НАБУ шукає детектива

Поділитися

Чули про спецоперації НАБУ? Маєте шанс долучитися до команди детективів, які працюють під прикриттям.

Якщо готові до роботи в умовах психічного та розумового навантаження, ненормованого робочого дня, невизначеності ситуації, спробуйте участь у конкурсі.

Розпорядженням Директора Національного антикорупційного бюро України від 25 лютого 2019 року N15/22-р встановлено додатковий період подання документів на конкурс на зайняття вакантної посади у Національному антикорупційному бюро України (далі – Національне бюро).

Порядок проведення відкритого конкурсного відбору для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України визначено наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 31 травня 2017 року N123-О (зі змінами).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, подають документи, визначені порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро та Профілем посади.

Документи для участі у конкурсному відборі подаються до Національного бюро кандидатами особисто протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення цього оголошення на офіційному веб-сайті Національного бюро (www.nabu.gov.ua).

Звертаємо вашу увагу на те, що:

–  дата, час і місце подання документів узгоджуються за допомогою засобу зв’язку, визначеного у Профілі посади;

– письмова заява про участь у конкурсному відборі пишеться власноручно за зразком відповідно до Додатку 1 до цього Профілю посади з обов’язковим зазначенням кількості аркушів, що до неї додається;

– кандидати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за 2018 рік) як кандидата на посаду подають у паперовому вигляді (додаток 2 до Профілю посади), електронну декларацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції не заповнюють;

– заповнення бланку паперової форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за 2018 рік) як кандидата на посаду здійснюється з урахуванням Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
від 11.08.2016 N3;

– у випадку заповнення бланку паперової форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за 2018 рік) як кандидата на посаду в електронному вигляді, на кожній сторінці бланку паперової форми декларації необхідно поставити підпис.

Кандидати, які подали документи з порушенням вимог, визначених в оголошенні та Профілі посади (у тому числі надіслали документи поштою, подали через скриньку Національного бюро або заповнили електронну декларацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції як кандидата на посаду, визначену цим Профілем посади), не в повному обсязі подали документи або не в повному обсязі їх заповнили, відмовилися від проходження будь-якого етапу кваліфікаційного тестування до участі у конкурсному відборі не допускаються.

ПРОФІЛЬ ПОСАДИ

«Детектив Національного бюро»

Національного антикорупційного бюро України

(з наданням робочого місця в м. Києві)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор                               А.Ситник А. Ситник

(найменування посади, ініціали (ім’я), прізвище та підпис керівника державної служби у державному органі)

 

« 25 »   лютого   2019 року

 

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ
1. Найменування державного органу Національне антикорупційне бюро України
2. Найменування посади Детектив Національного бюро
3. Категорія посади «В»
4. Мета посади Здобування фактичних даних, які можуть бути використані у якості доказів вчинення кримінальних корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро
5. Зміст виконуваної за посадою роботи Виконання спеціальних завдань у порядку статті 272 КПК України та статті 8 Закону України «Про оперативну-розшукову діяльність» з метою отримання відомостей, речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами вчинення кримінальних корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, у тому числі підбір та залучення осіб для виконання спеціальних завдань, здійснення заходів, пов’язаних з їх виконанням
ІІ. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
1. Загальні вимоги
1.1. Освіта Вища
Ступінь вищої освіти Бакалавр (дипломований після 2015 року), спеціаліст або магістр
1.2. Стаж роботи (тривалість у роках,
у тому числі на посадах певної категорії)
Робота на посадах пов’язаних з проведенням досудового розслідування, здійсненням  оперативно-розшукової, у т.ч. розвідувальної та контррозвідувальної діяльності, не менше                3 років або загальний трудовий стаж (без врахування навчання) більше 10 років
1.3. Володіння державною мовою Вільно
1.4. Володіння іноземними мовами Володіння іноземною мовою (англійська або французька або німецька або інші (російська не враховується) рівня pre-intermediate та вище є додатковою перевагою
1.5. Керування транспортним засобом Наявність посвідчення водія категорії «В», досвід керуванням автомобілем не менше
5 років є додатковою перевагою
1.6. Інформація про строковість
чи безстроковість призначення
на посаду
Безстрокове
2. Спеціальні вимоги
2.1. Знання законодавства відповідно до посадових обов’язків – Конституція України;

– Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»;

– Закон України «Про державну службу»;

– Кримінальний процесуальний кодекс України;

– Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

– Кримінальний кодекс України;

– Закон України «Про державну таємницю;

