У Тернополі відкрили нову бакалаврську програма – автомобільний транспорт

Поділитися

За останні роки на ринку праці України чітко відслідковується зростання дефіциту кваліфікованих фахівців інженерно-технічних галузей, зокрема, галузі знань „Транспорт і транспортна інфраструктура”. Починаючи з нового 2011/2012 навчального року, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя започатковує набір та підготовку фахівців з напряму „Автомобільний транспорт”. З цього приводу ми запросили до розмови декана механіко-технологічного факультету Юрія Пиндуса.

–        Юрію Івановичу, наскільки є потреба у фахівцях напряму „Автомобільний транспорт” у нашому регіоні?

–        Кількість автотранспортних організацій в області постійно зростає і на сьогодні становить понад 25 юридичних і 200 фізичних осіб, кількість працівників у яких складає більше 8000. Попередній аналіз та маркетингові дослідження свідчать про те, що основні підприємства автомобільної галузі Тернопільської області, такі, як Тернопільське обласне автотранспортне управління, СМТ “Інфотехсервіс”, Тернопільська обласна організація профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України, агропромислова компанія України «Мрія Агрохолдинг», ЗАТ “Експрес-сервіс”, ТзОВ “ТЕРНОПІЛЬМАЗСЕРВІС” мають потребу у фахівцях з вищою освітою напряму підготовки „Автомобільний транспорт” із спрямуванням на спеціальність “Автомобілі та автомобільне господарство”. Про це також свідчать десятки листів підтримки провідних автотранспортних підприємств області щодо започаткування в ТНТУ ім. І. Пулюя діяльності з підготовки фахівців за напрямом “Автомобільний транспорт”.

–        Яким досвідом і кадровим потенціалом володіє університет для підготовки фахівців автомобільної галузі?

– Справді, підготовка фахівців даного напряму ставить високі вимоги до кадрів вищої кваліфікації з фундаментальних дисциплін та дисциплін професійної підготовки, зокрема конструкції автомобілів, технології машино- і автомобілебудування, надійності, експлуатації та сервісу автомобілів, діагностування технічного стану та електронних комп’ютерних систем автомобілів, які зможуть надати майбутнім фахівцям якісну практичну та теоретичну підготовку сучасного рівня. Навчання студентів за напрямком “Автомобільний транспорт”  здійснюватиме кафедра технології машинобудування та автомобілів механіко-технологічного факультету. Починаючи з 2004 року, на кафедрі технології машинобудування та автомобілів йде підготовка фахівців за спеціальністю „Технологія машинобудування” із спеціалізацією “Технологія ремонту і технічний сервіс автомобілів”.

З 1963 до 1988 року на базі університету, у той час – Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту, здійснювалась підготовка фахівців за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”. З того часу університету вдалось не тільки зберегти, а й суттєво підсилити науково-педагогічний потенціал і матеріально-технічну базу підготовки фахівців даної галузі.

Кафедра технології машинобудування та автомобілів створена в 1969 році. З 1977 року її очолює заслужений винахідник України, д.т.н., проф.  Гевко Богдан Матвійович. Для підготовки бакалаврів з напряму “Автомобільний транспорт” на кафедрі сформовано колектив з висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, де частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями складає сто відсотків від загальної кількості. Науково-педагогічні працівники кафедри пройшли стажування у Національному транспортному університеті Києва й отримали відповідні сертифікати.

Крім фундаментальної та спеціалізованої інженерно-технічної підготовки, студенти університету мають змогу оволодіти знаннями з гуманітарного та економічного блоку дисциплін, які забезпечують кафедри факультету управління і бізнесу у виробництві та факультету економіки і підприємницької діяльності.

–        Чи достатня навчально-методична та матеріально-технічна база?

– Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя володіє потужною матеріально-технічною базою, яка відповідає державним стандартам України. Кафедра технології машинобудування та автомобілів має сучасні навчальні лабораторії з технологій машинобудування, будови автомобілів, правил дорожнього руху, комп’ютерні класи, об’єднані в єдину комп’ютерну мережу університету з виходом у глобальну мережу Інтернет. Вивчення фундаментальних базових дисциплін забезпечується достатнім аудиторним фондом і спеціалізованими лабораторіями з використанням  комп’ютерних класів загального використання. До мережі Інтернет підєднані усі (понад 1100) комп’ютери навчальних корпусів університету, бібліотеки та гуртожитків. Викладачі, аспіранти, студенти можуть без обмежень використовувати мережу Інтернет у навчальних та наукових цілях.

Слід відзначити, що до складу ТНТУ на правах структурних підрозділів входять: Технічний коледж (м. Тернопіль), Гусятинський коледж (смт. Гусятин), Зборівський коледж (м. Зборів). Плідна співпраця між університетом та його структурними підрозділами дає змогу взаємного використання наукових, навчально-методичних і технічних ресурсів при підготовці висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів. Зокрема, згідно з укладеною у 2010 р. угодою між ТНТУ та професійно-технічним училищем № 25 м. Збараж (ПТУ №25), університет має можливість користуватися в навчальних цілях його матеріально-технічною базою: навчальним автотранспортом, ліцензованим навчальним автодромом, навчальними автотранспортними майстернями, гуртожитком та іншими матеріальними ресурсами.

У минулому навчальному році між ТНТУ ім. І Пулюя та Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (ХНАДУ) започаткована плідна співпраця з обміну досвідом, розроблення навчально-методичної літератури та новітніх методик викладання, продовження навчання кращих випускників у аспірантурі за спеціальностями автомобільної галузі. У 2010 році наш університет вже направив для цільового навчання у аспірантурі ХНАДУ одного з кращих випускників – Володимира Теслю, за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація і ремонт транспортних засобів.

–        Які перспективи працевлаштування та первинні посади фахівців напряму „Автомобільний транспорт”?

– Одним із найактуальніших завдань університету є вирішення проблем проходження студентами практики та їх працевлаштування. В навчальному процесі підготовки фахівців напряму „Автомобільний транспорт” передбачено наскрізні програми практичної і теоретичної підготовки фахівців. Згідно з укладеними з провідними автотранспортними та сільськогосподарськими підприємствами області угодами, студенти механіко-технологічного факультету мають змогу проходити оплачувану навчальну, виробничу та переддипломну практику безпосередньо на виробництві з перспективою подальшого працевлаштування.

Такий підхід дає змогу випускникам одночасно набути практичних умінь і навичок, оволодіти професійним досвідом та готовністю до самостійної професійної діяльності, а також зібрати матеріали для курсових і дипломних проектів.

Навчаючись за напрямом підготовки “Автомобільний транспорт”, студенти матимуть змогу отримати посвідчення водія різних категорій та додатково оволодіти робітничими спеціальностями.

Сферою професійної діяльності фахівців з автомобільного транспорту є організація та управління транспортними процесами, процесами технічного обслуговування, комп’ютерної діагностики та ремонту транспортних засобів, обслуговування клієнтів на автосервісних підприємствах з наданням широкого кола послуг. Фахівець з автомобільного транспорту – це професія з власним професійно-специфічним інструментарієм і навичками управління транспортними процесами, процесами технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів у  різних галузях народного господарства як на інженерних, так і керівних посадах.

Первинні інженерні посади випускників: технік-конструктор, механік виробництва, механік автомобільної колони, механік з ремонту транспорту, механік з кранового господарства, диспетчер автомобільного транспорту, диспетчер з міжнародних перевезень, інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, інженер з безпеки руху.

-Дякуємо Вам, Юрію Івановичу, за цікаву за розмову.

Від редакції.

Якщо у Вас виникли запитання чи Ви бажаєте уточнити інформацію – пишіть на цю електронну пошту yupyndus@gmail.com

Тернопільські політики нагадали діючій владі, що прийшов час ремонтувати дороги

Представники націонал-патріотичних сил Тернопілля проведуть експертизу внесених Верховною Радою змін до Закону України