Кирило-Мефодіївська фундація оголосила про початок Першого етапу відбірного конкурсу серед студентів провідних вузів України на здобуття стипендії імені Івана Пулюя

Поділитися

Третій відбірний конкурс Всеукраїнської стипендійної програми імені Івана Пулюя розпочато.

Учасники, які продемонструють найвищий рівень свого особистого потенціалу, професійну спрямованість та бажання побудувати успішне майбутнє України, отримають стипендію у розмірі 20 тисяч гривень, можливість безкоштовно вивчати іноземні мови, приймати участь у програмах обміну та проходити стажування у провідних компаніях України. Ми віримо у талановиту, професійну молодь України!

Основною метою створення Всеукраїнської стипендійної програми імені Івана Пулюя є формування національної самосвідомості студентської молоді та надання їй практичних можливостей для особистого і професійного розвитку.
Завданням Всеукраїнської стипендійної програми імені Івана Пулюя є підтримка і матеріальне заохочення обдарованої молоді, інтелектуальний потенціал якої в майбутньому послугує соціально-економічному розвитку України.

Правила проведення конкурсу на здобуття стипендії в рамках Стипендійної програми імені Івана Пулюя

1. Загальні положення.
1.1. Ці Правила (далі – “Правила”) проведення конкурсу (далі – “Конкурс”) на здобуття стипендії в рамках Стипендійної програми імені Івана Пулюя (далі – “Програма”) визначають процедуру відбору осіб, які заслуговують на отримання стипендії, та порядок її виплати.
1.2. Метою проведення Конкурсу є підтримка обдарованих і професійно сфокусованих студентів провідних вищих навчальних закладів України (ВНЗ), здатних генерувати прогресивні ідеї та спроможних у майбутньому сформувати інтелектуальну еліту України.
1.3. Завданням Конкурсу є пошук студентів, які відповідають наступним критеріям:
1.3.1. високий рівень інтелекту, духовного розвитку та соціальної активності.
1.3.2. цілеспрямованість у досягненні професійних та інших життєвих цілей.

2. Організація проведення Конкурсу.
2.1. Координатором Програми є юридична особа за законодавством України Благодійна організація «Кирило-Мефодіївська фундація» (далі – “Координатор”). Координатор здійснює адміністрування та організаційне супроводження Програми.
2.2. Безпосереднє проведення Конкурсу забезпечується експертною радою (далі – “Експертна рада”), персональний склад якої затверджується Координатором.

3. Умови участі у Конкурсі.
3.1. До участі у Конкурсі допускаються громадяни України, які є студентами ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
3.2. Студенти, які бажають взяти участь у Конкурсі, повинні заповнити та подати Координатору анкету через офіційний веб-сайт Програми.

4. Застереження щодо інформації про учасників Конкурсу.
4.1. Заповнюючи анкету Конкурсу, його учасники тим самим погоджуються на безоплатне збирання, зберігання, використання і поширення Координатором на будь-якій території протягом необмеженого часу інформації (у тому числі особистих даних) про учасників Конкурсу, отриманої Координатором від самих учасників Конкурсу та/або від третіх осіб у зв’язку з Конкурсом.

5. Етапи Конкурсу.
5.1. Конкурс складається з 3-х етапів:
5.1.1. Заповнення і подання заяви (аплікаційної форми).
5.1.2. Співбесіда у віддаленому режимі за допомогою відеочату.
5.1.3. Психологічний тест та особиста співбесіда студента з головою Експертної ради.
5.2. Заяви розглядаються Експертною комісією протягом 14 робочих днів. Студенти, які за рішенням Експертної ради заслуговують на участь у 2-му етапі Конкурсу, повідомляються Координатором про проходження 1-го етапу Конкурсу.
5.3. За результатами проходження 2-го етапу Експертна рада затверджує перелік осіб, які заслуговують на участь у 3-му етапі Конкурсу.
5.4. Дата проведення 3-го етапу Конкурсу доводиться до відома відповідних студентів Координатором.
5.5. За результатами проведення особистої співбесіди голова Експертної ради затверджує перелік студентів, які заслуговують на отримання стипендії. Такі студенти повідомляються Координатором про успішне проходження Конкурсу протягом 5-ти робочих днів.

6. Виплата стипендії
6.1. Студенти, які увійшли до переліку тих, що заслуговують на отримання стипендії, повинні підписати відповідний договір з Координатором про виплату стипендії та надати Координатору копії паспорту (перша і друга сторінки та сторінка із позначенням місця реєстрації (прописки)), довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків та студентського квитка протягом 1 (одного) місяця з дня оголошення результатів Конкурсу. Достовірність копій повинна бути засвідчена підписом власника відповідних документів.
6.2. Стипендія виплачується у розмірі і строки, визначені договором з Координатором про виплату стипендії.
6.3. Студенти, які з будь-яких причин чи без їх пояснення відмовились від підписання договору з Координатором про виплату стипендії, виключаються з переліку осіб, які заслуговують на отримання стипендії, і не отримують стипендії.
6.4. Оподаткування доходу, що виплачується в рамках Програми студентам у вигляді стипендії, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7. Застереження щодо суб’єктивності Конкурсу та його результатів.
7.1. Висновок про відповідність того чи іншого студента встановленим Правилами критеріям належить до виключної компетенції Експертної ради, яка в рамках Програми має ексклюзивне право суб’єктивної оцінки відповідних особистісних якостей претендентів.
7.2. Рішення Експертної ради (в тому числі рішення голови Експертної ради) є остаточними і не підлягають оскарженню у судовому чи будь-якому іншому порядку.
7.3. Експертна рада та голова Експертної ради не зобов’язані пояснювати чи мотивувати свої рішення.
7.4. Координатор не приймає і не розглядає листи, скарги та інші звернення від будь-яких осіб (у тому числі учасників Конкурсу) щодо результатів чи процедури проведення Конкурсу.

8. Прикінцеві положення.
8.1. Усі повідомлення, які відповідно до Правил повинні бути доведені Координатором до відома учасників Конкурсу, здійснюються Координатором шляхом телефонних дзвінків та/або листів електронної пошти та/або розміщення відповідної інформації на веб-сайті www.stypendiya.com.ua. Координатор не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, що сталися через те, що інформація, направлена ним зазначеними каналами зв’язку, не була отримана належним адресатом.
8.2. Витрати, понесені учасниками (потенційними учасниками) у зв’язку з Конкурсом, Координатором не відшкодовуються.

Сьогодні у Тернополі відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012»

Студенти пропонують 5 грантів на безкоштовне навчання у міжнародній літній школі для молодих менеджерів за програмою «Discover Management Program»