– підзаконні відомчі нормативні акти, які регулюють порядок здійснення оперативно-розшукових заходів та (або) гласних чи негласних слідчих (розшукових) дій;

– норми професійної етики та загальні принципи службової поведінки державних службовців;

2.2. Професійні знання та вміння – знання методів збору та аналізу інформації;

– знання та розвинуті навички у сфері психології поведінки та міжособистісної комунікації;

– базові компетенції проектного менеджера;

– знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, у тому числі МS Word, MS Excel

2.3. Якісне виконання поставлених завдань – вміння самоорганізовуватися та планувати роботу;

– вміння обґрунтувати власну позицію та відстоювати її;

– вміння здійснювати аналіз отриманої інформації та на його підставі прогнозування і планування подальших дій;

– вміння орієнтуватися на досягнення кінцевих результатів;

– вміння вирішувати комплексні завдання;

– готовність до роботи в умовах ризику;

– вміння працювати з великими масивами інформації;

– здатність працювати понаднормово та в умовах психічної перевантаженості;

– здатність працювати в умовах обмеженого часу;

– готовність до тривалих відряджень;

– вміння встановлювати цілі та пріоритети

2.4. Сприйняття та впровадження змін – здатність приймати зміни і змінюватись;

– здатність оцінювати ефективність здійснених змін;

– здатність ефективно працювати в умовах невизначеності ситуації

2.5. Комунікація і взаємодія – розвинуті комунікаційні якості;

– здатність доводити свою точку зору;

– здатність встановлювати психологічний контакт і впливати на співрозмовника;

– здатність здійснювати емфатичне спілкування;

– здатність викликати довіру і симпатію;

– вміння володіти аудиторією;

– достатній словниковий запас

2.6. Особистісні компетенції – високий рівень вмотивованості нематеріальними стимулами;

– нетерпимість до будь-яких проявів корупції;

– харизматичність;

– артистизм;

– розвинуті аналітичні здібності;

– інтелектуальна та емоційна зрілість;

– самоорганізація та орієнтація на розвиток;

– стійкість до стресів;

– відповідальність;

– чесність і дисциплінованість;

– відповідальність за доручену справу;

– креативність та ініціативність;

– уважність до деталей

ІІІ. ІНШІ ВИМОГИ
1. Кваліфікаційний іспит (тестування) – тестування на знання законодавства 1 рівня (https://nabu.gov.ua/perelik-pytan-do-kvalifikaciynogo-ispytu);

– тестування загальних здібностей;

– психологічне тестування

2. Перелік документів – написана власноруч письмова заява про участь у конкурсному відборі, із зазначенням номера мобільного телефону, адреси електронної пошти та номера мобільного телефону для інформаційного обміну між учасником конкурсного відбору та членами конкурсної комісії за допомогою месенджера WhatsApp (додаток 1 до Профілю посади);

– копія паспорта громадянина України;

– копія реєстраційної картки платника податків;

– заповнена власноруч особова картка державного службовця встановленого зразка;

– фотокартка розміром 4 х 6 см;

– копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

– декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за 2018 рік) у паперовому вигляді (додаток 2 до Профілю посади);

– письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

 

Для підтвердження володіння іноземною мовою та наявності посвідчення водія подаються копії відповідних підтвердних документів.

 

Інші зразки документів розміщені
на офіційному веб-сайті Національного бюро (https://nabu.gov.ua/poryadok-provedennya-vidkrytogo-konkursu Порядок проведення відкритого  конкурсу, розділ ІІІ)

3. Термін подання документів Протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про проведення конкурсу
4. Порядок подання документів Документи для участі у відборі подаються кандидатами до Національного бюро особисто. Дата, час і місце подання документів попередньо узгоджуються за допомогою месенджера WhatsApp.
5. Контактні дані Месенджер WhatsApp, номер телефону
+38050-228-6933
6. Умови оплати праці Посадовий оклад*: відповідно до законодавства.

Доплати: відповідно до ст. 23 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»

 

* Посадові оклади працівників Національного антикорупційного бюро України, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5.

 ШАНОВНІ КАНДИДАТИ!

ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Документи для участі у конкурсному відборі подаються до Національного бюро кандидатами особисто протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення цього оголошення на офіційному веб-сайті Національного бюро (www.nabu.gov.ua).

