі виявлення їх неточностей тощо)?

– Пунктом 70.7 ст. 70 р. ІІ Податкового кодексу України передбачено, що фізичні особи зобов’язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін. Нагадаю, що до Облікової картки або Повідомлення вноситься така інформація: прізвище, ім’я та по батькові; дата народження; місце народження (країна, область, район, населений пункт); місце проживання. У разі зміни одного з цих реквізитів або виявлення неточностей необхідно звернутись до органу державної податкової служби за місцем проживання та заповнити Заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за ф. №5ДР (особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті заповнюють заяву ф. №5ДРП). Приймання Заяв здійснюється працівниками структурних підрозділів органів державної податкової служби, до функцій яких належить реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі. Для заповнення Заяви використовуються дані паспорту та інших документів, які підтверджують зміни, що відбулись (свідоцтво про одруження тощо). У Заяві в обов’язковому порядку вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом десяти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби Заяви.

– Отже Податковим Кодексом передбачено обов’язок громадянина повідомити податковий орган про зміну даних, які вносяться до Державного реєстру, а чи є відповідальність за неподання такої інформації?

– Так. Згідно з п. 119.1 статті 119 розділу II Податкового кодексу України, неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб платників податків, передбаченого цим Кодексом, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 85 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 170 гривень. Відповідно до Перехідних положень ПКУ штрафні санкції в такому розмірі будуть застосовуватись з 01.07.11.

 

ДПА в області

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.