На Тернопільщині збудують сховище для зберігання фруктів, а також підприємства з переробки їх на соки

Поділитися

Загальні збори акціонерів ВАТ “Перспектива-1”, у якому РВ ФДМУ по Тернопільській області здійснює корпоративне управління правами держави, відбулися нещодавно і прийняли ряд рішень, які сприятимуть економічному піднесенню господарства.

Участь у зборах взяло дві юридичні особи: РВ ФДМУ по Тернопільській області (державна частка у статутному капіталі товариства складає 25%) та інший акціонер – ТоЗВ “Бучачагрохлібпром”, який володіє пакетом акцій у розмірі 74 відсотки.

У порядку денному зборів ВАТ “Перспектива-1”, що знаходиться в Бучацькому районі Тернопільської області, стояли питання: звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки розвитку на 2011 рік, звіт ревізійної комісії. Частина питань торкалася прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій товариства з документарної форми у бездокументарну і пов’язані з цим процедури (затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій товариства, обрання депозитарія та зберігача).

Важливу частину порядку денного складали питання про зміну типу та найменування товариства у відповідності до норм Закону України “Про акціонерні товариства”, а також внесення змін до Статуту товариства у відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.

В ході зборів акціонери заслухали звіт голови правління І.В.Дудина про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки розвитку на 2011 рік.

Як зазначив І.В Дудин, ВАТ “Перспектива-1” у 2010 році працювало в обмеженому режимі через заблокований розрахунковий рахунок. Основними напрямками діяльності товариства є вирощування та реалізація сільгосппродукції, надання сільськогосподарських послуг. В цілому у 2010 році було отримано доходів 704,8 тисячі гривень, проте, витрати були більшими і склали 729,5 тисячі гривень, що призвело до отримання збитку у сумі 24,7 тисячі гривень. Проте, у порівнянні з 2009 роком, коли збитки ВАТ “Перспектива-1” складали 270 тисяч гривень, позитивна тенденція щодо покращення становища у товаристві помітна неозброєним оком.

Також, голова правління ВАТ “Перспектива-1” І.В.Дудин зазначив, що покращення економічного становища товариства пов’язане, у першу чергу, з стратегічними планами акціонера “ТоЗВ “Бучачагрохлібпром”, який має довгострокові програми щодо розвитку товариства, зміцнення його матеріальної бази, збільшення кількості робочих місць, покращання умов праці та відпочинку працівників, підвищення ефективності роботи і головне, отримання прибутків. В перспективі планується розвиток садівництва, відродження тваринництва на сучасних технологіях, відбудова старих та побудова нових тваринницьких комплексів. Важливо, що першими кроками нового акціонера стало погашення заборгованостей акціонерного товариства до Пенсійного фонду, бюджету, а також виплата заборгованостей із заробітних плат працівникам товариства.

Є у акціонера ТзОВ “Бучачагрохлібпром” плани щодо будівництва сховища для зберігання фруктів, а також підприємства з переробки їх на соки. Завдяки інвестиціям акціонера, які будуть вкладені найближчим часом у перспективу “Перспективи -1” повірили і найбільші песимісти.

На зборах акціонерів виступила голова наглядової ради ВАТ, начальник відділу корпоративного управління РВ ФДМУ по Тернопільській області Н.В Павлюк, яка ознайомила присутніх з основними вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”, особливостями обрання органів управління товариства.

Учасники зборів прийняли ряд рішень: затвердили звіти правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та ревізійної комісії, норматив розподілу прибутку на 2011рік, прийняли рішення про зміну найменування товариства, про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ, затвердили Статут у новій редакції у зв’язку із виконанням вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, внесли зміни та доповнення до положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію.

На звітних зборах було достроково припинено повноваження членів наглядової ради, ревізійної комісії товариства та обрано наступні їх склади. Головою правління було обрано І.В.Дудина, повідомляє сайт місцевого фонду держмайна.

 

Фонд держмайна по Тернопільській області обирає оцінювача для об’єкта незавершеного будівництва

Теща народила… від зятя