Звертаємо вашу увагу на те, що:

–  дата, час і місце подання документів узгоджуються за допомогою засобу зв’язку, визначеного у Профілі посади;

– письмова заява про участь у конкурсному відборі пишеться власноручно
за зразком відповідно до Додатку 1 до цього Профілю посади з обов’язковим зазначенням кількості аркушів, що до неї додається;

– кандидати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за 2018 рік) як кандидата на посаду подають у паперовому вигляді (додаток 2 до Профілю посади), електронну декларацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції не заповнюють;

– заповнення бланку паперової форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за 2018 рік) як кандидата на посаду здійснюється з урахуванням Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
від 11.08.2016 № 3;

– у випадку заповнення бланку паперової форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за 2018 рік) як кандидата на посаду в електронному вигляді, на кожній сторінці бланку паперової форми декларації необхідно поставити підпис.

Кандидати, які подали документи з порушенням вимог, визначених в оголошенні та Профілі посади (у тому числі надіслали документи поштою, подали через скриньку Національного бюро або заповнили електронну декларацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції як кандидата на посаду, визначену цим Профілем посади), не в повному обсязі подали документи або не в повному обсязі їх заповнили, відмовилися від проходження будь-якого етапу кваліфікаційного тестування до участі у конкурсному відборі не допускаються.

Звертаємо Вашу увагу на найпоширеніші причини недопуску кандидатів
до участі у конкурсному відборі:

 1. Подання документів не особисто, а будь-яким іншим способом (наприклад, надсилання поштою або через скриньку Національного бюро).
 2. Подання документів не в повному обсязі, незаповнених документів або документів без підпису кандидата.
 3. Заповнення заяви про участь у конкурсному відборі не власноручно,
  а на роздрукованому бланку зразка заяви.
 4. Заповнення декларації як кандидата на посаду, визначену цим Профілем посади, на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
 5. Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за 2018 рік), як кандидата на посаду, роздрукованої на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Додаток 1

до Профілю посади

 

Окремій конкурсній комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України

 

________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата в род. в.)

проживає за адресою:

________________________________________,

 

паспорт серія _______ № __________________,

номер облікової картки платника податків
________________________________________,

номер мобільного телефону _____________, номер мобільного телефону для інформаційного обміну між учасником конкурсного відбору та членами конкурсної комісії за допомогою засобу зв’язку, визначеного Профілем посади _____________,

e-mail ____________ (тільки українські ресурси)

ЗАЯВА*

 

Прошу допустити мене до участі у конкурсному відборі на зайняття посади ____________________________________________________________

__________________________________________________________________                                    (вказати назву посади та, за наявності, код посади )

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»                     від 01.06.2010 № 2297-VІ надаю згоду Національному антикорупційному бюро України (м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, код ЄДРПОУ: 39751280) на обробку моїх особистих персональних даних з метою забезпечення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин, у тому числі встановлення моєї здатності за особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати службові обов’язки за посадою у Національному бюро.

Зокрема, надаю згоду на:

– обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортні дані, дані про нагороди; відомості про декларування доходів, зобов’язання фінансового характеру та відомості про майновий стан особи, яка претендує на зайняття посади у Національному бюро, щодо себе та членів своєї сім’ї, автобіографічні дані, відомості про трудову діяльність, особисті відомості (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї, ділову репутацію, причетність до корупційних скандалів, наявність кримінальних проваджень, учасником яких я є тощо), відомості щодо місця проживання: фактичне та за державною реєстрацією, відомості про перебування на військовому обліку, дані, що стосуються стану здоров’я в межах, визначених законодавством, дані щодо періоду надання відпусток, дані, що підтверджують право працівника на пільги, встановлені законодавством, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, електронні ідентифікаційні дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото);

– використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту на термін, необхідний для досягнення мети обробки персональних даних.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати                      у найкоротший термін до окремої конкурсної комісії уточнену інформацію.

З Порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України, оголошенням про проведення відкритого конкурсного відбору для призначення на посаду та Профілем посади ознайомлений(-а).

Повідомляю, що у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі              з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах у період з 26.01.2010 по 25.01.2015 не працював та службу не проходив.

До заяви додаю: документи для участі у конкурсному відборі
на ___ арк.

