Оголошено конкурс з продажу пакета акцій ПАТ „Тернопільський радіозавод „Оріон”

Поділитися

На 30 серпня 2011 року РВ ФДМУ по Тернопільській області запланувало проведення конкурсу з продажу пакета акцій розміром 96,129% статутного капіталу публічного акціонерного товариства „Тернопільський радіозавод „Оріон” з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.

Початкова ціна пакета акцій – 38 725 000,00 грн. Статутний  капітал ПАТ “ТРЗ “Оріон” – 25 888 000,00  грн. Обсяги  реалізації  продукції  за останній звітний період (01.01.2011) – 26,4 млн. грн., у тому числі, експортної : 19,1 млн. грн.

Кількість  робочих  місць  станом  на  01.01.2011 – 1700. На підприємстві задіяні у виробництві  більше  750 працюючих.

Крок, за яким буде здійснюватися збільшення ціни пакета акцій під час конкурсу в ході торгів „з голосу” –  400 000 грн.

Фіксовані умови конкурсу:

Покупець пакета акцій  протягом 5-ти  років  з  моменту  укладення  договору  купівлі-продажу зобов’язаний: дотримуватись тих видів економічної діяльності та номенклатури,  які є на дату підписання договору купівлі-продажу пакета акцій; забезпечити зростання обсягів виробництва, у тому числі, за рахунок   розширення випуску нових видів продукції; забезпечити нарахування та сплату податків і зборів (обов’язкових  платежів) у повному обсязі;  забезпечувати прибуткову діяльність ПАТ протягом 5 років від дати переходу права власності на пакет акцій.

Передбачено ряд умов для реалізації в інноваційно-інвестиційній та                                     в соціальній  діяльності  товариства.

Новому власнику необхідно буде забезпечити освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг; здійснити розробку і впровадити новітні системи радіозв’язку для потреб силових структур і галузей економіки та радіостанцій з ППРЧ для потреб МО України; здійснити, передбачені Фінансовим планом товариства на 2011 рік, видатки грошових коштів інвестиційної діяльності на придбання основних засобів в сумі 2 млн. грн. В подальшому на протязі 4-х років для забезпечення приросту виробничих потужностей за рахунок заходів щодо технічного переозброєння, реконструкції виробництва, розширення діючих і побудови нових об’єктів вносити щорічно інвестиції в сумі не менше 2 млн. грн..

Значні зобов’язання передбачені перед покупцем  і в соціальній сфері, серед яких чи не найголовнішими є : не допускати звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу   протягом 6 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій; не допускати появи простроченої заборгованості із виплати заробітної плати та державних цільових фондів; забезпечити підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та соціальних стандартів.

Покупець, до якого перейдуть права власника внаслідок відчуження пакета акцій, повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, що викладені в умовах проведення конкурсу.

Останній день прийому заяв для участі в конкурсі  – 22 серпня 2011 року.

Інформація про проведення конкурсу надрукована в газеті «Відомості приватизації» № 23 (666) від 15.06.2011

Служба  з  організації  конкурсу:  Регіональне  відділення  ФДМУ  по  Тернопільській  області, вул. Танцорова,11, м. Тернопіль,   тел. : (0352) 25-39-88.

Прес-служба РВ ФДМУ по Тернопільській області

Презентація книги Олександра Есаулова «Кіднепінг»

До святкування 10-ої річниці візиту Блаженного Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну долучиться і Тернопільщина