Ідентифікаційні номери на реєстраційні міняти не потрібно

Поділитися

Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася Облікова картка та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати до органу державної податкової служби Облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР. Ця картка є водночас і заявою для реєстрації у Державному реєстрі.

Облікова картка подається до органу державної податкової служби за своїм місцем проживання або за місцем отримання доходів чи за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування.

При поданні облікової картки необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки документ, що посвідчує особу, та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад українською мовою цього документа. Такі особи подають Облікову картку до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Облікові картки фізичних осіб у віці до шістнадцяти років або неповнолітніх осіб, які ще не отримали паспорта, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою.

Облікові картки фізичних осіб, які визнані недієздатними або обмежено дієздатними, подаються особами,  які призначені опікунами (піклувальниками), за наявності документа, що посвідчує особу, яка визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та рішення про встановлення опіки (піклування).

Увага! Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до органу державної податкової служби Облікової картки.

За зверненням фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи орган державної податкової служби видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) протягом п’яти робочих днів з дня звернення. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Фізичні особи – громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами  населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якої державної податкової інспекції. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до десяти робочих днів.

Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична особа повинна пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце народження, місце проживання (країна, область, район, населений пункт).

Також, органом державної податкової служби на прохання фізичної особи до паспорта громадянина України (сьома, восьма або дев’ята сторінки) можуть бути внесені  дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Обліковим карткам фізичних осіб, які на момент набрання чинності Податковим кодексом України зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків – фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, видані органами державної податкової служби у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Податковим кодексом України, вважаються дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб, не підлягають обов’язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Нагадаємо, що Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків визначено наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2012 р. №1147, який набрав чинності з 29.12.2012 року.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПС у Тернопільській області

У Тернополі презентували фільм “Хічкок” (відео)

Відкритий лист мешканців Орлика та частини парафіян церкви святих Володимира та Ольги