111

 

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 року №139.

Відповідно до п.4 цього Порядку для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа подає органу державної реєстрації такі документи:

                      інформаційне повідомлення про здійснену іноземну інвестицію у трьох примірниках з відміткою територіального органу Міністерства доходів і зборів за місцем здійснення інвестицій про їх фактичне здійснення;

                      документи, що підтверджують форму здійснення іноземних інвестицій (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);

                      документи, які підтверджують вартість іноземних інвестицій, що визначається відповідно до статті 2 Закону України “Про режим іноземного інвестування”.

Орган державної реєстрації зазначає дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації іноземних інвестицій, форма якого затверджується Мінекономрозвитку, та протягом семи днів розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземних інвестицій або про відмову в їх реєстрації. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється шляхом присвоєння інформаційному повідомленню реєстраційного номера, який на всіх трьох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації, та внесення таким органом відповідного запису до журналу обліку. Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземних інвестицій, другий – надсилається до п’ятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, поштовим відправленням Мінекономрозвитку, третій – залишається в органі державної реєстрації.

Порядок підтвердження територіальними органами Міндоходів України інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій здійснюється відповідно до наказу ДПА України від 29.06.2005 р. № 238.

Ним визначено, що для підтвердження інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій та векселів, виданих під час увезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа звертається із заявою у письмовій формі до територіального органу Міндоходів за місцем здійснення інвестиції.

До заяви додаються інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками № 1 і 2 до Порядку №139, та документи, які свідчать про фактичне внесення інвестиції, для підтвердження інформаційного повідомлення.

Територіальний орган Міндоходів розглядає подані документи і протягом 15 календарних днів з дати одержання письмової заяви:

– робить відмітку на інформаційному повідомленні про фактичне внесення іноземної інвестиції, яка скріплюється підписом керівника (заступника керівника) та печаткою територіального органу Міндоходів;

– надає обґрунтовану відмову в письмовому вигляді.

Підтверджене інформаційне повідомлення отримуються заявником безпосередньо у територіальному органі Міндоходів України, який здійснив таке підтвердження.

 

Головне управління Міндоходів у Тернопільській області

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.