Світлана Гудима: „Задекларовані доходи повернуться до громадян”

Поділитися

Деклараційна кампанія 2013 року на теренах Тернополя та Тернопільського району набирає обертів. У податкову інспекцію поспішають пересічні тернополяни, підприємці, самозайняті особи – усі ті, хто бажає виконати свій конституційний обов’язок. Тому і не дивно, що особливості подання декларації про майновий стан і доходи за 2012 рік громадянами, деталі декларування неоподаткованих та іноземних доходів – актуальні питання, які звучали під час традиційного телефонного сеансу „гаряча лінія”, на якому чергувала перший заступник начальника Тернопільської об’єднаної ДПІ Світлана Федорівна Гудима.

– Світлано Федорівно, уже місяць, як стартувала кампанія декларування громадянами своїх доходів. Чи активно легалізовують свої доходи наші співвітчизники, які особливості в оподаткуванні доходів цьогоріч?

–  Так, справді, починаючи  з 1 січня, як і щороку,  в податкових органах розпочинаються деклараційні жнива. Впродовж чотирьох місяців громадяни мають можливість виконати свій обов’язок щодо декларування отриманих доходів.

Суттєвою особливістю цієї кампанії є обов’язок платників податку – фізичних осіб подавати річну податкову декларацію, якщо протягом 2012 року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) їм у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищувала сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році – 128 760 грн. (1073х120)) та проводити перерахунок сум податку за ставками 15(17) % за новими правилами.

Щодо інших випадків обов’язкового декларування доходів, то вони суттєво не змінились.

– Все ж людська пам’ять має властивість забувати інформацію, тому  принагідно нагадайте нашим читачам інші випадки обов’язкового подання декларації.

–  Так, фізичні особи можуть отримувати доходи, які підлягають оподаткуванню, від осіб, які не є податковими агентами. До таких доходів, належать:

– дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню. Ця норма стосується усіх, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями – резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини);

– дохід у вигляді подарунку від фізичних осіб (крім обдарованих (нерезидентів), які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення договору дарування та обдарованих (резидентів), які отримали подарунок, що оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими обдарованими (резидентами), які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів дарування);

– дохід, отриманий орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання ;

– дохід, отриманий орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання;

– дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (крім сум, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю; відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов’язання; пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або інших сум бюджетного відшкодування; суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку, встановленому законом; виплати з державного бюджету, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України ;

– дохід від операцій з продажу (обміну) нерухомого майна;

– дохід від операцій з продажу рухомого майна (за генеральною довіреністю; у разі ухвалення судом, третейським судом рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно ;

– іноземні доходи .

Фізичні особи можуть отримувати доходи, які відповідно до норм  Податкового кодексу не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні або виплаті, але не звільнені від оподаткування. Платники податку також зобов’язані подати декларацію та задекларувати такі доходи:

– інвестиційний дохід;

– невикористані та неповернуті кошти у вигляді цільової благодійної допомоги ;

– нецільова благодійна допомога понад встановлену норму (у 2012 році – 1500 грн.);

– не погашена частина податку з суми, наданої під звіт при припиненні трудової діяльності;

 – додаткові блага від третьої особи;

– сума боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства;

– сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році – 536,50 грн.), крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності

– дохід, що становить позитивну різницю між сумою коштів, одержаною платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником податку своїх зобов’язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов’язань за таким договором кредиту (позики), і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат;

– сума недоплати податку при припиненні трудової діяльності;

– кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання.

Також, хочу звернутись до іноземців, які набули статусу резидента України у 2012 році. За результатами звітного податкового року, в якому вони набули статусу резидента України, необхідно подати річну податкову декларацію, в якій слід зазначити доходи з джерелом їх походження в Україні,   а також – іноземні доходи.

– Наскільки я знаю, тим громадянам, які мають право на податкову знижку, немає потреби спішити подати декларацію до 1 травня?

– Платник податку, який бажає скористатися правом на податкову знижку за підсумками звітного 2012 року, має право впродовж усього 2013 року подати річну податкову декларацію до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання, за яким він береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби) про суму свого загального річного оподатковуваного доходу та зазначити в ній підстави, суми та підтверджуючі документи щодо податкової знижки. У разі, якщо платник податку до кінця 2013 року не скористався правом на нарахування податкової знижки, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

– Для нашого регіону актуальним є отримання грошових коштів з –за кордону. Що Ви порадите тим громадянам, які такі кошти отримують від родичів?

– Знову ж звернусь до основної настільної податкової Книги – Податкового кодексу. Ним чітко передбачено, що у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача   Тому для таких краян наступає  обов’язок подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, де зазначити суму отриманого доходу (переказу) та провести розрахунок.

Варто мати на увазі, що іноземні доходи, отримані громадянами у 2012 р., підлягають оподаткуванню за ставкою 15 %. У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці іноземних доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2012 р. це – 10730 грн.), ставка податку становить 17 % суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 %.

Хочу принагідно інформувати, що для зручності обслуговування платників Державна податкова служба впровадила сервіс „Заповнення декларації про майновий стан і доходи on-line”. Новація дає можливість як приватним підприємцям, так і громадянам заповнити документ в електронному вигляді. Заповнена декларація та додатки до неї зберігаються у файл і можуть були направлені до податкового органу, за умови дотримання вимог електронного цифрового підпису, або ж роздруковані. В другому випадку декларацію можна подати особисто в податкову інспекцію – зал №2 центру обслуговування платників податків, де компетентні фахівці надають консультаційні послуги та практичну допомогу з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 20.00 год., а також у суботу з 9.00 год. до 16.00 год.

Щиро сподіваюся, що кожен з тернополян захоче зробити свій внесок у розвиток економіки рідного краю, а також взяти активну участь у Всеукраїнській широкомасштабній кампанії „Декларуй. Україну будуй!”.

 

 

 

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

У Тернополі закликають декларувати доходи через рахунки за водопостачання

Тернополяни найбільше шукали в інтернеті до дня Святого Валентина фото закоханих пар … в раю