“___” __________ 20___ р.                                                                 __________

(підпис)

 

* Пишеться власноручно

Додаток 2

до Профілю посади

ДЕКЛАРАЦІЯ

особи, уповноваженої на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування

 

 1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

 

Кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування
(охоплює попередній рік)

 

2.1.   ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

           

Прізвище, ім’я та по батькові
Дата народження
Податковий номер

 

У звітному періоді було змінено прізвище, ім’я або по батькові:

 

Попереднє прізвище
Попереднє ім’я
Попереднє по батькові
(вказуються всі попередні прізвище, ім’я, по батькові, якщо не змінювалися – вказується «не змінювалося)

 

Зареєстроване місце проживання:

(країна, поштовий індекс, область, район, місто, селище чи село, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер квартири)

 

Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб’єкту декларування: _____________________________

(країна, поштовий індекс, область, район, місто, селище чи село, вулиця, номер будинку, номер корпусу, номер квартири)

 

Місце роботи:

                                   

Займана посада, місце роботи або проходження служби
(вказується повне найменування посади та місця роботи/проходження служби кандидата)
Посада, на яку претендує кандидат
(вказується посада і код посади згідно Профілю посади)
Категорія посади
Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо
відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України
«Про запобігання корупції»
(так / ні)

 

2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Членами сім’ї суб’єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

Зв’язок із суб’єктом декларування Прізвище, ім’я, по батькові (якщо член сім’ї не є громадянином України, також заповнити англійською мовою),

дата народження

Громадянство Податковий номер
 

 

 

 

 

 

Примітка. Якщо член сім’ї не є громадянином України, замість податкового номера зазначається ідентифікаційний номер особи (див. Правила заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

 

 1. ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати всі об’єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім’ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об’єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.

Загальна інформація

(вид об’єкта, дата набуття права, загальна площа, реєстраційний номер, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)

Місцезнаходження  (країна, поштовий індекс, населений пункт, адреса) Вартість на дату набуття Вартість за останньою оцінкою Інформація щодо прав на об’єкт (тип права, частка власності, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки.

 1. Якщо об’єктом нерухомості є земельна ділянка, то у полі «Реєстраційний номер» зазначається кадастровий номер ділянки.
 2. Поле «Частка власності» заповнюється, якщо об’єкт нерухомості знаходиться у спільній власності.
 3. Якщо об’єкт нерухомості знаходиться не в Україні, адреса заповнюється також англійською мовою.
 4. Якщо власником об’єкта нерухомості є інша фізична особа, яка є громадянином України, то у графі «Інформація щодо прав на об’єкт» вказується інформація про власника (ПІБ, дата народження, податковий номер, зареєстроване та фактичне місце проживання).
 5. Якщо власником об’єкта нерухомості є інша фізична особа, яка є іноземним громадянином, то у графі «Інформація щодо прав на об’єкт» вказується інформація про власника (повне ім’я англійською і українською мовами, дата народження, ідентифікаційний номер, місце проживання англійською і українською мовами).
 6. Якщо власником об’єкта нерухомості є юридична особа, зареєстрована в України, то у графі «Інформація щодо прав на об’єкт» вказується інформація про власника (найменування, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).
 7. Якщо власником об’єкта нерухомості є юридична особа, зареєстрована за кордоном, то у графі «Інформація щодо прав на об’єкт» вказується інформація про власника (найменування англійською та українською мовами, ідентифікаційний код, місцезнаходження англійською та українською мовами).

 

 1. ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: 1) об’єкти незавершеного будівництва; 2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об’єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

Такі об’єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Загальна інформація

(вид об’єкта, загальна площа, реєстраційний номер, стан об’єкта, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)

Місцезнаходження  (країна, поштовий індекс, населений пункт, адреса, кадастровий номер) Зв’язок із суб’єктом декларування Інформація щодо власника (тип права, ПІБ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки.

 1. Стан об’єкта:

– об’єкт незавершеного будівництва;

– об’єкт, не прийнятий в експлуатація;

– об’єкт, право власності на який не зареєстроване в установленому законом порядку.

 1. Якщо об’єкт знаходиться не в Україні, в графі «Місцезнаходження» вказується поштовий індекс, реєстраційний номер, адреса англійською та українською мовами.
 2. Зв’язок з суб’єктом декларування:

– об’єкт належить суб’єкту декларування чи члену його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;

– об’єкт повністю або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування чи члена його сім’ї;

– власником є третя особа, але суб’єкт декларування або член сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії (у цьому випадку заповнюється графа «Інформація щодо власника»).

 

 1. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.

Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі “Доходи, у тому числі подарунки”.

Загальна інформація

(вид об’єкта, дата набуття права, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)

Характеристика  (торгова марка, назва виробника, опис майна, період набуття права на майно) Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування Інформація щодо прав на майно (тип права, частка власності, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 1. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО – ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.

