Більше 40 % мешканців Тернополя вважають, що соціальна, економічна, політична ситуація за часів президентства Ющенка була кращою ніж тепер

Поділитися
 42 % мешканців Тернополя вважають, що соціальна, економічна, політична ситуація за часів Ющенка була кращою ніж тепер. 8,5 % переконані, що ситуація була гіршою. 46,8 % переконані, що ситуація не змінилася.

 

Центр з інформаційних проблем територій НАН України
Результати соцiологiчних опитувань у м.Тернополі
2.8-3.8.2012 р.
Допустима похибка 1,8 % при 90%-му рiвнi довiр’я за Стьюдентом.
Всі результати подано в %.
Еквівалентна вибірка – 530 респондентів. Структура вибірки відповідає віковій і соціальній, професійній структурі мешканців міста.
Примiтка 1. Сума результатiв у стовпцях може перевищувати 100 % у випадку, коли допускалося кiлька варiантiв вiдповiдей, чи бути меншою 100 % у випадку утримання респондентiв вiд вiдповiдей на деякi запитання.
Примітка 2. Поділ на соціальні верстви в цьому випадку відбувається таким чином, щоб найадекваніше відобразити процеси формуваннясоціальних стереотипів на певній території. В кожній з виділених соціальних верств (робітники, інтелігенція, службовці, пенсіонери) наявний свій локальний інформаційний простір і кожна з них грає свою роль у формуванні стереотипів у всьому соціумі. В межах кожної з соціальних верств відбувається значно активніший інформаційний обмін, ніж між верствами. Крім того, всередині верств відбувається саме формування певної позиції (на основі рівноправного обговорювання і двостороннього обміну інформацією). Між верствами ж інформація поширюється більше у формі вже сформованих позицій, причому компетентніша в певній сфері проблем верства нав’язує свою позицію менш компетентній.
Ці соціальні верстви, виділяються за такими критеріями:
робітники – самодіяльні особи, постійним джерелом доходів яких є праця за наймом чи індивідуально з матеріальним (неінформаційним)об’єктом і результатом такої праці;
інтелігенція – особи, результатом діяльності яких на місці основної праці є інформація, що безпосередньо не пов’язана з управлінням, а також обміном чи розподілом ресурсів;
службовці (точніше, службовці та особи, зв’язані з бізнесом) – особи, заняті на державній службі, в управлінні, бізнесі, торгівлі, інших сферах, пов’язаних з рухом і розподілом ресурсів;
пенсіонери – особи, що знаходяться на утриманні держави чи інших осіб (пенсіонери, інваліди, домогосподині).
Розподіл відповідей на запитання: “Як Ви оцінюєте політичну й соціально-економічну ситуацію в країні за час президентства Віктора Ющенка порівняно з теперішньою ситуацією?”:

 

тоді було значно краще 4,9
тоді було дещо краще 37,1
тоді й зараз приблизно однаково 46,8
тоді було дещо гірше 7,1
тоді було значно гірше 1,4

Розподіл відповідей на запитання: “Що Ви вважаєте найбільш позитивним у діяльності Віктора Ющенка на посаді президента?” (ставилося тим, хто вважає, що за президентства Ющенка ситуація була кращою):

 

піднесення національної самосвідомості українського народу 25,9
високий міжнародний авторитет України 11,2
формування та реалізація національно-патріотичної стратегії розвитку України 10,2
зміцнення духовності та моралі 6,5
послідовне дотримання демократичних принципів правління 6,1
збереження й зміцнення єдності України 2,9
соціально-економічна політика створення сильного українського середнього класу 2,2
признав С.Бандеру героєм(додано респондентами) 0,4
все 0,9

4 вересня у Кременці розпочав роботу VІІІ міжнародний українсько-польський літературно-мистецький форум «Діалог двох культур-2012»

Результати соціологічного дослідження щодо підтримки мешканцями Львівської області політичних сил. На Тернопільщині є різниця?