Розрахунки за експортно-імпортними операціями у сфері ЗЕД здійснюються протягом 90 календарних днів

Поділитися

sim_misyaciv_na_mitnici_eksportno_importni_operaciyi_sumoyu_ponad_1_mlrd_760_mln_dolariv_view_full_imageВиручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Дана норма визначена ст. 1. Закону України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (далі – Закон № 185).
Відповідно до ст. 2 Закону № 185 імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.
При цьому, Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою ст. 1 та ст. 2 Закону № 185.
Разом з тим, п. 1 постанови Правління Національного банку України від 3 березня 2015 року № 160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» (далі – постанова № 160) встановлено, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в ст. 1 та ст. 2 Закону № 185, здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.
Постанова набрала чинності 4 березня 2015 року та діє до 3 червня 2015 року включно (п. 9 постанови № 160).
Відтак згідно з постановою, починаючи з 4 березня 2015 року на період до трьох місяців розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), передбачені ст. 1 та ст. 2 Закону № 185, здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

Відділ комунікацій
Головного управління ДФС у Тернопільській області

На Тернопільщині вже 5 мільйонерів задекларували свої доходи

Кредитні спілки перетворилися на основних кредиторів малих та середніх сільгоспвиробників