Загальна інформація

(вид об’єкта, дата набуття права, ідентифікаційний номер, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)

Характеристика  (марка, модель, рік випуску) Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування Інформація щодо прав на майно (тип права, частка власності, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 1. ЦІННІ ПАПЕРИ
Загальна інформація

(вид паперів, кількість, номінальна вартість, дата набуття права, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)

Емітент цінних паперів (країна реєстрації та найменування юридичної особи) Кількість Номінальна вартість Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління (тип права, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

       

 

 1. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Загальна інформація Вартість у грошовому вираженні % від загального капіталу Інформація прав на про права на об’єкт (тип права, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Примітки.

 1. У графі «Загальна інформація» вказуються: найменування юридичної особи, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, організаційно-правова форма, країна реєстрації головного офісу, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ.
 2. Якщо країною реєстрації головного офісу є іноземна країна, то замість коду в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вказується найменування юридичної особи (англійською мовою) та ідентифікаційний номер.

 

 1. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» визначений в статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»: «фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права”.

Юридичні особи зазначаються в цьому розділі, навіть якщо вони були згадані в попередніх розділах декларації як такі, чиї акції або інші корпоративні права належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї.

 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

(зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)

Юридична особа Адреса та контакти юридичної особи

(телефон, факс, email, адреса)

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Примітка. У графі «Юридична особа» вказуються: найменування юридичної особи (також англійською мовою якщо країною реєстрації головного офісу є не Україна), код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (якщо країною реєстрації головного офісу є не Україна та вказується ідентифікаційний номер), організаційно-правова форма, країна реєстрації головного офісу.

 

 1. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи включають: об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.

Загальна інформація

(вид активу, опис об’єкта права, дата виникнення права, вартість активу на дату виникнення права, грн.)

Права на цей об’єкт

(тип права, інформація про власника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.

Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

Подарунки у формі грошових коштів ​повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року,​ перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Подарун​ок​ у формі, іншій ніж грошові кошти​ (рухоме майно, нерухомість тощо)​, зазначається​, якщо ​вартість так​ого​ подарунк​у перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов’язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.

 

Джерело доходу Вид доходу Розмір (вартість) Інформація щодо права власності

(тип права, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

     

Примітка. У графі «Джерело доходу» вказуються: де зареєстроване, найменування джерела доходу, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ.

 

 1. ГРОШОВІ АКТИВИ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб’єктом декларування або членом його сім’ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески Вид активу Розмір активу Інформація щодо права на об’єкт (тип права, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ)
 

 

 

 

 

 

 

Примітка. У графі «Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески» вказуються: де зареєстрована, найменування юридичної особи (якщо установа зареєстрована за кордоном, англійською та українською мовами, також вказується англійською та українською мовами місцезнаходження), код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (якщо установа зареєстрована за кордоном, вказується ідентифікаційний код), зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ.

 

 

 1. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб’єкту декларування або члену його сім’ї іншими особами, несплачені податкові зобов’язання, інше.

Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановленних для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).

Загальна інформація (вид зобов’язання, дата виникнення, зв’язок із суб’єктом декларування, ПІБ) Особа, на користь якої виникло зобов’язання Розмір, валюта Інформація щодо поручителів та майнового забезпечення Майнове забезпечення (вид майна) Місцезнаход-ження майна (країна) та інформація щодо власника
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 1. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у розділах 3–12 цієї декларації.

Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Інформація щодо видатку Інформація щодо іншого правочину
Вид правочину, який спричинив видаток Предмет правочину Країна,

у якій було здійснено видатки

Розмір видатку
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

Посада або опис роботи, що виконується (виконувалася) за сумісництвом Оплачуваність Фізична або юридична особа, для якої виконувалась робота (у якій особа займала посаду за сумісництвом)
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

   

 

 1. ЧЛЕНСТВО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХ ОРГАНАХ

Суб’єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

 

Організації, у яких суб’єкт декларування є членом.

Найменування організації Організаційно-правова форма Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Органи організації, у яких суб’єкт декларування є членом.

Найменування організації Організаційно-правова форма Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Назва органу Тип органу
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

     
(дата)   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

 1. У випадку відсутності у кандидата об’єктів для декларування у відповідному розділі вказується «У суб’єкта декларування чи членів його сім’ї відсутні об’єкти для декларування в цьому розділі».
 2. Декларація заповнюється із врахуванням вимог Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 3.
 3. У випадку заповнення бланку паперової форми декларації в електронному вигляді,
  на кожній сторінці бланку роздрукованої паперової форми декларації необхідно поставити підпис.

Всі російські “зашквари” фіналістів Нацвідбору на Євробачення

Колишній губернатор Тернопільщини Хоптян разом з дружиною “засвітився” з Соловйовим